In de VitalBlog geven wij regelmatig onze gedachten en observaties weer over de huidige ontwikkelingen in de zorgsector. U wordt uitgenodigd om deze blog te volgen en uw reacties te delen.

Wow, this outcomes pudding is really impressive!

Gerbrand van de Beek schreef dit op donderdag 15 juni 2017

Gerbrand -vandebeek-blogIn 1605 schreef William Camden “All the proofe of a pudding, is in the eating,” een uitdrukking die we in die vaak onvertaald gebruikt wordt als variant op “eerst zien dan geloven”. We gebruiken dit gezegde vaak omdat we door ervaring geleerd hebben dat “het is niet al goud wat blinkt”, wat dan weer een origineel Nederlands gezegde is.

Het meten van uitkomsten is een veelbelovend concept als onderdeel van de continue zoektocht naar het verbeteren van de gezondheid van patiënten, onder andere binnen het Value Based Healthcare model. Toch is het niet zo nieuw als het lijkt. Koning Hammurabi van Babylon had de praktijk van het “Objectief incorporeren van uitkomstenmetingen om kwaliteit van zorg te garanderen” al opgenomen in zijn lijst van Managed Care uitgangspunten, geschreven op kleitabletten in 1700 V.C..

Redefining Healthcare

Het gestructureerd meten van uitkomsten won opnieuw op wereldwijde schaal aan populariteit na de publicatie van het boek “Redefining Healthcare” by Michael Porter and Elizabeth Olmsted Teisberg. In dit boek, leggen ze het fundament voor Value Based Healthcare. Een belangrijk component van Value Based Healthcare is het stringent meten van uitkomsten binnen het zorgproces. In een artikel uit 2006 in Harvard Business Review, schrijft Michael Porter: “Wherever we see systematic measurement of results in health care we see those results improve”. Maar is dat eigenlijk wel zo?

In de afgelopen jaren zijn er over de wereld vele mooie initiatieven gelanceerd rondom het meten van uitkomsten binnen de zorg, een paar voorbeelden: Het NHS Outcomes Framework in de UK, Routine Outcome Monitoring in de GGZ in Nederland, de Zweedse Kwaliteitsregisters en het Te Pou outcomes project in Nieuw-Zeeland. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Allemaal zeer indrukwekkende initiatieven rondom het meten en visualiseren van zorguitkomsten waarmee we veel nieuwe inzichten hebben opgedaan.

ICHOM standaard sets

Het International Consortium for Health Outcomes (ICHOM) is bezig met misschien wel het meest veelbelovende initiatief op dit gebied. ICHOM heeft als doel om dit jaar standaard meetsets beschikbaar te stellen voor aandoeningen die bij elkaar 70% van de wereldwijde ziektelast vertegenwoordigen. En dat doen ze door de sets vrij downloadbaar op hun website aan te bieden. Dit om wereldwijd het meten, evalueren, benchmarken en leren op basis van uitkomsten te faciliteren. Ze doen dat alles vanuit één duidelijke visie: “Het leveren van de best mogelijk zorg tegen de laagst mogelijke kosten”.

AMA research PRO

De echte “proof of the pudding”, of in dit geval dus, “draagt het meten van uitkomsten daadwerkelijk bij aan het verbeteren van de levens van patiënten?”, is nooit echt wetenschappelijk geleverd. Tegelijkertijd laten van de uitkomstenprojecten veelbelovende resultaten zien. Recent heeft een groep van artsen en onderzoekers de resultaten van een onderzoek naar het effect van de inzet van PROMs binnen het behandeltraject van kankerpatiënten. Hun onderzoek liet zien dat dit daadwerkelijk bijdroeg aan betere overlevingskansen. Een van de belangrijkste verklaringen hiervoor was dat artsen en verpleegkundigen sneller konden optreden indien een patiënt een symptoom rapporteerde omdat dit automatisch zorgde voor het versturen van een signaal. Dit is een zeer interessante uitkomst: één die daadwerkelijk impact heeft op de patiënt.

Gerbrand van de Beek
Product Manager QuestManager

Meer weten over onze oplossingen?

Direct demo aanvragen
Vitalhealth Software

Software for Collaborative Health Management