Nieuws

Philips VitalHealth verstuurt regelmatig nieuwsberichten over onderwerpen als product releases, nieuwe partnerships, nieuwe klanten of deelname in zorggerelateerde events. Hieronder vindt u een overzicht van de pers- en nieuwsberichten uitgegeven door VitalHealth Philips, eventueel in samenwerking met onze klanten en partners.

IZIT Twente en VitalHealth Software sluiten raamovereenkomst

VitalHealth geselecteerd als partner voor ketenzorg oplossingen in Twente

De samenwerking tussen IZIT, Organisatie voor ICT in de Zorg in Twente, en VitalHealth Software is bekrachtigd door de ondertekening van een raamovereenkomst. Er zijn  afspraken gemaakt over de samenwerking voor de ontwikkeling en implementatie van ICT ketenzorgoplossingen. Deze samenwerking biedt belangrijke voordelen voor zorggroepen.

De afspraken zijn gericht op optimale integratie van bestaande systemen.  Zo zal in samenwerking met IZIT een volledige integratie tussen HIS en KIS worden gerealiseerd. Gebaseerd op het onlangs vastgestelde OZIS Ketenzorgbericht en gebruikmakend van het regionale schakelpunt. Ook werken IZIT en VitalHealth Software samen bij de ontwikkeling en uitrol van nieuwe ketenoplossingen, onder andere op het gebied van zelf management voor diabetes patiënten en COPD ketenzorg.

Voordelen voor zorggroepen
Met de gesloten overeenkomsten wordt zorggroepen via IZIT verder de mogelijkheid geboden om op eenvoudige wijze de ICT oplossingen van VitalHealth Software te contracteren. De zorggroep is hiermee verzekerd  van een exclusief groepsvoordeel voor de regio Twente,  een goed afgestemde Service Level Agreement en facilitering en begeleiding en implementatie van (keten)zorgtrajecten door IZIT.   Hiermee wordt zorggroepen een grote hoeveelheid werk uit handen genomen voor het maken van afspraken, contractonderhandelingen en het afsluiten van overeenkomsten.   Aansluiting bij deze overeenkomst door de zorggroep is per direct zeer eenvoudig  via IZIT te realiseren.

Samenwerking IZIT en VitalHealth Software
IZIT  en VitalHealth Software werken al enige tijd samen bij de realisatie van ketenzorgondersteuning  in de regio Twente. Deze samenwerking is begonnen in 2008 toen IZIT in nauwe samenwerking met eerstelijns zorgverleners in de regio Twente een grondig selectieproces heeft uitgevoerd, dat resulteerde in de keuze voor VitalHealth Software als preferred partner voor het ontwikkelen en leveren van ICT oplossingen voor ketenzorg in de regio.

Ketenzorgoplossing
De eerste ketenzorgoplossing die in de regio is opgepakt, betreft diabetes.  IZIT heeft sindsdien met haar ondersteuning een grote stimulans gegeven aan de implementatie van de ketenzorgtrajecten van VitalHealth in de regio’s Almelo en Enschede. Daarnaast zijn ook integraties gerealiseerd voor het eenvoudig beschikbaar stellen van de software van VitalHealth via het Zorgportaal van IZIT. Daarnaast is IZIT betrokken bij diverse ontwikkeltrajecten van VitalHealth Software.

Meer weten over onze oplossingen?

Direct demo aanvragen