Visie voor ketenzorg binnen de individuele huisartspraktijk

Interview met Chris Noordzij, huisarts bij Huisartsenpraktijk Noordzij.

Chris Noordzij

 

Midden in de polders ligt de huisartsenpraktijk van dr. Chris Noordzij. De ongedwongen sfeer van de praktijk valt direct op wanneer je binnenkomt. De praktijk is zeven jaar geleden overgenomen door Chris en kenmerkt zich door bewuste  kleinschaligheid en visie op innovatie. Deze visie om zorg heel persoonlijk te blijven aanbieden en tóch te durven innoveren met zorg ICT, maakt van deze huisartsenpraktijk een voorloper in de regio.

 

Regionaal eHealth Platform

“In de praktijk zijn we continue bezig met onderzoeken of er hulpmiddelen zijn die het werk makkelijker maken, zo ook wat betreft ICT”, zegt Chris. Ondanks de updates van het HIS bleef er veel ruimte over voor verbeteringen. Het werken in het HIS gaf veel onduidelijkheid, vaak moesten de zorgverleners buiten het systeem om op zoek naar informatie. Zorgverleners in de regio gaven elkaar dan informatie over de patiënt door elkaar updates te sturen, maar die informatie is snel achterhaald waardoor de patiënt vaak zijn verhaal dubbel moest doen. Nu de praktijk gebruik is gaan maken van het Regionaal eHealth Platform van VitalHealth Software, is hiermee veel helderheid en overzicht ontstaan. Dit platform, het Keten Informatie Systeem (KIS), is ‘bovenop’ het HIS is gebouwd. De functionaliteiten van het HIS blijven hierdoor beschikbaar, maar er ontstaan met het KIS erbij meer mogelijkheden. “We hebben voor VitalHealth gekozen vanwege de goede terugkoppeling met ons HIS. De data synchroniseert uitstekend en levert ons zo geen dubbel werk op. We kiezen met VitalHealth voor een gebruiksvriendelijk en overzichtelijk systeem”, zo legt Chris uit.

Met het KIS ontstaat er ruimte voor multi-disease ondersteuning met individueel behandelplan, behandeldoelen en educatie. Er is tweezijdig berichtenverkeer, real-time, mogelijk van en naar het HIS. Ook is er vanuit het KIS ondersteuning bij facturatie, declaratie en (management)rapportages op patiënt en praktijk niveau. Alles om het werk van de zorgverlener eenvoudiger en kwalitatief beter te maken. Chris vertelt: “Met het KIS zie je op één scherm een duidelijk overzicht van de problematiek en algehele gezondheidsstatus van de patiënt.”

Alle aangesloten zorgverleners uit de regio kunnen nu in één oogopslag de meest actuele status zien van de patiënt en vanuit daar verdere zorg verlenen. Ook voor de POH levert de overgang naar KIS veel voordeel op. Met de POH-beslisondersteuning boekt de POH veel tijdwinst.

Zelfmanagement voor de patiënt

De praktijk wil ook zorg kunnen bieden aan een doelgroep die meer zelfstandig betrokken wil zijn bij zijn of haar eigen zorgtraject, door de mogelijkheid te geven om de patiënt veel zaken vanuit huis te laten regelen. “Vooral de jongere patiënten vinden het prettig om hun zorg zo veel mogelijk online te kunnen regelen. Via de oplossing e-Vita dat is geïntegreerd in het VitalHealth KIS, kunnen we de patiënten dat nu aanbieden” zegt Chris. Met het gebruik van e-Vita zijn de patiënten in staat om op betrouwbare wijze informatie te selecteren en bekijken. Er kan online coaching gevolgd worden en tussen de consulten door kan er veilig informatie uitgewisseld worden met de zorgverlener. Ook kan de patiënt bijvoorbeeld online vragenlijsten, bloeddruk metingen, dagcurves en zelfcontroles invoeren. 

Samenwerken in de regio 

Chris is als aanjager in de regio groot voorstander van het gezamenlijk gebruik van één systeem. Op deze manier maken de deelnemende zorgverleners optimaal gebruik van de aangeboden functionaliteiten van het KIS. Huisartsenpraktijk Noordzij heeft deze samenwerking inmiddels opgestart met de PAAZ afdeling van het Rode Kruis. Met de Module GGZ van VitalHealth kunnen de gegevens centraal worden bewaard en binnen een paar klikken gedeeld worden met de ketenpartners. In de samenwerking tussen de PAAZ en Huisartsenpraktijk Noordzij betekent dit dat de afstemming onderling eenvoudiger, sneller en kwalitatief beter wordt. 

“De praktijk kan nu eenvoudig psychiaters en psychologen inschakelen voor een consult. In sommige gevallen is het verstandig om de expertise van een collega te raadplegen. Dit kan via een dossierbeoordeling of door de patiënt eenmalig langs te laten gaan bij PAAZ. Beide kan eenvoudig geregeld worden in het KIS”, vertelt Chris. Deze samenwerking kan voorkomen dat patiënten onnodig doorverwezen worden doordat de psychiater eenvoudig de juiste informatie kan geven. In de verschuiving die plaatsvindt in de zorg, veel chronische patiënten komen terug onder de behandeling van de POH-GGZ, biedt dit veel ondersteuning.

Andere zorgverleners in de regio zijn positief over de mogelijkheden, maar ook afwachtend. De voortrekkersrol van Chris brengt echter steeds meer enthousiasme en nieuwsgierigheid voor deze manier van regionaal zorg verlenen. Chris zelf ziet deze ontwikkelingen graag snel gebeuren: “Wanneer de andere zorginstellingen in de regio, zoals fysiotherapeuten, podotherapeuten en diëtisten, ook deelnemen aan het KIS kunnen we steeds eenvoudiger samenwerken. Met elkaar bouwen aan een sterk Regionaal eHealth Platform, dat komt en ons als zorgverleners ten goede, maar zeker ook de patiënt.”

Meer weten over onze oplossingen?

Direct demo aanvragen
Vitalhealth Software

Software for Collaborative Health Management