Met Erik de Groot en René Rust in gesprek over pionieren met Value Based Healthcare in de GGZ


Bij de Dimence Groep waren ze al aan de slag met Value Based Healthcare voordat ze kennis maakten met het gedachtengoed van Michael E. Porter. Porter bracht de term in 2006 de wereld in met zijn boek ‘Redefining Health Care’. ROM (Routine Outcome Monitoring) heeft volgens Erik de Groot, projectcoördinator ROM bij Dimence Groep, vier doelen: behandelen, leren en verbeteren, onderzoeken en verantwoorden.

In de laatste jaren is hier een vijfde doel bijgekomen: de empowerment van de patiënt. Deze doelen zorgen er gezamenlijk voor dat de kwaliteit van de zorg omhoog gaat. De data die beschikbaar komt door goede ROM-metingen wordt gebruikt voor verbeteren en benchmarking. Erik: “De data geeft geen antwoorden, maar stelt wel de goede vragen”.

Download het hele verhaal via onderstaand formulier:

Vitalhealth Software

Software for Collaborative Health Management