VitalHealth Engage

Geïntegreerde waardegedreven zorg


Wat is Engage?

VitalHealth Engage is een nieuwe generieke oplossing om zorginstellingen te helpen met blended care. In de afgelopen jaren zijn er steeds meer eHealth-modules geïntroduceerd, bijvoorbeeld in het kader van uitkomstenmetingen, screening, beeldbellen en verschillende vormen van online behandelingen (online eHealth-interventies). In deze veelheid van applicaties is het voor behandelaren soms moeilijk overzicht te houden. VitalHealth heeft Engage ontwikkeld om vanuit één oplossing de inzage en aansturing van de verschillende eHealth-modules die gebruikt worden binnen één zorginstelling vorm te geven.

EngageIn Engage worden eHealth-modules, bijvoorbeeld in de vorm van online eHealth-interventies, in één overzichtsscherm binnen een webportaal weergegeven voor zowel de cliënt, de behandelaar en eventuele derden. Dit portaal geeft toegang tot alle uit te voeren taken, zoals het invullen vragenlijsten, en geeft daarnaast inzicht in voortgang, risico’s en uitslagen en eventueel aanvullend informatie en educatiemateriaal. Deze activiteiten kunnen worden aangeboden aan de cliënt aan als taken in het portaal. Door alle toepassingen te bundelen in een portaal wordt een wildgroei aan deeloplossingen voorkomen en hebben cliënten en behandelaren inzicht en overzicht.
Divider

Meer weten?   Download het whitepaper 

Divider

 

Voor wie is Engage?

Omdat VitalHealth Engage als generieke oplossing wordt ontwikkeld, is het bruikbaar voor alle sectoren van de zorg, waaronder de GGZ, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en ziekenhuizen. De basis van Engage wordt gevormd door generieke functionaliteiten die breed inzetbaar zijn. Daar bovenop worden zorgpaden en workflows zo geconfigureerd en ingezet, dat ze de zorgverlening in uw organisatie ondersteunen. Engage kent een architectuur die het mogelijk maakt om sectoroverschrijdend samen te werken voor de cliënt en diens zorgnetwerk.

Markten Engage
Divider

Meer weten over onze oplossingen?

Direct demo aanvragen
Vitalhealth Software

Software for Collaborative Health Management