Met VitalHealth QuestManager is het naast Patient Reported Outcome Monitoring (PROMs) en kwaliteitsregistraties ook mogelijk om andere vragenlijsten in te zetten. Denk hierbij aan het patiënttevredenheidsonderzoek (PTO), de CQ-index en auto-anamnese.

Patiënttevredenheidsonderzoek

Met het patiënttevredenheidsonderzoek (PTO) kan elke zorginstelling meten hoe het staat met de zorg en aandacht die wordt gegeven aan de patiënten. Is de zorg goed afgestemd op de ziekte of lichamelijke klachten van de patiënt? Was de zorg medisch uitstekend? Is het persoonlijk en met aandacht uitgevoerd?

De patiënt ontvangt op de polikliniek of na een opname een digitale uitnodiging om deel te nemen aan dit (anonieme) onderzoek. Op die manier krijgt de zorginstelling een beter beeld van de patiënttevredenheid en helpt de patiënt de zorg en dienstverlening verder te optimaliseren.

CQ-index

De CQ-index (Consumer Quality Index) is een gestandaardiseerde methodiek die de kwaliteit van zorg vanuit patiëntenperspectief in kaart brengt. Deze systematiek bestaat uit een familie van vragenlijsten met bijbehorende richtlijnen voor dataverzameling, data-analyse en het rapporteren van de resultaten. De vragenlijsten geven inzicht in twee zaken: wat patiënten belangrijk vinden én wat hun ervaringen zijn met de zorg. De resultaten kunnen worden gebruikt voor het evalueren en verbeteren van de kwaliteit van zorg. Het verschil hierin met een patiënttevredenheidsonderzoek is dat de CQ-index informatie geeft over de feitelijke, concrete ervaringen van patiënten.

VitalHealth werkt samen met Qualizorg voor de CQ-index. Qualizorg is gespecialiseerd in het verzamelen, beheren en inzichtelijk maken van kwaliteitsindicatoren in de gezondheidszorg. Naast Qualizorg is het ook mogelijk om gebruik te maken van een CQ-index in samenwerking met andere partijen.

Auto-anamnese

Een anamnese is de informatie die een patiënt aan een zorgverlener kan vertellen met betrekking tot de voorgeschiedenis en relevante omstandigheden van zijn ziekte of aandoening. De anamnese komt tot stand doordat de zorgverlener aan de patiënt gerichte vragen stelt. Het doel hiervan is een indruk te krijgen van wat zich in het lichaam van de patiënt afspeelt om uiteindelijk tot een medische diagnose te komen.  Bij auto-anamnese maakt de patiënt met behulp van een vragenlijst zelf een ziektegeschiedenis. Deze vragenlijst bevat demografische- en persoonlijke gegevens en bespreekwensen van de patiënt. Deze vragenlijst is uitermate geschikt als input vooraf aan een consult, en maakt de consulttijd aanzienlijk efficiënter en doelgerichter.  Auto-anamnese in combinatie met een klinisch onderzoek (het lichamelijk onderzoek door de arts), leidt meestal tot een diagnose en een behandeling.

Meer weten over onze oplossingen?

Direct demo aanvragen
Vitalhealth Software

Software for Collaborative Health Management