VIPP GGZ | Voor waardegedreven zorg

Persoonlijke Gezondheidsomgeving

Op 29 oktober 2018 ging de VIPP GGZ-regeling van start: het ministerie van VWS stelt € 45 miljoen beschikbaar voor de verbetering van de informatievoorziening in de ggz. Het doel van deze regeling is dat iedere patiënt over zijn eigen (medische) gegevens kan beschikken. Dit wordt op drie manieren mogelijk gemaakt. Allereerst door het implementeren van standaarden voor gegevensuitwisseling tussen professionals en met de patiënt, daarop volgt het beschikbaar stellen van deze informatie aan de patiënt, het veilig verstrekken van (informatie over) medicatie en de inzet van eHealth bij de behandeling. Daardoor krijgt de patiënt de regie over zijn eigen zorgproces en kan hij zelf kiezen met wie hij zijn gegevens wil delen.

Deze doelstellingen sluiten aan op het visiedocument @PATIENTconnect dat in december 2017 door GGZ Nederland werd gepubliceerd.

Een belangrijke voorwaarde voor ggz-instellingen om in aanmerking te komen voor een bijdrage is dat zij daadwerkelijk resultaat behalen: dat zij vanaf 2021 patiënten gestandaardiseerd en digitaal inzage bieden in eigen gegevens. 

Benieuwd?

Mentaal Beter is één van de ggz-instellingen die zich heeft aangemeld voor deze regeling om de cliënt digitaal de regie te geven. Benieuwd hoe Mentaal Beter aan de eisen van VIPP GGZ gaat voldoen? Vul dan het korte formulier hieronder in en krijg de whitepaper met boeiende inzichten gratis toegestuurd! 

Engage1

VIPP GGZ met Engage

VitalHealth heeft Engage ontwikkeld om vanuit één oplossing de inzage en aansturing van de verschillende eHealth-modules, die gebruikt worden binnen een zorginstelling, vorm te geven.

VitalHealth Engage is ontwikkeld als generieke oplossing  en is daardoor bruikbaar voor alle sectoren van de zorg, waaronder de ggz. De basis van Engage wordt gevormd door generieke functionaliteiten die breed inzetbaar zijn. Daar bovenop worden zorgpaden en workflows zo geconfigureerd en ingezet, dat ze de zorgverlening in uw organisatie ondersteunen. Engage kent een architectuur die het mogelijk maakt om sectoroverschrijdend samen te werken met de cliënt en diens zorgnetwerk.

Bent u zorgverlener of zorgbestuurder in de ggz en benieuwd naar de voordelen van Engage? Download dan vrijblijvend de whitepaper en kom achter de voordelen die Engage u en uw cliënten te bieden heeft!