Blog

In dit blog geven wij regelmatig onze gedachten en observaties weer over de huidige ontwikkelingen in de zorgsector. U wordt uitgenodigd om deze blog te volgen en uw reacties te delen.

De arts als specialist en de patiënt als expert

Kees van Ooik schreef dit op dinsdag 8 januari 2019

De relatie tussen zorgverlener en patiënt is veranderd. Nog niet zo lang geleden vertelde een arts wat goed was voor de patiënt en slikte de patiënt dit voor zoete koek. Met de komst van internet weet de patiënt steeds beter te vertellen welke behandelingen er allemaal mogelijk zijn om zijn aandoening te verhelpen. Daarnaast is de patiënt als geen ander expert op het gebied van eigen lijf en leden. Hij bezit specifieke ervaringsdeskundigheid die uniek is en betrekking heeft op zijn persoonlijke situatie, behandeling, ziekte en herstel.

QuestManager

Patiënten als onderdeel van het zorgproces

De ervaringsdeskundigheid en kennis van de patiënt is een waardevolle bron. Bij Shared Decision Making komt de kennis van de patiënt en de expertise van de arts samen. Samen proberen beide partijen tot een behandelplan te komen dat het beste bij de patiënt past. Hierbij worden dus beslissingen genomen waarbij niet alleen medisch inhoudelijke argumenten gelden, maar waar ook de persoonlijke voorkeur van patiënten een grote rol speelt. Artsen denken voldoende zicht te hebben op de situatie van de patiënt, maar in de praktijk blijkt dat de patiënt regelmatig heel andere voorkeuren heeft dan wat een arts denkt dat het beste is. Door voor een patiënt inzichtelijk te maken wat de verschillende behandelopties betekenen, kunnen er betere behandelkeuzes gemaakt worden. Patiënten worden op die manier onderdeel gemaakt van hun eigen zorgproces. Goede voorlichting is hierbij van essentieel belang. Dit betreft begrijpelijke en betrouwbare informatie over ziekte en behandeling, maar ook informatie over ervaringen en inzichten van andere patiënten. 

Een schat aan informatie: de digitale auto-anamnese

Ter ondersteuning van het gesprek tussen arts en patiënt kunnen PROMs (Patient Reported Outcome Measures) worden ingezet. De arts kan de uitkomsten van PROMs-vragenlijsten gebruiken om behandelopties te bespreken. Zo krijgt de patiënt inzicht in de voor- en nadelen van mogelijke behandelingen en wordt hij in staat gesteld om mee te beslissen over de gang van zaken omtrent zijn eigen behandelproces. Deze vragenlijsten kunnen ook gebruikt worden voor digitale auto-anamnese. Dit levert de zorgprofessional een schat aan informatie op die in een ‘normaal’ consult vaak niet boven water zou komen, omdat de tijd hiervoor ontbreekt. Door middel van een digitale auto-anamnese wordt de beschikbare consulttijd aanzienlijk efficiënter gebruikt. De patiënt is beter voorbereid en de behandelaar kan gerichtere vragen stellen, zodat ze gezamenlijk tot een behandelplan kunnen komen. Een win-winsituatie voor zorgverlener en patiënt.

Waardevolle en waardegedreven persoonsgerichte zorg

Samen beslissen verbetert de doelmatigheid en kwaliteit van de zorg. Daarin hebben arts en patiënt beiden een rol: de arts als specialist op medisch vlak en de patiënt als expert over zijn eigen lijf en situatie. Zorgverleners weten veel van de ziekte en de behandeling daarvan, maar patiënten hebben ervaringskennis over hun ziekte en over het eigen leven waarin een behandeling geïntegreerd zal moeten worden. Door deze kennis samen te voegen en vervolgens samen te beslissen over de behandeling, is er pas echt sprake van persoonsgerichte zorg die waardevol en waardegedreven is. 

Zorg vanuit de patiënt

Shared Decision Making raakt Value Based Healthcare tot in de kern. Hierbij gaat het namelijk om betekenisvolle zorg vanuit het perspectief van de patiënt. Artsen kijken niet langer alleen maar naar de effectiviteit van een mogelijke behandeling, maar houden hierbij ook rekening met het perspectief van de patiënt. Door als zorgverlener in gesprek te gaan met de patiënt, door te ontdekken wat voor hem van waarde is en de patiënt inspraak te geven in zijn eigen behandelproces, kan de zorg betekenisvol worden. Door de patiënt in zijn waarde te laten en waarde te hechten aan zijn perspectief, zal de patiëntwaarde stijgen. Een waardevol inzicht! 

Uitkomsten meten. Efficiënte afname en verwerking van PROMs, ROM en kwaliteitsregistratie, voor ziekenhuis en GGZ. Lees hoe u het meeste uit uw zorg haalt met QuestManager!

Meer weten over onze oplossingen?

Direct demo aanvragen