Engage, geïntegreerde waardegedreven zorg


Nederland is koploper op het gebied van eHealth in de GGZ. De noodzaak voor het gebruik van eHealth wordt steeds groter, zeker nu de wachtlijsten weer enorm zijn toegenomen. De wachttijden in de GGZ overschrijden al langere tijd de normen. Daarbij komt nog het toenemende tekort aan arbeidskrachten: met name GZ-psychologen en psychiaters zijn steeds moeilijker te vinden. “Er is schaarste op de arbeidsmarkt, terwijl de vraag blijft toenemen. We zijn genoodzaakt om naar andere oplossingen te zoeken”, aldus Martin de Heer, bestuursvoorzitter bij Mentaal Beter. Door eHealth in te zetten, wordt de GGZ effectiever en efficiënter, met meer ruimte voor regie bij cliënten en verlaging van de zorgkosten.

Verder lezen? Download het whitepaper via onderstaand formulier.

Vitalhealth Software

Software for Collaborative Health Management