OPEN (Ontsluiten van Patiëntgegevens uit de Eerstelijnszorg in Nederland)

Het OPEN-programma voor huisartsen

VIPP OPEN subsidie voor huisartsen

Huisartsenpraktijken en softwareleveranciers zijn al jaren bezig met het ontwikkelen van patiëntportalen en het stimuleren van het gebruik hiervan onder patiënten. Het digitaal uitwisselen van gegevens blijft achter, met name door het uitblijven van landelijke standaarden en een goede financiële impuls. Tot nu.

In maart 2018 is het programma OPEN – Ontsluiten van Patiëntgegevens uit de Eerstelijnszorg in Nederland – gelanceerd, waarbij LHV, NHG en InEen hun krachten bundelen om digitale ontsluiting van medische gegevens voor patiënten te stimuleren. OPEN is een subsidieprogramma van de overheid, die hiervoor 75 miljoen euro heeft toegezegd aan de ICT in eerstelijnszorg. In 2021 zou 40 procent van de Nederlandse patiënten een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) moeten hebben, die gratis voor hen beschikbaar komt via een app of website.[1][1] Muijen, Annet;. (2018). Huisartspraktijken spelen eerste viool bij digitale vernieuwing. Syntheshis, 18-23.

We weten uit praktijkvoorbeelden dat 40 procent mogelijk is. Er is een kritieke grens van 15 tot 20 procent die je moet zien te bereiken. Als je die passeert, gaat het zich rondpraten en zie je een vrij spontane doorgroei naar 40 tot 50 procent. Voor zo’n doorbraak heb je een gebruiksvriendelijke technologie nodig, plus enthousiaste patiënten en/of zorgverleners.

Bart Brandenburg, huisarts en kwartiermaker van het programma OPEN [1]

Wettelijke verplichting per 2020

Digitaal inzicht in het patiëntendossier wordt per 1 juli 2020 wettelijk verplicht. De overheid wil dat patiënten meer verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun gezondheid en dat is in de huidige ICT-infrastructuur binnen huisartspraktijken nog niet mogelijk. Zonder financiële compensatie komt digitale ontsluiting moeilijk van de grond. Door 75 miljoen euro toe te zeggen krijgen huisartsen een zetje in de rug. Deze aanvraag moet vóór 31 mei 2020 worden gedaan.

Wat is de status

Regionale uitrol

OPEN wordt regionaal uitgerold, waarbij iedere regio kan instappen het op eigen niveau. Het overgrote deel van het geld is bestemd voor praktische hulp, ondersteuning en financiële compensatie voor de tijd en energie van de zorgverleners voor deze verandering. Een kleiner deel is bestemd voor het aanstellen van regionale projectleiders en technische aanpassingen. Subsidie loopt deels via de verzekeraar en deels via de overheid. Het gaat om een vast bedrag per aanvraag - in regionaal verband gezien de drempel van minimale 100.000 patiënten - en een variabel bedrag per patiënt dat oploopt naarmate u meer mogelijkheden biedt. In dit artikel van SmartHealth leest u meer over deze financiëring.

Zorg-ICT-leveranciers

Om aan het OPEN mee te mogen doen, dienen HIS- en keteninformatiesysteem-leveranciers hun systemen aan te passen. OPEN werkt samen met MedMij, dat spelregels opstelt op en controleert of de aangemelde PGO’s voldoen aan de gestelde veiligheidseisen. Leveranciers moeten ervoor zorgen dat een patiënt bij de huisarts inzage krijgt in minimaal negen medische gegevens van de huisarts: actuele episodes met en zonder attentiewaarde, afgesloten episodes met attentiewaarde, behandeling, profylaxe en voorzorg, medicatie-overgevoeligheid, correspondentie, resultaten bepalingen van de laatste 14 maanden, evaluatie- en planregels van het consult. Sommige huisartsen zijn bezorgd over de persoonlijke aantekeningen die zij maken over de patiënt, die vaak in het teken staan van overdracht tussen zorgverleners. Het is de bedoeling dat alle HISsen in de toekomst de mogelijkheid bieden om die aantekeningen apart te houden.

Heeft u een vraag over VIPP OPEN?

Lees hier de veelgestelde vragen

 

 Ontsluiten van de Patiëntengegevens uit de Eerstelijn in Nederland (01) 

OPEN is een subsidieregeling

van 75 miljoen euro voor eerstelijnszorg, ter ondersteuning van het digitaal beschikbaar stellen van medische gegevens aan patiënten. Deze regeling loopt van 2019 t/m 2022.

  Ontsluiten van de Patiëntengegevens uit de Eerstelijn in Nederland (02))

 

OPEN is deels een tegemoetkoming

voor de wettelijke verplichting die per 2020 ingaat, waarin staat dat iedereen toegang moet hebben tot het eigen patiëntendossier.

  Ontsluiten van de Patiëntengegevens uit de Eerstelijn in Nederland (03)

 

OPEN heeft een einddoel

iedereen kan veilig, betrouwbaar en zonder kosten digitaal toegang krijgen en verlenen tot eigen gezondheidsgegevens.

  Ontsluiten van de Patiëntengegevens uit de Eerstelijn in Nederland (04)

OPEN heeft een bedoeling

aan te sluiten op dingen die huisartsen belangrijk vinden: zelfmanagement, samen beslissen en persoonsgerichte zorg.


Hoe helpt VitalHealth uw OPEN-doelstellingen te behalen?

Philips VitalHealth Engage geeft zorgprofessionals de middelen om als team rond de patiënt effectief met elkaar, en met de patiënt, samen te werken langs zorgpaden. Engage biedt niet alleen de beschikbare gezondheidsinformatie van uw patiënt overzichtelijk in een portaal aan: het is een digitale totaaloplossing. Engage biedt inzicht in dossiers en behandelvoortgang, u kunt screenings doen, uitkomsten meten, beeldbellen en chatten en tot slot online interventies klaarzetten voor uw patiënt, zoals behandelmodules en zelfhulprogramma’s.

Maakt u aanspraak op module 2 en 4 binnen VIPP OPEN?

Als u meer wil doen dan de verplichte module 1, namelijk patiënten inzicht geven in hun dossier, dan kunt u aan de slag met de extra modules binnen het OPEN-programma. Hiervoor krijgt u per module eenmalig €0,20 per ingeschreven patiënt. Gaat u als zorggroep binnenkort over op Engage? Let dan op, want u kunt mogelijk aanspraak maken op module 2 voor gebruik online zelfinzage en module 4 voor zelfmetingen van het OPEN-programma.

Voor meer informatie over onze mogelijkheden op het gebied van OPEN kunt u contact opnemen via het formulier hieronder.

Ontdek de mogelijkheden van VIPP OPEN

Ga het gesprek aan

Ga het gesprek aan: OPEN-subsidie in uw praktijk!