VitalHealth Software verstuurt regelmatig nieuwsberichten over onderwerpen als product releases, nieuwe partnerships, nieuwe klanten of deelname in zorggerelateerde events. Hieronder vindt u een overzicht van de pers- en nieuwsberichten uitgegeven door VitalHealth Software, eventueel in samenwerking met onze klanten en partners.

VitalHealth investeert in gebruiksvriendelijkheid e-Vita

Zelfmanagementplatform e-Vita sluit aan op MedMij-standaarden 

Om patiënten en zorgverleners beter te kunnen ondersteunen bij digitale samenwerking heeft VitalHealth haar zelfmanagementplatform e-Vita volledig vernieuwd. VitalHealth investeert met de nieuwe e-Vita-release ook in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) waarmee patiënten meer regie krijgen over het zorgproces. Mede door de implementatie van MedMij-standaarden wordt het mogelijk om op een veilige manier persoonlijke medische informatie als metingen, uitslagen en medicatieoverzichten uit te wisselen met de systemen van andere zorgaanbieders. Ondertussen zien al twintig zorggroepen in Nederland het belang van dit zelfmanagementplatform en maken gebruik van e-Vita.

 Met feedback van e-Vita-gebruikers is het platform volledig ge-upgrade voor meer gebruiksgemak en efficiëntie. Daarnaast sluit VitalHealth aan bij de landelijke beweging richting een integraal beschikbare persoonlijke gezondheidsomgeving door de ‘spelregels’ die MedMij heeft opgesteld te implementeren. Deze samenwerking tussen zorgverleners, overheid en leveranciers is belangrijk bij het beschikbaar maken van persoonlijke gezondheidsinformatie voor alle zorggebruikers. VitalHealth participeert verder actief in diverse MedMij-werkgroepen.

 Verbeterde samenwerking 

Een van de zorggroepen die gebruikmaakt van e-Vita is Stichting Vijverzorg. Natascha Rijnbeek is daar praktijkondersteuner: “Ik ben erg enthousiast over hoeveel mijn patiënten doen binnen e-Vita. Mensen hebben nu vooraf zelf metingen ingevoerd of ingezien. Daardoor heb je heel andere gesprekken met patiënten waarbij je echt op de inhoud ingaat.” Om de samenwerking tussen patiënt en zorgverlener op deze manier te verbeteren, heeft VitalHealth het uiterlijk en de werking van e-Vita vernieuwd. Zo is een aantal nieuwe functies toegevoegd: meetwaarden uit het lab worden gecombineerd met de metingen die de patiënt zelf uitvoert en van alle meetwaarden is in één oogopslag duidelijk hoe ze in de ontwikkeling van de patiënt passen. Op basis van persoonlijke doelen en streefwaarden geeft e-Vita vervolgens feedback aan de patiënt. Om de communicatie tussen patiënt en zorgverleners in het netwerk te bevorderen, is het beveiligd berichtenverkeer nu opgezet in de vorm van chats. De e-Vita-smartphone-app voor patiënten kan naast het webportaal gebruikt worden.

Optimaal zorgproces

Hero Torenbeek is als productmanager bij VitalHealth verantwoordelijk voor de ontwikkeling van e-Vita: “Zelfmanagement van chronisch zieken, daar moet het zorgnetwerk gezamenlijk de schouders onder zetten. Patiënten en zorgverleners samen maar ook zorgverzekeraars en softwareleveranciers. Het nieuwe e-Vita onderstreept dat VitalHealth de aansluiting van patiënten op hun zorgnetwerk heel serieus neemt en werkt aan een optimaal zorgproces. We hebben de weergave van patiëntgegevens beter geordend en bieden de zorgverlener slimme patiëntoverzichten die hen helpen besluiten naar welke patiënten het eerst aandacht moet. Ook kan een zorgverlener nu in één handeling nieuwe informatie onder de aandacht brengen bij een specifieke groep patiënten. Om de communicatie te ondersteunen worden notificaties ingezet. Daarnaast helpen we zorggroepen om op een eenvoudige manier te kunnen starten met e-Vita: het is mogelijk om klein te beginnen en in stapsgewijs meer functies te gaan gebruiken. Zo kan gezamenlijk gebouwd worden aan een krachtig communicatieplatform in de regio.”

Over het VitalHealth Regionaal eHealth Platform

VitalHealth e-Vita is onderdeel van het VitalHealth Regionaal eHealth Platform. Dit platform ondersteunt multidisciplinair samenwerken in de regio waarbij de patiënt integraal begeleid kan worden. Het VitalHealth-platform kan vanwege de open standaarden aansluiten op bestaande systemen zodat een goede informatie-uitwisseling mogelijk wordt.

 

Meer weten over onze oplossingen?

Direct demo aanvragen
Vitalhealth Software

Software for Collaborative Health Management