VitalHealth Software verstuurt regelmatig nieuwsberichten over onderwerpen als product releases, nieuwe partnerships, nieuwe klanten of deelname in zorggerelateerde events. Hieronder vindt u een overzicht van de pers- en nieuwsberichten uitgegeven door VitalHealth Software, eventueel in samenwerking met onze klanten en partners.

Digitaal zorgnetwerk rondom ouderen thuis

VitalHealth Software introduceert nieuw digitaal samenwerkingsplatform voor zorg kwetsbare ouderen 

Binnen de zorg voor kwetsbare ouderen is er sprake van complexere zorgvragen. Deze kwetsbare doelgroep heeft meestal te maken met meerdere aandoeningen en meerdere zorgverleners met verschillende specialisaties. Door de verscheidenheid aan systemen is het vaak lastig de zorg te stroomlijnen met goede onderlinge gegevensuitwisseling. Met de vernieuwde Module Ouderenzorg van VitalHealth, die in nauwe samenwerking met zorgverleners ontwikkeld werd, werken al deze regionale zorgverleners goed afgestemd samen, waarbij de zorg rondom de patiënt wordt georganiseerd. De Ouderenzorg Module wordt al ingezet in ruim 200 huisartsenpraktijken.

Om zorgverleners nog beter te ondersteunen in de multidisciplinaire behandeling en begeleiding van kwetsbare ouderen, heeft VitalHealth haar Module Ouderenzorg samen met de input van eindgebruikers geheel vernieuwd. Een team van POHs, (wijk)verpleegkundigen, zorggroep managers en specialist ouderengeneeskunde heeft nauw met ontwikkelaars samengewerkt. Op basis van hun wensen en ideeën is een nieuw patiëntprofiel en een volledig integraal dashboard voor monitoring en begeleiding van kwetsbare ouderen ontwikkeld. Daarmee biedt de Module optimale ondersteuning voor het gehele zorgnetwerk, waarbij eveneens de sociale kaart van de oudere in beeld kan worden gebracht. Zo is niet alleen duidelijk welke zorgprofessionals betrokken zijn, maar ook wie bijvoorbeeld de mantelzorger is. Alle zorgverleners hebben rolgebaseerd toegang tot de medische gegevens en beschikken over diverse communicatiemogelijkheden.

Sigrid Kester, Zorgcoördinator bij Zorggroep Chronos, was nauw betrokken bij de ontwikkeling van de vernieuwde module: “Er ontstaat nu één gezamenlijk systeem waarin de situatie van de patiënt goed in kaart wordt gebracht. Samenwerken wordt daardoor eenvoudiger en minder tijdrovend voor het zorgteam.

De data uit de Module Ouderenzorg kan eenvoudig worden opgehaald uit en teruggeschreven naar het HIS. Ook andere zorgverleners krijgen, op basis van autorisatie, toegang tot specifieke onderdelen van het dossier, bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige of de specialist ouderengeneeskunde. Afhankelijk van autorisaties kunnen zij zelf consulten toevoegen, vragenlijsten afnemen of multidisciplinair overleg (MDO’s) plannen. Alle gebruikers kunnen beveiligd met elkaar communiceren.

De zorg voor kwetsbare ouderen is vaak gefragmenteerd. Vanuit ons Regionaal eHealth Platform verbinden we juist voor deze doelgroepen met complexe problematiek het multidisciplinaire zorgteam. Door mogelijk te maken dat het gehele zorgnetwerk van de patiënt toegang heeft tot het dossier en dat het sociale netwerk in kaart kan worden gebracht, wordt zowel overleg als overgaan tot doelgerichte actie eenvoudiger,” aldus Dave van Dijk, Manager eHealth Solutions bij VitalHealth Software.

De eerste klanten maken al gebruik van deze vernieuwde module en in de komende weken gaan de meeste klanten over naar de nieuwe Module Ouderenzorg.

Regionaal Platform

De Module Ouderenzorg is onderdeel van het VitalHealth Regionaal eHealth Platform. Dit platform ondersteunt multidisciplinair samenwerken in de regio waarbij de patiënt integraal begeleid kan worden. Het VitalHealth Platform kan vanwege de open standaarden aansluiten op de bestaande systemen zodat sprake is van goede informatie-uitwisseling.

Meer weten over onze oplossingen?

Direct demo aanvragen
Vitalhealth Software

Software for Collaborative Health Management