Verbetering van de zorg door het samenbrengen van goede initiatieven

Interview met Martin Ouwehand, Manager eHealth, Compliance & Quality Indicators bij GlaxoSmithKline Europe, afdeling CareSolutions.

GSK 200pxWaar GlaxoSmithKline (GSK) veel wordt herkend als ‘de geneesmiddelenfabrikant’ krijgt de afdeling Care Solutions toch ook steeds meer bekendheid. En dat is positief want GSK is nadrukkelijk meer dan alleen een farmaceutisch bedrijf. De afdeling Care Solutions laat zien dat het bij GSK juist ook gaat om de patiënt achter het geneesmiddel. GSK wil innovatieve geneesmiddelen en services ontwikkelen die op het juiste moment, op de juiste wijze en bij de juiste patiënt worden ingezet en welke leiden tot een duurzaam behandelresultaat met gezondheidswinst. Zij steunen en stimuleren graag goede initiatieven om zo samen met stevige partners de kwaliteit van leven en zorg op de eerste plaats te zetten. Juist daarin vonden VitalHealth Software en GSK elkaar en startten een strategische samenwerking voor de lange termijn.

Martin Ouwehand en zijn collega’s van Care Solutions hebben een belangrijk doel voor ogen: “Innoveren met zorg. Deze afdeling binnen GSK is erop gericht om op inventieve wijze de kwaliteit van zorg te verbeteren door samen te werken en daar ook continu in door te blijven ontwikkelen op gebieden als astma, COPD, oncologie en vaccins”. Om dit te doen heeft GSK een groot aanbod van zorgprogramma’s, zoals eHealth initiatieven, opgezet in samenwerking met andere partijen. “Juist samen, want door middel van co-creatie kun je kennis, ervaring, financiële middelen en mankracht bij elkaar brengen en écht wat betekenen voor de zorg”.

Digitale patiëntencoaches

Voor verschillende chronische aandoeningen heeft GSK samen met andere partijen digitale patiëntencoaches ontwikkeld. Goede voorbeelden hiervan zijn MijnParkinsoncoach, Mijnastmacoach en MijnCOPDcoach.nl. Vanuit meerdere disciplines waren hier partijen bij betrokken. Zo werden voor de inhoudelijke ontwikkeling van bijvoorbeeld de COPD coach zorgverleners uit de eerste –en tweedelijn gevraagd vanuit hun behandelexpertise zoals Zorggroep Zorroo, UMC St. Radboud en het Amphia Ziekenhuis. Het Longfonds werd betrokken voor inhoudelijke inbreng en Het Jan van Es Instituut neemt de validatiestudie voor zijn rekening. “Er zijn veel goede ideeën voor eHealth-oplossingen maar daardoor ook veel losse initiatieven die uiteindelijk niet geadopteerd worden door zorgverleners. Door de krachten te bundelen ga je versnippering tegen en biedt je uiteindelijk een kwalitatief goede eHealthoplossing die door huisarts, longarts, POH of verpleegkundige aangeboden kan worden aan de patiënt”. Een mooi nieuw voorbeeld waar VitalHealth Software en GSK aan werken is een zelfmanagementplatform voor patiënten met kanker op basis van het VitalHealth Platform.

Project Pelikaan

Het project Pelikaan is een eHealth-oplossing van heel andere orde en laat naast de patiëntencoaches de breedte van het eHealth-aanbod van GSK zien. Het was tegelijk ook het eerste project dat VitalHealth en GSK samen startten. “Project Pelikaan is een goed voorbeeld van een project waarbij naar het totaal van de zorgketen wordt gekeken. Wat kan er bijvoorbeeld in de huidige opzet beter?” GSK bekijkt waar zij een programma kunnen ontwikkelen om toegevoegde waarde te bieden, bijvoorbeeld op het gebied van IT, preventie of efficiëntie. In gesprekken tussen GSK en het Radboud UMC kwam naar voren dat uit onderzoek van Radboud UMC is gebleken dat het voor jonge kinderen met astma vaak lastig kan zijn uit te drukken hoe ze zich voelen. Een oplossing hiervoor is de inzet van een serious game voor de ernstbepaling van astma. “De game die de afdeling Eerstelijns Geneeskunde van het Radboud UMC voor het onderzoek hadden ontwikkeld en gevalideerd was in haar huidige vorm niet geschikt voor landelijke implementatie. Door dit innovatieve initiatief te ondersteunen en door te ontwikkelen op basis van het VitalHealth Platform wordt er ook daadwerkelijk wat gedaan met het onderzoek en is de oplossing toekomstbestendig en schaalbaar. En het belangrijkst: de kinderen worden ook écht geholpen op deze manier”.

Samen toekomstgericht

Met het oog op de vergrijzing en de verschuiving van de zorg van de tweede naar de eerstelijn en van de eerste naar de nuldelijn is er nog veel te verbeteren. Door co-creatie tussen GSK en andere partijen verwacht GSK meer op te kunnen zetten. Hierbij moet gelet worden op (kosten)effectiviteit waardoor bijvoorbeeld ziekenhuisopnames en exacerbaties verminderd kunnen worden. Voor GSK staat opnieuw de kwaliteit van leven en zorg hierbij bovenaan. “Het is belangrijk om samen te werken aan de toekomst van de zorg. Er is sprake van veel versnippering doordat partijen zelf kleinschalig gaan ontwikkelen en de oplossingen vervolgens niet goed samenwerken met andere ITsystemen of met andere zorginstellingen. Het leidt tot wildgroei! eHealth is een goed voorbeeld dat, mits juist opgezet, ook daadwerkelijk goede zorg op afstand biedt en bijdraagt aan het welbevinden van de patiënt. Als daarvan sprake is willen verzekeraars absoluut meedenken over financiering”. Volgens GSK moeten geld, mankracht en kennis aan elkaar gekoppeld worden om samen op de toekomst voorbereid te zijn. “Er zijn veel goede initiatieven en die mogen en moeten vooral op de juiste wijze ingezet worden in het voordeel van de patiënt”.

Gezamenlijke slagkracht

Ouwehand vindt dat je binnen een goede samenwerking moet kunnen geven en nemen. Je moet niet denken in een opdrachtgever – opdrachtnemer relatie maar in partnerschap. “VitalHealth en GSK zijn gelijkwaardige partners omdat zij hetzelfde doel dienen: verbeteren van de kwaliteit van zorg. We hebben gezamenlijk veel mogelijkheden en initiatieven en zien allebei het belang van samenwerking met meerdere partijen. Samen goede zorg leveren tegen lagere kosten is iets wat VitalHealth kan bieden met hun zelfmanagementplatform en GSK met hun patiëntcoaches. Op die manier kunnen we zorgverleners en patiënten samen ondersteunen bij zorg op afstand”. Minder concurrentiegericht en meer elkaar opzoeken is het streven van Ouwehand. Op die manier heb je gezamenlijke slagkracht om de zorg beter te maken. “VitalHealth is allereerst goed in koppelen met andere systemen waardoor zij ook echt zorgbreed wat kunnen bereiken met hun systemen. Daarnaast is het opschaalbaar binnen en ook buiten Nederland omdat VitalHealth wereldwijd gericht is. Op die manier kan GSK programma’s die hier in Nederland uitgewerkt worden ook binnen relatief korte tijd overzetten naar onze buitenlandse vestigingen in bijvoorbeeld België, West-Europa of het Verre Oosten”. 

Meer weten over onze oplossingen?

Direct demo aanvragen
Vitalhealth Software

Software for Collaborative Health Management