Nieuws

Philips VitalHealth verstuurt regelmatig nieuwsberichten over onderwerpen als product releases, nieuwe partnerships, nieuwe klanten of deelname in zorggerelateerde events. Hieronder vindt u een overzicht van de pers- en nieuwsberichten uitgegeven door VitalHealth Philips, eventueel in samenwerking met onze klanten en partners.

PeriScaldes realiseert integrale chronische zorg in Zeeland

Pilot voor regionaal digitaal patiënten portaal van start

Het organiseren van chronische zorg rondom de Schelden van Zeeland, dat is waar PeriScaldes voor staat. De organisatie is ontstaan uit een recente fusie van de lokale zorggroepen de Bevelanden, Ketenzorg Walcheren en Zorggroep Schouwen-Duiveland. Samen bestrijken zij een gebied met een populatie van 240.000 inwoners. De samenwerking betekent dat nu potentieel belangrijke stappen worden gezet in het eenduidig organiseren van integrale zorg voor de Zeeuwse burger. Digitalisering speelt daarmee een belangrijke rol in het Zeeuwse zorglandschap.

PeriScaldes zet verdere stappen in het organiseren en faciliteren van zorg voor chronische patiënten en de zorg rondom kwetsbare ouderen. Door de fusie kan PeriScaldes breder ondersteunen bij het lokaal organiseren van de zorg rondom de patiënt. Om samenwerking en informatie-uitwisseling tussen zorgverleners binnen de regio te faciliteren heeft PeriScaldes gekozen voor brede samenwerking met VitalHealth Software. Hierdoor krijgen zorgverleners die betrokken zijn bij een chronische patiënt en/of kwetsbare oudere waar nodig toegang tot benodigde actuele patiëntinformatie die vanuit de expertise van meerdere zorgverleners is opgesteld, onder regie van de huisarts. Bovendien kunnen zij eenvoudig en veilig met andere zorgverleners overleggen. De patiënt hoeft daardoor niet meer bij elke zorgverlener opnieuw zijn of haar situatie toe te lichten.

“'We zijn erg blij met de keuze voor VitalHealth door PeriScaldes. We hopen en verwachten dat we samen met alle betrokken zorgverleners een bijdrage kunnen leveren aan het in stand houden en verbeteren van de chronische zorg in Zeeland, onder meer door inzet van ons Regionaal eHealth Platform en door gebruik van e-Vita, ons platform voor zelfzorg”, vertelt Laurens van der Tang, CEO bij VitalHealth Software

Op weg naar een Regionaal Patiënten Portaal

De ondersteuning van de zorgverlener is echter nog maar de eerste stap voor PeriScaldes. Een tweede en minstens zo belangrijke stap voor PeriScaldes is optimale betrokkenheid en een betere ondersteuning van de (chronische) patiënt. Samen met de cliëntenraad nam fusiepartner De Bevelanden enige tijd geleden als onderdeel van een project rond zelfmanagement het initiatief voor een pilot met e-Vita. Daarvan werd onder meer melding gedaan op Omroep Zeeland. Daarbij is er de ambitie om patiënten beter te betrekken bij hun zorg zodat zij meer inzicht krijgen in hun aandoening. Naast genoemde mogelijkheden van het regionale patiënten portaal e-Vita, biedt het platform onder meer speciale educatie voor patiënten zodat zij snel wegwijs worden in hun eigen aandoening en hier beter mee kunnen omgaan.

e-Health is een beetje een hype met heel goede kanten. Onze vraag is of het ons echt brengt wat we zoeken. We zijn op zoek naar échte samenwerking tussen zorgverlener en patiënt, die voor beiden wat oplevert. Daarom is gekozen voor een ‘lerende’ pilot. Gaande de rit wordt het portaal naar aanleiding van de ervaringen van patiënten en zorgverleners aangepast. De projectleider van de PeriScaldes houdt daarvoor goed contact met de deelnemende praktijken én met VitalHealth. Heel leuk is dat het project door de zorgverleners zelf wordt getrokken in samenwerking met de cliëntenraad”, vertelt Maria van der Sluis, Algemeen Manager bij PeriScaldes.

Het is nog te vroeg in de pilot om aan te kunnen aangeven wat er daadwerkelijk verandert voor zowel de zorgverlener als de patiënt. De pilot loopt nog en wordt uitgebreid met huisartsenpraktijken binnen regio de Bevelanden. Ook in regio Schouwen-Duiveland gaan de eerste praktijken (en daarmee patiënten) aan de slag met zelfmanagement van VitalHealth. Op vrijwillige basis proberen zorgverleners en patiënten het zelfmanagement-platform e-Vita uit om te kijken wat zelfmanagement in de zorg in de praktijk kan brengen. 

Meer weten over onze oplossingen?

Direct demo aanvragen