In de VitalBlog geven wij regelmatig onze gedachten en observaties weer over de huidige ontwikkelingen in de zorgsector. U wordt uitgenodigd om deze blog te volgen en uw reacties te delen.

Eerstelijnszorg: een doffe diamant?

Erik Geluk schreef dit op dinsdag 26 september 2017

De eerstelijnszorg is een diamant in het Nederlandse zorglandschap. Een diamant die de achterliggende jaren is opgepoetst, maar nog steeds onvoldoende kan schitteren. Dat heeft meerdere oorzaken, maar een gebrek aan investeringskracht in ICT zorgt voor een doffe plek. Misschien moet de eerstelijnszorg dat vooral zichzelf aanrekenen. In plaats van een stevige en succesvolle lobby vanuit het collectief zijn de discussies blijven hangen over het roer dat om moest. Er waren ‘potjes’ beschikbaar maar de deksels daarop bleven grotendeels dicht. Ik denk dat de LHV en InEen zich achter de oren mogen krabben. ‘Grote broer’ NVZ deed een betere job! Miljoenen werden binnengehaald waarmee ziekenhuizen investeringen konden doen om met behulp van ICT patiënten digitaal te betrekken bij hun zorg.

Inmiddels staat er weer een potje klaar. Eerstelijnszorgverleners en organisaties, medisch specialisten, ziekenhuizen, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, de NZa en het ministerie van VWS hebben namelijk voor 2018 een nieuwe, gezamenlijke aanpak ontwikkeld. Voortaan worden vooraf middelen beschikbaar gesteld voor substitutie. Het gaat om €75 miljoen. Het geld is beschikbaar wanneer zorgaanbieders een initiatief hebben waarin ziekenhuiszorg wordt verplaatst en zij hierover een afspraak hebben met een zorgverzekeraar. Hopelijk maakt de eerstelijnszorg een stevige, gezamenlijke vuist om fors aanspraak te maken op dit ‘potje’. Een vuist in de vorm van goed doordachte plannen die schaalbaar zijn, bijdragen aan een sterkere eerstelijn en betere zorg voor patiënten dicht bij huis. Ik ben benieuwd waar het geld heen gegaan is als we na afloop de balans opmaken. Zonder bundeling van krachten vanuit de eerstelijn vrees ik dat het weleens zou kunnen opgaan aan zorg die vanuit het ziekenhuis rechtstreeks thuis geleverd gaat worden. Het organisatorisch vermogen van ziekenhuizen is groot en als de eerstelijn ‘te druk’ is moet die maar ‘overgeslagen’ worden.

En daar wringt de schoen want juist de eerstelijn en in het bijzonder zorggroepen kunnen de komende jaren een cruciale rol spelen in persoonsgerichte zorg dicht bij huis of thuis. Daarom is actie geboden!

Ziekenhuizen zijn inmiddels begonnen met een ‘volgende’ lobby terwijl ze druk zijn om de toegekende 105 miljoen goed te besteden. Ik zag de oproep van de NVZ dat ziekenhuizen de komende jaren flink moeten investeren in ICT om de groeiende vraag naar ziekenhuiszorg aan te kunnen. Ik lees dat “Steeds meer ziekenhuiszorg kan thuis worden verleend. Dat is niet alleen prettiger, maar ook beter voor de patiënt. Hiervoor zijn flinke investeringen nodig in nieuwe ICT-toepassingen”. Hallo eerstelijn, letten jullie even op?!

Om een-en-ander in perspectief te zien. Een ‘doorsnee’ ziekenhuis betaalt voor de implementatie van het EPD maar zo 20 miljoen. Daar kan minstens 2.000 FTE aan huisartsen een flinke optimalisatieslag mee maken. Ook op regionale schaal betekent dat enorme stappen voorwaarts.

Genoeg gesomberd! Er zijn regio’s waarin stappen worden gezet. Vanuit een krachtige eerstelijn, samen met het ziekenhuis. Ik doe een dringend pleidooi om financiering in ICT de komende jaren voor regio’s beschikbaar te stellen en dan met name in regionale ICT-infrastructuren die burgers en professionals ondersteunen in samenhangende zorg. Stop met investeren in gesloten systemen! Stop met investeren in ‘puntoplossingen’! Alleen dan ontstaan de juiste prikkels om investeringen in ICT te doen vanuit een regionaal en waardegedreven perspectief. Maar vooral vanuit het perspectief van de patiënt/burger!

Meer weten over onze oplossingen?

Direct demo aanvragen
Vitalhealth Software

Software for Collaborative Health Management