In de VitalBlog geven wij regelmatig onze gedachten en observaties weer over de huidige ontwikkelingen in de zorgsector. U wordt uitgenodigd om deze blog te volgen en uw reacties te delen.

Gezamenlijke ambitie: efficiëntere consulten en een waardevast HIS

Arjan Karens schreef dit op woensdag 4 april 2018

Hoe IT en huisarts elkaar kunnen ondersteunen bij het bereiken van hetzelfde doel

Als huisarts heeft u de ambitie om mensen te helpen. En dat wilt u goed doen. VitalHealth heeft ook een ambitie en dat is mensen helpen door middel van eHealth-oplossingen. Wij willen de gezondheid verbeteren van miljoenen mensen wereldwijd. Deze hulp kunnen wij alleen bieden via de zorgverlener, via u. Daarom ondersteunen wij zorgverleners door middel van IT-oplossingen, zodat zij efficiënte zorg kunnen leveren, waarbij de patiëntwaarde voorop staat. Laten we onze gezamenlijke ambitie weer een stukje dichterbij brengen: efficiëntere consulten en ketenzorg op basis van uw HIS.

Efficiëntere consulten

Het is u vast bekend dat de gegeven tijd voor een consult vaak (te) kort is. Om de consulttijd die wel beschikbaar is efficiënter te benutten, kan de zorgverlener gebruik maken van eenvoudige vragenlijsten, die patiënten voorafgaand aan een consult kunnen invullen. Door deze consultvoorbereiding thuis te doen, heeft de POH in het geval van een chronische patiënt al snel 5 tot 10 minuten extra tijd beschikbaar in een consult dat 20 tot 30 minuten duurt. 

Output van deze vragenlijsten levert de zorgprofessional informatie op, die in een ‘normaal’ consult vaak niet boven water komt, omdat de tijd hiervoor ontbreekt. Daarnaast is ook de patiënt beter voorbereid op het consult en kan de behandelaar gerichtere vragen stellen, zodat ze gezamenlijk tot een behandelplan kunnen komen. Dit gezamenlijk beslissen vergroot weer de patiëntbetrokkenheid. Een win-winsituatie voor zowel zorgverlener als patiënt. 

Blijven werken in uw vertrouwde HIS

Om zo effectief mogelijk te kunnen samenwerken binnen een zorgketen, is goede integratie met bronsystemen binnen het regionale zorgnetwerk essentieel. Zo ook met het huisartsinformatiesysteem (HIS). VitalHealth biedt de mogelijkheid om, ondanks de uitbreidingen op IT-vlak, te blijven werken in uw eigen bronsysteem. Dit is mogelijk via vergaande integraties die wij aanbieden. Op die manier kunt u proactief meegaan met de veranderingen, met behoud van uw vertrouwde HIS. 

Deze blog is geschreven in samenwerking met ons eerstelijnsteam: Freddy Mulder en Nicolas van Wijk. 

Aanmelden eerstelijnsseminar 2018

Meer weten over onze oplossingen?

Direct demo aanvragen
Vitalhealth Software

Software for Collaborative Health Management