VIPP: meer tijd voor echte zorg

Toegang tot medische data.
Voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Schaarste op de arbeidsmarkt, hoge werkdruk, mondigere patiënten en een versnipperd IT-landschap: redenen voor de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) in het leven te roepen. De minister heeft een bedrag van 105 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het programma. Ziekenhuizen die de VIPP-doelstellingen realiseren, kunnen hiervoor een flinke subsidie krijgen.

VIPPLogo

Van patiënt naar partner

De rol van de patiënt in zijn eigen zorgproces verandert. Via handige apps hebben patiënten steeds meer inzicht in hun eigen gezondheid. Hierdoor verandert de positie van de patiënt: hij neemt meer regie in zijn eigen zorgproces. De patiënt wordt steeds meer een partner voor zorgprofessionals en het ziekenhuis, met IT als aanjager.

Met het VIPP-programma kunnen ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen in drie jaar tijd extra stappen zetten om de patiënt digitaal toegang te geven tot zijn eigen medische gegevens. Van geboorte tot overlijden. Naast het inzien van deze medische gegevens, kunnen patiënten de gegevens ook zelf beheren en kunnen ze zelf bepalen met wie hun gegevens gedeeld worden. Kijk voor alle actuele informatie op de website van VIPP.

Van versnippering naar overzicht

In een versnipperd landschap van IT-oplossingen is het voor patiënten en zorgprofessionals moeilijk overzicht te houden. VIPP sluit aan op bestaande landelijke standaarden, zoals MedMij, en zorgt voor de implementatie daarvan. Hierdoor kunnen gegevens beter en eenvoudiger worden uitgewisseld. Een verbeterde gegevensuitwisseling tussen zorgprofessionals en hun patiënt en tussen zorgprofessionals onderling draagt bij aan het terugdringen van de administratieve lasten, waardoor er meer tijd is voor directe zorg.      

VIPP-modules

Het versnellingsprogramma bestaat uit twee modules:

  • De module ‘patiënt & informatie’, gericht op het toegang geven van de patiënt tot zijn eigen medische gegevens.
  • De module ‘patiënt & medicatie’, gericht op zorgaanbieders, zodat zij beschikken over een actueel, gestandaardiseerd medicatie-overzicht en dit ook hebben geïntegreerd in het EPD.

Hoe kan VitalHealth u helpen bij het behalen VIPP-doelstellingen?

VitalHealth Engage geeft zorgprofessionals de middelen om als team rond de patiënt effectief met elkaar en met de patiënt samen te werken langs zorgpaden. VitalHealth Engage biedt de beschikbare gezondheidsinformatie van uw patiënt overzichtelijk in een portaal aan. Engage is een digitale totaaloplossing: het biedt inzicht in dossiers en behandelvoortgang, u kunt screenings doen, uitkomsten meten, beeldbellen en chatten en tot slot online interventies klaarzetten voor uw patiënt, zoals behandelmodules en zelfhulprogramma’s.