Insight

Inzicht in big data voor effectieve zorg

Een stijgende werkdruk, toenemende kosten en steeds grotere administratieve lasten. Het zijn slechts enkele signalen vanuit de zorg. Het belang van efficiënt en effectief omgaan met beschikbare middelen is overduidelijk. In de praktijk is dat vaak lastig door gebrek aan inzicht in en overzicht over de patiëntpopulatie. Een enorme kans ligt in business intelligence, waarbij gegevens en kenmerken doelgericht worden geanalyseerd met een concrete vertaling naar praktische aanbevelingen.

Risicogroepen definiëren

170223_ipad_hoog-risicoHet analyseren en stratificeren met behulp van data helpt u als zorgverlener om doelgerichte zorg te bieden. Door risicogroepen te definiëren, afwijkende patiëntkenmerken te signaleren en overzichten van geleverde zorg te genereren levert u de zorg aan de juiste patiënt op het juiste moment. Het helpt u ook om keuzes te maken en daarmee de werkdruk te verlagen. Zo selecteert u bijvoorbeeld patiënten met minder gezondheidsrisico’s die u op afstand kan begeleiden via zelfmanagement.

VitalHealth Insight biedt dit inzicht in uw data. Met meer inzicht in uw populatie helpen we u om patiënten te identificeren die extra aandacht nodig hebben. Ook kunnen we u helpen inzicht te krijgen in het gebruik van bepaalde (voorkeurs)medicatie. Dat helpt bij de verantwoording richting patiënten. Met overzichtelijke en interactieve rapporten krijgt u inzicht in complexe zorgvraagstukken op basis van uw eigen data.

Benchmarken in de zorg

Door middel van benchmarken weet u niet alleen hoe uw populatie er voor staat, maar ook hoe u er voor staat ten opzichte van anderen. Het vergelijken van zorgdata, tussen collega’s en tussen zorginstellingen helpt de kwaliteit van zorg te verbeteren. VitalHealth Insight biedt u het inzicht om behandelingen bij te sturen op basis van best practices. Door data van verschillende behandelaren te combineren leert u van elkaar en stuurt u bij waar nodig. 

De voordelen van VitalHealth Insight

  • Eenvoudige risicostratificatie binnen uw instelling;
  • 170419_IMac_InsightEenvoudig schakelen tussen rapportages en het patiëntdossier;
  • Actiegericht werken met data;
  • Eenvoudig inzicht in patiënten die zorg mijden en zorg vragen;
  • Inzicht in uw zorgdata met één druk op de knop;
  • Resultaten benchmarken;

Maatwerk data analyse

Naast een breed aanbod van standaard rapportages is er ook maatwerk mogelijk voor specifieke vraagstukken. Uw vragen worden in kaart gebracht door een consultant, gespecialiseerd in rapportage. Samen ontwerpt u het gewenste dashboard of interactieve rapportage.

Meer weten over onze oplossingen?

Direct demo aanvragen
Vitalhealth Software

Software for Collaborative Health Management