Module Ouderenzorg

Multidisciplinair informatiesysteem voor ondersteuning van ouderenzorg

Door de vergrijzing neemt het aantal kwetsbare ouderen toe. Een groot deel van de werkzaamheden rondom deze patiëntengroep wordt in de eerstelijn uitgevoerd door een multidisciplinair team van onder meer praktijkondersteuners, thuiszorg medewerkers, specialisten ouderengeneeskunde etc., onder regie van de huisarts. Dat zorgt voor uitdagingen, omdat er veel verschillende zorgverleners betrokken zijn bij deze doelgroep.

Ouderenzorg multidisciplinair vanuit één systeem

VitalHealth biedt met haar Module Ouderenzorg optimale ondersteuning voor dit zorgprogramma. Het Individueel ZorgbehandelPlan is het voornaamste uitgangspunt, waarbij betrokken disciplines rolgebaseerd toegang kunnen krijgen. De huisarts werkt hiermee in één omgeving samen met bijvoorbeeld de POH, wijkverpleegkundige en mantelzorger. De casemanager wijst eenvoudig acties uit het IZP toe aan de relevante zorgverlener, die vervolgens direct terugkoppeling kan geven.

Dankzij de integratie van de Module Ouderenzorg met uw HIS wordt dubbele invoer voorkomen. Zo werkt u vanuit één bron en weet u zeker dat u werkt met de meest actuele informatie. Tijdens een MDO kunt u efficiënt aan de slag en bespreken wat er echt toe doet, doordat alle betrokkenen dezelfde informatie reeds vooraf tot hun beschikking hebben en ook vooraf input kunnen delen. Daar wordt iedereen beter van, patiënten én zorgverleners!

De voordelen van VitalHealth Module Ouderenzorg

  • Eenvoudige digitale screening op kwetsbaarheid
  • Multidisciplinair benaderbaar individueel zorgbehandelplan (IZP)
  • Overzichtelijk dashboard met status kwetsbare ouderen
  • Integratie met uw HIS
  • Laagdrempelig communiceren binnen het zorgnetwerk
  • En meer...

Healthy Ageing

VitalHealth werkt bij de ontwikkeling van de Module Ouderenzorg nauw samen met een aantal vooraanstaande kaderhuisartsen Ouderenzorg. Daarnaast is VitalHealth betrokken bij Healthy Ageing, een wereldwijd initiatief met als speerpunt ‘gezond en actief ouder worden’. Met deze samenwerkingen dragen we als IT-leverancier maximaal bij in het optimaliseren van het zorgtraject voor deze kwetsbare doelgroep.

Regionaal eHealth Platform

De module Ouderenzorg is onderdeel van het Regionaal eHealth Platform. Dit platform is uitermate geschikt voor de samenwerking tussen ketenpartners ter optimalisatie van het zorgplan van de patiënt. Het Regionaal eHealth Platform is, net als alle andere oplossingen van VitalHealth, gebaseerd op het VitalHealth Platform, een krachtige modelleerbare software-ontwikkelomgeving voor de gezondheidszorg die speciaal is ontworpen om snel (cloud-based) eHealth-oplossingen te realiseren en te integreren met bestaande systemen.

Meer weten over onze oplossingen?

Direct demo aanvragen
Vitalhealth Software

Software for Collaborative Health Management