VitalHealth Software verstuurt regelmatig nieuwsberichten over onderwerpen als product releases, nieuwe partnerships, nieuwe klanten of deelname in zorggerelateerde events. Hieronder vindt u een overzicht van de pers- en nieuwsberichten uitgegeven door VitalHealth Software, eventueel in samenwerking met onze klanten en partners.

LSP Ketenzorg live voor betere digitale gegevensuitwisseling

Toekomstbestendige opvolger van bestaande informatiestandaard draagt bij aan betere zorg voor chronisch zieke patiënten

Enkele jaren geleden is de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) met een aantal convenantpartijen, waaronder InEen, NPCF, Nictiz, NHG, ZN en vooruitstrevende softwarebedrijven zoals VitalHealth Software, het programma ‘Informatie-uitwisseling Ketenzorg’ gestart. Dit initiatief is een uitbreiding op de bestaande informatie-uitwisseling via het Landelijk Schakelpunt (LSP). In dit project gaat het om toekomstbestendige, flexibele en veilige uitwisseling van gegevens tussen huisartsen, specialisten, patiënten en andere zorgverleners bij de uitvoering van ketenzorg (diabetes, COPD/Astma, CVRM). Deze nieuwe vorm van gegevensuitwisseling is voor het eerst live in een pilot bij Ketenzorg Friesland (KZF), één van de grootste zorggroepen in Nederland en gebruiker van VitalHealth’s Regionaal eHealth Platform.

Chronisch zieke patiënten komen vaak in aanraking met meerdere zorgverleners. Deze zorgverleners zijn veelal aangesloten bij een zorggroep, een samenwerkingsverband van doorgaans zorgverleners uit de eerstelijn. Binnen de zorggroep worden de patiëntgegevens digitaal uitgewisseld tussen de verschillende zorgverleners. De bestaande informatiestandaard (OZIS Ketenzorg) is toe aan een structurele en schaalbare verbetering en de LSP-route is de beoogde toekomstbestendige opvolger. Met het LSP is er een robuuste techniek neergezet, met een nieuw flexibel concept van uitwisseling op basis van bouwstenen waarmee voldaan wordt aan alle hedendaagse beveiligingsnormen. Om dit mogelijk te maken heeft een aanzienlijke doorontwikkeling plaatsgevonden van het LSP.

Dit is een mooie volgende stap om samenwerking in zorgnetwerken veilig en flexibel te ondersteunen”, vertelt Laurens van der Tang, CEO van VitalHealth Software en lid van project Stuurgroep namens de leveranciers. “Het is een lange weg geweest om tot dit resultaat te komen, omdat veel partijen intensief met elkaar moesten samenwerken. Maar ik ben ervan overtuigd dat het de moeite waard is geweest, en verwacht dat hiermee een solide basis is gelegd voor de ondersteuning van allerlei vormen van samenwerking tussen zorgverleners en patiënten in zorgnetwerken.”

Deze eerste beproeving van de digitale uitwisseling van ketenzorginformatie in de dagelijkse praktijk is een belangrijke stap binnen het programma. Na uitgebreide voorbereidingen en testen zijn alle betrokken partijen zeer benieuwd naar de praktische ervaringen van de zorgverleners in de pilot. Hiermee hopen we snel een basis te kunnen leggen voor opschaling van deze standaard binnen zorggroepen”, aldus Alex Beckers, Programmamanager Ketenzorg bij VZVZ.

Deze nieuw ontwikkelde standaard voor gegevensuitwisseling in de ketenzorg heeft naast de verbeterde flexibiliteit een aantal andere belangrijke voordelen. Zo is het beveiligde netwerk gebaseerd op gestandaardiseerde HL7-berichten. De medische gegevens blijven daarbij in het systeem van de behandelend zorgverlener en zijn alleen toegankelijk voor andere zorgverleners, mits deze een behandelrelatie hebben met de patiënt. Hiervoor is de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt nodig. Die toestemming wordt gevraagd en verwerkt door de huisarts. Vanaf begin deze maand kan de patiënt via www.vzvz.nl de uitwisseling van zijn ketenzorggegevens via het Landelijk Schakelpunt volgen.

Bij de pilot met LSP Ketenzorg werkt VitalHealth Software nauw samen met alle deelnemende HIS-leveranciers. VZVZ is de initiatiefnemer en opdrachtgever in samenwerking met de convenantpartijen, waaronder ook Zorgverzekeraars Nederland, die het programma financiert. VitalHealth loopt als eHealth-leverancier voorop met deze vorm van data uitwisseling. De LSP-standaard is opgenomen in het VitalHealth Platform, wat als krachtig ontwikkelplatform onder alle VitalHealth toepassingen wordt gebruikt. 

Meer weten over onze oplossingen?

Direct demo aanvragen
Vitalhealth Software

Software for Collaborative Health Management