VitalHealth Software verstuurt regelmatig nieuwsberichten over onderwerpen als product releases, nieuwe partnerships, nieuwe klanten of deelname in zorggerelateerde events. Hieronder vindt u een overzicht van de pers- en nieuwsberichten uitgegeven door VitalHealth Software, eventueel in samenwerking met onze klanten en partners.

Digitale meetinstrumenten beschikbaar voor Nederlandse Revalidatiecentra

VIR en VitalHealth Software brengen samen eHealth naar de sector

Samenwerkingspartners VIR en VitalHealth hebben voor de revalidatiecentra in Nederland een set digitale meetinstrumenten ontwikkeld waarmee ze een belangrijke stap hebben gezet om standaardklinimetrie digitaal in te zetten in de revalidatiesector. De software van VitalHealth QuestManager is hiervoor integraal toegevoegd aan VIR software suite, het Revalidatie EPD van VIR e-Care solutions. Hiermee wordt het invoeren van meetinstrumenten vanuit het patiëntendossier beschikbaar. Dit patiëntenportaal is speciaal voor deze samenwerking gebouwd door VitalHealth Solutions en direct gebruiksklaar gemaakt voor implementatie bij andere revalidatiecentra.

Via QuestManager worden door VIR bijna 200 revalidatie specifieke vragenlijsten digitaal aangeboden voor de behandelaar en de patiënt. De uitkomsten van de verschillende metingen (klinimetrie) geeft het behandelteam een feitelijke kijk op de vooruitgang en actuele gezondheid van de patiënt. Op termijn kunnen deze vragenlijsten via het Patiëntenportaal worden aangeboden, waardoor de patiënt dit zelf op een gewenst moment kan invullen.

Libra Revalidatie & Audiologie beet hiervoor de spits af, sinds maart 2017 worden er door de behandelaren op de afdeling Neurologie meetinstrumenten afgenomen in QuestManager.

“Dit is een stap op weg naar eHealth, waarmee we steeds gerichter de patiënt kunnen ondersteunen in zijn of haar gezondheidstraject”, zegt Evert Schouten, revalidatiearts en medisch manager neurorevalidatie, Libra Revalidatie & Audiologie.

Overzicht gedurende behandeltraject

Voorheen vulden patiënten vragenlijsten samen met de behandelaar in, op papier en veelal op locatie. De uitslagen moesten dan weer worden ingetypt in het dossier, wat uiteraard foutgevoelig en bewerkelijk is. De behandelaar kan nu via QuestManager de behandeling beter volgen, via handige statistieken en overzichten. Zo is direct inzichtelijk of de patiënt een looptest nu sneller doet dan bijvoorbeeld een paar weken geleden. Als er voldoende gegevens in het systeem zitten, kan een behandelaar ook meteen met behulp van anonieme gegevens zien of een patiënt daarmee beter scoort dan andere patiënten en of de behandeling mogelijk moet worden aangepast. Met dit soort onderzoek kan op termijn de kwaliteit van de behandeling opgevoerd worden. Mede doordat de anonieme data ook beschikbaar is voor wetenschappelijke doeleinden, is QuestManager een grote sprong voorwaarts in de verdere ontwikkeling van het revalidatieproces.

Ook Rijndam Revalidatie is live gegaan met het gebruik van QuestManager als aanvulling op hun Revalidatie-EPD. Andere instellingen volgen deze zomer. Zo zetten de revalidatiecentra samen met VIR en VitalHealth de eerste stappen naar een klinimetrie standaard voor de revalidatiesector.

Meer weten over onze oplossingen?

Direct demo aanvragen
Vitalhealth Software

Software for Collaborative Health Management