Keteninformatiesysteem (KIS)

Een multidisciplinair informatiesysteem voor ketenzorg

VitalHealth KIS 4.0 algemeen (laptop)

 Klik op de afbeelding om te vergroten

Chronische aandoeningen zoals diabetes, COPD/astma en hart- en vaatziekten komen steeds meer voor. Tegelijk vindt er een transitie plaats, waarbij chronische zorg steeds meer binnen de eerstelijn op regioniveau wordt opgepakt. Dat vraagt om een intensievere regionale en multidisciplinaire samenwerking met integrale ondersteuning van de zorg met én rondom de patiënt.

VitalHealth KIS valt deze regionale samenwerking bij in de behandeling van de (multimorbide) chronisch zieke patiënten. Het eHealth-platform ondersteunt de gegevensuitwisseling van het HIS middels een tweezijdige koppeling. Hierdoor kan vanuit de huisartsenpraktijk eenvoudig worden samengewerkt met betrokken zorgprofessionals binnen de ketenpartners. Het uitgangspunt is een Individueel Zorgplan voor iedere patiënt.

Modules binnen het KIS

Het KIS biedt zorgprogramma’s voor Ouderen, GGZ, COPD/Astma, CVRM en Diabetes aan. De submodule Hartfalen is beschikbaar onder deze laatste twee zorgprogramma's.

Om uw patiëntenpopulatie optimaal te bedienen is het zelfmanagement portaal VitalHealth e-Vita ontwikkeld, waarmee u de zelfredzaamheid van uw patiënt vergroot en actief betrekt in het zorgproces.

Voor inzicht in uw patiëntenpopulatie is VitalHealth Insight ontwikkeld. Zo kunt u op grote schaal risicopatiënten in kaart brengen en behandelplannen optimaliseren.  

Mevr. Bakker door de keten Download KIS-eBook 

Voordelen VitalHealth KIS

+ Ondersteuning multimorbiditeit met Individueel Zorgplan en educatie
+ Mogelijkheid om in het HIS te blijven werken dankzij de KIS-koppeling
+ Vergaande taakdelegatie door (medische) beslis- en procesondersteuning
+ Multidisciplinaire ondersteuning voor alle betrokken zorgprofessionals
+ Gebruiksvriendelijk en configureerbaar
+ Optimale consultvoorbereiding
+ Makkelijke integratie met andere eHealth-applicaties door de Koppeltaal-standaard
+ Modulepakket op maat voor de zorggroep of het gezondheidscentrum
+ Schaalbaar en configureerbaar door het onderliggende platform

VitalHealth KIS biedt naast het vastleggen van de gebruikelijke medische gegevens zoals bloeddruk, laboratoriumuitslagen en vitale parameters ook functionaliteiten binnen modules gericht op specifieke aandoeningen. Zo kunt patiëntgerichte zorg verlenen en krijgt u meer grip op uw chronische zieke patiëntenpopulatie.

Meer weten over VitalHealth KIS, bijvoorbeeld over de functionaliteiten? Vraag hieronder vrijblijvend meer informatie aan.

ce-mark-small

Meer weten over onze oplossingen?

Direct demo aanvragen
Vitalhealth Software

Software for Collaborative Health Management