VitalHealth Software verstuurt regelmatig nieuwsberichten over onderwerpen als product releases, nieuwe partnerships, nieuwe klanten of deelname in zorggerelateerde events. Hieronder vindt u een overzicht van de pers- en nieuwsberichten uitgegeven door VitalHealth Software, eventueel in samenwerking met onze klanten en partners.

Pilot innovatieve Module Jeugd-GGZ bij Zorroo

Gemeenten en zorgverleners krijgen IT-ondersteuning voor Jeugd-GGZ

In een veranderend zorglandschap ontstaan er nieuwe behoeften voor IT-ondersteuning. Zo is er veel vraag naar goede IT-ondersteuning voor de samenwerking rondom Jeugd-GGZ. Digitalisering is hierbij uitdagend maar uiterst relevant. Bij Zorggroep Oosterhout & Omstreken (Zorroo) ontstond behoefte aan een stabiele oplossing voor het beter kunnen organiseren van de Jeugd-GGZ. Zij vonden deze oplossing met behulp van de nieuwe innovatieve Module Jeugd-GGZ van VitalHealth Software.

Zorroo heeft ruim 70 aangesloten huisartsen en verzorgt de Jeugd-GGZ in de regio Hart van Brabant en de gemeente Oosterhout voor een populatie van ongeveer 100.000 inwoners. De ondersteuning die VitalHealth Software biedt voor (keten) GGZ bleek ook inzetbaar voor de ondersteuning van de Jeugd-GGZ. Hiervoor heeft Zorroo POH’s Jeugd in dienst die een sleutelrol vervullen bij de Jeugd-GGZ. In overleg met huisartsen en POH Jeugd zijn er een aantal specifieke aanpassingen gedaan waarmee nu een generieke oplossing voor ondersteuning van de Jeugd-GGZ beschikbaar is.

Multidisciplinaire samenwerking

Kenmerkend voor de Jeugd-GGZ is dat er multidisciplinair wordt samengewerkt met tal van zorgdisciplines. Een goede samenwerking tussen het sociaal- en medisch domein is van groot belang. De betrokkenheid van gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de inkoop van Jeugd-GGZ maakt het ondersteunen van de processen met IT zeer complex. Zorggroepen hebben een verzorgingsgebied waar ze vaak te maken hebben met meerdere gemeenten, die op hun beurt weer veelal verschillende methodieken gebruiken, waardoor goede integratie van de software van groot belang is.

De organisatie van Jeugd-GGZ is voor veel gemeenten geen eenvoudige puzzel. Met de introductie van een generieke oplossing voor Jeugd-GGZ kan zowel voor gemeenten als voor zorgverleners een belangrijke stap worden gezet in betere ondersteuning rondom Jeugd-GGZ. De oplossing wordt aangeboden binnen het VitalHealth Regionaal eHealth Platform, waarmee ook bij veel instellingen de multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen ondersteund wordt.

Zorroo is 2,5 jaar geleden gestart met de inzet van het VitalHealth Regionaal eHealth Platform en ziet dit als solide basis om verdergaande regionale samenwerking te ondersteunen.

Aansluiting op het sociaal domein, stelt andere eisen aan systemen, dan we tot nu toe gewend zijn. Samen met VitalHealth willen we jeugdzorg goed integreren in het regionale platform”, vertelt Daan Kerklaan, Managing Director bij Zorroo.

Inmiddels is Zorroo gestart met een pilot van Module Jeugd-GGZ. In de loop van dit jaar wordt de module beschikbaar gesteld en verder uitgerold op de markt.

VitalHealth Software ondersteunt met haar Regionaal eHealth Platform multidisciplinaire samenwerking rondom een centraal dossier waarbij de patiënt integraal begeleid kan worden. Het platform kan vanwege de open standaarden aansluiten op de bestaande systemen, waaronder de huisarts informatiesystemen, zodat de huisarts volledig overzicht blijft houden in zijn eigen systeem zonder dat er dubbele vastlegging van gegevens plaatsvindt.

Meer weten over onze oplossingen?

Direct demo aanvragen
Vitalhealth Software

Software for Collaborative Health Management