Het OPEN-programma voor huisartsen

Toegang tot eigen medische gegevens.
Voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Huisartsenpraktijken en softwareleveranciers zijn al jaren bezig met het ontwikkelen van patiëntportalen en het stimuleren van het gebruik hiervan onder patiënten. Het digitaal uitwisselen van gegevens blijft achter, met name door het uitblijven van landelijke standaarden en een goede financiële impuls. Tot nu.

In maart 2018 is het OPEN(Ontsluiten van Patiëntgegevens uit de Eerstelijnszorg in Nederland)-initiatief gelanceerd, waarbij LHV, NHG en InEen hun krachten bundelen om digitale ontsluiting van medische gegevens voor patiënten te stimuleren. OPEN is een subsidieprogramma van de overheid, die hiervoor 75 miljoen euro heeft toegezegd aan de ICT in eerstelijnszorg.

Informatie-uitwisseling met patiënten is noodzakelijk als je wilt dat patiënten meer verantwoordelijkheid nemen voor hun gezondheid. Daarvoor moeten ze het huisartsdossier kunnen inzien, contact met ons kunnen maken en hun eigen data kunnen samenvoegen met de data die wij in onze huisartsensystemen over hen hebben. Daar komt bij dat digitale inzage van patiënten in hun dossier vanaf 2020 verplicht is. Met OPEN willen we huisartsen helpen hier invulling aan te geven. Maarten Klomp, InEen-bestuurslid

Wettelijke verplichting per 2020

De overheid wil dat patiënten meer verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun gezondheid en dat is in de huidige ICT-infrastructuur binnen huisartspraktijken nog niet mogelijk. Toch is het programma niet alleen bedoeld om patiënten gemakkelijker inzicht te geven in hun medische gegevens. Digitaal inzicht in het patiëntendossier is namelijk per 2020 wettelijk verplicht. Daarom is dit een zeer welkom financieel programma voor de eerstelijn.

Wat is de status

We zitten momenteel in de eerste fase van dit programma, waarin eerst een programmaplan wordt samengesteld, de financiering wordt geregeld en in kaart wordt gebracht welke landelijke initiatieven er al zijn. Zodra hierover meer bekend is, vullen wij deze webpagina aan met de laatste informatie.

 

  • OPEN is een subsidieregeling van 75 miljoen euro voor eerstelijnszorg, ter ondersteuning van het digitaal beschikbaar stellen van medische gegevens aan patiënten. De subsidieregeling loopt van 2019 tot en met 2022.

  • OPEN is deels een tegemoetkoming voor de wettelijke verplichting die per 2020 ingaat, waarin staat dat iedereen toegang moet hebben tot het eigen patiëntendossier.

  • De hoop is dat OPEN een stimulans vormt voor de verdere ontwikkeling van Persoonlijke GezondheidsOmgevingen (PGO’s).

  • OPEN heeft het volgende einddoel: iedereen kan veilig, betrouwbaar en zonder kosten digitaal toegang krijgen en verlenen tot eigen gezondheidsgegevens.

 

Hoe helpt VitalHealth uw OPEN-doelstellingen te behalen?

VitalHealth Engage geeft zorgprofessionals de middelen om als team rond de patiënt effectief met elkaar en met de patiënt samen te werken langs zorgpaden. Engage biedt de beschikbare gezondheidsinformatie van uw patiënt overzichtelijk in een portaal aan. Engage is een digitale totaaloplossing: het biedt inzicht in dossiers en behandelvoortgang, u kunt screenings doen, uitkomsten meten, beeldbellen en chatten en tot slot online interventies klaarzetten voor uw patiënt, zoals behandelmodules en zelfhulprogramma’s.

 

Ontdek de mogelijkheden van OPEN

Ga het gesprek aan