VitalHealth Engage

Patiënt meer regie: dossierinzage, online communicatie en zorg op afstand

 

Wat is Engage?

Zorginstellingen willen patiënten meer regie geven: dossierinzage, online communicatie met zorgverleners en zorg op afstand met bijvoorbeeld thuismeten. Ook de Nederlandse overheid stimuleert dit in programma's als VIPP, VIPP GGZ en OPEN. VitalHealth Engage is een totaaloplossing om zorginstellingen te ondersteunen bij het betrekken van hun patiënten:

Icon Check   

Online patiëntenportaal voor dossierinzage, het chatten en videobellen met zorgverleners en het invoeren van thuismetingen.

Icon Check

Zorgverlenersportaal met standaard workflows, patiëntenoverzicht, aanbevolen acties en individuele zorgplannen.

 

Philips VitalHealth Engage - overview

 

Zelfmanagement in de zorg

In de afgelopen jaren zijn er steeds meer eHealth-modules geïntroduceerd: uitkomstenmetingen, screening, beeldbellen en verschillende vormen van online behandelingen (online eHealth-interventies) voor zelfmanagement in de zorg. In deze veelheid van applicaties is het voor behandelaren soms moeilijk overzicht te houden. VitalHealth heeft Engage ontwikkeld om vanuit één oplossing de inzage en aansturing van de verschillende eHealth-modules die gebruikt worden binnen één zorginstelling vorm te geven.

Eenvoudig IT-landschap

In Engage worden eHealth-modules, bijvoorbeeld in de vorm van online eHealth-interventies, in één overzichtsscherm binnen een webportaal weergegeven voor zowel de cliënt, de behandelaar en eventuele derden. Dit portaal geeft toegang tot alle uit te voeren taken, zoals het invullen van vragenlijsten, en geeft daarnaast inzicht in voortgang, risico’s en uitslagen en eventueel aanvullend informatie en educatiemateriaal. Deze activiteiten kunnen worden aangeboden aan de cliënt als taken in het portaal. Door alle toepassingen te bundelen in een portaal wordt een wildgroei aan deeloplossingen voorkomen en hebben cliënten en behandelaren inzicht en overzicht.
Divider

Meer weten?   Download het whitepaper 

Divider

 

Voor wie is Engage?

Omdat VitalHealth Engage als generieke oplossing wordt ontwikkeld, is het bruikbaar voor alle sectoren van de zorg, waaronder de GGZ, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en ziekenhuizen. De basis van Engage wordt gevormd door generieke functionaliteiten die breed inzetbaar zijn. Daar bovenop worden zorgpaden en workflows zo geconfigureerd en ingezet, dat ze de zorgverlening in uw organisatie ondersteunen. Engage kent een architectuur die het mogelijk maakt om sectoroverschrijdend samen te werken voor de cliënt en diens zorgnetwerk.

voor-wie_Engage[NL]
Divider

Meer weten over onze oplossingen?

Direct demo aanvragen
Vitalhealth Software

Software for Collaborative Health Management