Ketenzorg Friesland is in Control


In het hoge noorden zetelt Ketenzorg Friesland (KZF), één van de grotere zorggroepen in Nederland die zichzelf in korte tijd op de kaart heeft gezet en ruim 200 huisartsen faciliteert. Wendy Anker, Manager Ketenzorg a.i. bij KZF, en Johan van der Zee, Kwartiermaker bij het Huisartsen Laboratorium (HAL) en voormalig manager KZF, vertellen over hun visie op de rol van de zorggroep: “Uiteindelijk wil je dat geld voor de zorg ook daadwerkelijk terecht komt waar het nodig is, zodat de beste zorg aan de patiënt kan worden geboden.”

Sinds 2014 maakt Ketenzorg Friesland onderdeel uit van Dokterszorg Friesland, een overkoepelende organisatie waarin verschillende partijen rond huisartsen worden samengebracht. De overstap van Ketenzorg Friesland naar deze overkoepelende holding zorgde mede voor een aantal vragen over de (financiële) processen. Want hoe toon je als zorggroep aan dat alle financiën op orde zijn, dat alle aantallen patiënten en consulten kloppen en dat zorggelden goed worden besteed?

Download het hele verhaal via onderstaand formulier:

Vitalhealth Software

Software for Collaborative Health Management