Keten Informatie Systeem

Multidisciplinair informatiesysteem voor ketenzorg

Waarom het Keten Informatie Systeem

De prevalentie van chronische aandoeningen waaronder diabetes, COPD/Astma en hart- en vaatziekten neemt toe. De inzet van ketenzorg software met proactieve integrale zorgondersteuning is daarom steeds belangrijker. Het VitalHealth Keten Informatie Systeem (KIS) is een multidisciplinair informatiesysteem voor integrale zorg waarmee optimale ondersteuning wordt geboden voor de behandeling van patiënten met (meerdere) chronische aandoeningen, GGZ en ouderenzorg.

Individueel Behandelplan KIS

Uitgangspunt is een (multidisciplinair) individueel behandelplan voor iedere patiënt. Alle bij de zorg voor de patiënt betrokken disciplines hebben met deze ketenzorg software geautoriseerde en rolgebaseerde toegang tot het individueel behandelplan van de patiënt vanuit de expertise van de zorgverlener. Uiteraard kan de patiënt ook zelf actief regie voeren over zijn gezondheid met inzet van zelfmanagementmogelijkheden.

Voordelen VitalHealth KIS

 • VitalHealth KIS - DashboardMulti-disease ondersteuning met individueel behandelplan, behandeldoelen en educatie
 • Tweezijdig berichtenverkeer (real-time) van en naar het HIS
 • Ondersteuning bij facturatie, declaratie en (management)rapportages op patiënt, praktijk- en zorggroepniveau
 • Zeer gebruiksvriendelijk en flexibel configureerbaar op zorggroepniveau

Modules Keten Informatie Systeem

Binnen het VitalHealth KIS worden zorgprogramma’s voor Diabetes, COPD/Astma, CVRM, GGZ en Ouderenzorg aangeboden.
Daarnaast maakt de flexibiliteit van de ketenzorg software het mogelijk om op zorggroepniveau multidisciplinaire zorgprogramma’s te ondersteunen die regionaal of lokaal worden aangeboden. Bij de (door)ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van de expertise van onze gebruikers waaronder een groot aantal kaderhuisartsen.

VitalHealth KIS en Zelfmanagement

Om substitutie van zorg mogelijk te maken is VitalHealth e-Vita ontwikkeld. In samenwerking tussen patiënt en zorgverlener wordt het persoonlijk behandelplan en bijbehorende doelen opgesteld. Patiënten kunnen vervolgens hun eigen dossier inzien en de nodige gegevens bijhouden. Dit vergroot de zelfredzaamheid van de patiënt en betrekt hem actief bij zijn eigen zorgproces.

Functionaliteiten Keten Informatie Systeem

 • Multidisciplinaire ondersteuning voor alle betrokken zorgdisciplines
 • Overzichtelijk zorgoverzicht als dashboard met meest relevante en actuele informatie
 • Intelligente beslis- en procesondersteuning 
 • Digitaal verwijzen in de keten met digitale terugkoppeling van ketenpartners in KIS/HISVitalHealth KIS - MDO
 • Digitaal MDO
 • Notificatiecentrum voor huisarts, POH en ketenpartners
 • Configureerbare en moderne user interface

Meer weten over onze oplossingen?

Direct demo aanvragen
Vitalhealth Software

Software for Collaborative Health Management