VitalHealth Software verstuurt regelmatig nieuwsberichten over onderwerpen als product releases, nieuwe partnerships, nieuwe klanten of deelname in zorggerelateerde events. Hieronder vindt u een overzicht van de pers- en nieuwsberichten uitgegeven door VitalHealth Software, eventueel in samenwerking met onze klanten en partners.

Zorggroep ELZHA verbetert zorg voor kwetsbare ouderen met eHealth

Ouderen beter in beeld met speciale eHealth-module voor ouderenzorg

Eén van de grootste zorggroepen van Nederland, Eerstelijns Zorggroep Haaglanden (ELZHA), zet eHealth in om de zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken verder te verbeteren. De Module Ouderenzorg ondersteunt de hulpverleners om proactieve, persoonsgerichte en samenhangende zorg te leveren. ELZHA bedient met ruim 200 aangesloten huisartsen een zeer uiteenlopende populatie van ruim 460.000 patiënten. Recent heeft ELZHA deze oplossingen aangevuld met een module voor ouderenzorg.

Binnen de zorg voor kwetsbare ouderen is er sprake van complexe zorgvragen. Deze doelgroep heeft regelmatig te maken met meerdere aandoeningen en verschillende zorgverleners. Door de verscheidenheid aan systemen is goede onderlinge gegevensuitwisseling ingewikkeld. Met de vernieuwde Module Ouderenzorg van VitalHealth, die in nauwe samenwerking met zorgverleners uit de praktijk (waaronder medewerkers van ELZHA) ontwikkeld werd, werken een deel van deze regionale zorgverleners goed afgestemd samen. De ouderenzorgmodule wordt landelijk al ingezet in ruim 200 huisartsenpraktijken. De module is samengesteld met behulp van een team van praktijkverpleegkundigen ouderenzorg, (wijk)verpleegkundigen, zorggroep managers en kaderartsen ouderengeneeskunde.

ELZHA en VitalHealth werken al langer samen. Jacqueline Keijser, stafverpleegkundige bij ELZHA, heeft zich ingezet bij de doorontwikkeling van de Module Ouderenzorg, om zo optimaal mogelijk te kunnen aansluiten op de behoeftes van patiënten, huisartsenvoorzieningen én zorgverleners.

De ouderenzorgmodule biedt zorgprofessionals de gelegenheid om laagdrempelig samen te werken, waarbij de wens van de kwetsbare oudere centraal blijft staan en passende zorg geboden wordt.”, vertelt Jacqueline Keijser, Stafverpleegkundige bij ELZHA.

Zorgverleners die gebruik maken van de Module Ouderenzorg beschikken over een integraal dashboard. Dit dashboard bevat een overzicht van het persoonsgebonden zorgteam rondom kwetsbare ouderen, waarin op een veilige manier met elkaar gecommuniceerd kan worden. De zorgverleners uit het zorgteam kunnen direct uitgenodigd worden voor het GPO/MDO waarbij gebruik gemaakt kan worden van het opgestelde zorgbehandelplan. Naast het professionele zorgteam is er een overzicht beschikbaar voor het sociale netwerk van de zorggebruiker.  De autorisatie voor de verschillende velden is gekoppeld aan de verschillende disciplines.

Data uit de Module Ouderenzorg, zoals bijvoorbeeld het journaal gekoppeld aan de episode ouderenzorg, chronische medicatie en laboratoriumuitslagen, kan eenvoudig worden opgehaald uit en teruggeschreven naar het HIS. Ook andere zorgverleners krijgen op basis van vooraf vastgelegde autorisatie toegang tot specifieke onderdelen van het dossier, bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige of de specialist ouderengeneeskunde. Afhankelijk van autorisaties kunnen zij zelf consulten toevoegen, met het zorgbehandelplan werken, vragenlijsten afnemen of een multidisciplinair overleg plannen.

ELZHA heeft in de Haagse regio de ouderenzorg multidisciplinair vormgegeven en zocht daar goede ICT-ondersteuning bij. Het VitalHealth-platform werd al gebruikt voor de chronische zorg en vormde, mede vanwege de goede integratie met de HIS-en, een goed uitgangspunt. Samen met gebruikers van ELZHA en andere zorggroepen is de module ouderenzorg recentelijk nog verder toegespitst op de behoeften in de praktijk en is nu hét samenwerkingsplatform voor de regio ”, vertelt Dave van Dijk, Manager Productmanagement bij VitalHealth Software.

Regionaal Platform

De Module Ouderenzorg is onderdeel van het VitalHealth Regionaal eHealth Platform. Dit platform ondersteunt multidisciplinair samenwerken in de regio waarbij de patiënt integraal begeleid kan worden. Het VitalHealth-platform kan vanwege de open standaarden aansluiten op de bestaande systemen zodat sprake is van goede informatie-uitwisseling.

Meer weten over onze oplossingen?

Direct demo aanvragen
Vitalhealth Software

Software for Collaborative Health Management