VitalHealth QuestManager voor ef­ficiënte afname en verwerking van PROMs

Wat zijn PROMs?

Patient Reported Outcome Measures (PROMs) zijn eenvoudige vragenlijsten voor patiënten waarmee voor, tijdens én na een behandeling de effectiviteit rondom de geleverde zorg, vanuit patiëntenperspectief gemeten wordt. Bij de effectiviteit kan gedacht worden aan kwaliteit van leven, pijnniveau, het sociaal functioneren en de mobiliteit. De zorg voor de patiënt kan op basis van deze uitkomsten direct worden bijgestuurd of aangepast waar nodig.

PROMs zijn relatief korte en eenvoudige vragenlijsten die digitaal afgenomen en verwerkt kunnen worden. Het inzetten van deze vragenlijsten bevordert het inzicht in zorguitkomsten waarmee zorgaanbieders hun processen kunnen evalueren en waar nodig bijsturen. Daarnaast leveren PROMs waardevolle data voor onderzoekstrajecten.

Inzicht met Patient Reported Outcome Measures 

Ziekenhuizen en patiënten hebben een groeiende behoefte aan inzicht in de kwaliteit en effectiviteit van de geleverde zorg. Patiënten willen zelf kiezen voor een zorgverlener die kwalitatief goede zorg levert. Dit vraagt om meetbare zorguitkomsten. Patient Reported Outcome Measures (PROMs) maken dit mogelijk. Met de inzet van VitalHealth QuestManager, voor het digitaal afnemen en verwerken van PROMs, wordt op patiëntniveau de effectiviteit van de behandeling gemeten en gerapporteerd, waarbij een zorginstelling zelf kan kiezen welke PROMs hiervoor gebruikt worden. Uiteindelijk levert dit inzicht in de kwaliteit, wat het ziekenhuis kan gebruiken als input voor procesevaluatie en -verbetering maar ook voor bijvoorbeeld marketingdoeleinden.

Uitkomsten PROMs-vragenlijsten

De uitkomsten van de metingen geven inzicht in het klachtenpatroon van de patiënt en kunnen gebruikt worden voor interne en externe verantwoording. Ook kan de uitkomst van een PROMs-vragenlijst worden gebruikt in het kader van consultvoorbereiding wat tijd bespaart. VitalHealth QuestManager kan volledig worden geïntegreerd in de bestaande IT-infrastructuur van uw instelling, bijvoorbeeld door het realiseren van een koppeling met het ZIS/EPD voor het uitwisselen van patiënten- en uitkomstendata. Op die manier is alle data beschikbaar voor zorgprofessionals vanuit de bestaande, vertrouwde systemen en kan de zorg voor de patiënt verbeteren zonder onnodig extra belasting voor de behandelaar.

Voordelen PROMs binnen VitalHealth QuestManager

 • Grote diversiteit aan vragenlijsten voor Patient Reported Outcome Measures (PROMs)
 • ICHOM-gecertificeerd en ICHOM-meetsets beschikbaar
 • Uitgebreide en aanpasbare rapportages
 • Naast PROMs kunnen ook andere (zelf ontwikkelde) vragenlijsten eenvoudig worden toegevoegd
 • Ondersteuning voor afname van de CQ index (patiënttevredenheidsonderzoek)
 • LROI-gecertificeerd
 • Geschikt voor het faciliteren van klinische registraties

VitalHealth QuestManager

Voor, tijdens en na de behandeling kan de cliënt thuis via het internet of op locatie in het ziekenhuis eenvoudig PROMs-vragenlijsten invullen. De patiënt ontvangt een e-mail of sms als er een vragenlijst klaar staat om in te vullen. Indien de behandelaar een vragenlijst moet invullen met betrekking tot een specifieke patiënt ziet hij dit in zijn eigen werklijst. 

Enkele functionaliteiten 

 • Overzichtelijke (grafische) weergave van Patient Reported Outcome Measures (PROMs) uitkomsten
 • Ondersteuning van meettrajecten waardoor het plannen van metingen sterk wordt vereenvoudigd
 • Open bibliotheek met PROMs-vragenlijsten en andere aandoening-specifieke lijsten
 • Webbased oplossing met een open architectuur voor aansluitingen op systemen van derden zoals EPD’s
 • Zelf toevoegen van vragenlijsten mogelijk.

Meer weten over onze oplossingen?

Direct demo aanvragen
Vitalhealth Software

Software for Collaborative Health Management