Zorg op maat met ketenzorg


Zorggroep Zorroo is een organisatie van, voor en door 70 huisartsen en regelt in regio Oosterhout de zorg voor ongeveer 160.000 patiënten.

 

Daan Kerklaan is hier Managing Director: “De functie van onze zorggroep is het faciliteren van huisartsen en hen ondersteunen. Niet zozeer zorginhoudelijk, maar middels een systeem. Dat is essentieel om te doen, want met het vervagen van de verschillende lijnen, zullen de informatiesystemen dicht tegen elkaar komen te liggen. De vraag is wie de hoofdaannemer wordt van de (chronische) zorg: de huisarts of de specialist. Daarnaast zijn er ziekenhuisinformatiesystemen die graag willen uitbreiden in de eerstelijn.

ZORROO2

IT-uitdagingen die speelden bij Zorroo

  1. Zorroo zag in dat voor echte ketenzorg, zoals Basis GGZ en Ouderenzorg, goede online samenwerking nodig is.
  2. In de regio bestond een behoefte aan een gebruiksvriendelijk keteninformatiesysteem. Zorroo heeft hierin het voortouw genomen.
  3. Zorgverleners willen graag een goede rapportage op geleverde zorg en Zorroo zag in dat software daarbij kan helpen.

Weten hoe ZORROO bovenstaande uitdagingen heeft aangepakt en wat hun ervaringen zijn met deze aanpak? Download het hele verhaal via onderstaand formulier.

logo_zorroo_purple_outlines