Insight

Inzicht in big data voor effectieve zorg

Een stijgende werkdruk, toenemende kosten en steeds grotere administratieve lasten. Het zijn slechts enkele signalen uit de zorg. Het belang van efficiënt en effectief omgaan met beschikbare middelen is overduidelijk. In de praktijk is dat vaak lastig door gebrek aan inzicht in, en overzicht over de patiëntpopulatie. Dit vraagt om innovatie in de zorg. Een enorme kans ligt in business intelligence, waarbij gegevens en kenmerken doelgericht worden geanalyseerd met een concrete vertaling naar praktische aanbevelingen.

Risicogroepen definiëren

170223_ipad_hoog-risicoHet analyseren en stratificeren met behulp van big data helpt u als zorgverlener om doelgerichte zorg te bieden. Door risicogroepen te definiëren, afwijkende patiëntkenmerken te signaleren en overzichten van geleverde zorg te genereren levert u de zorg aan de juiste patiënt op het juiste moment. Dit helpt u ook om keuzes te maken en daarmee de werkdruk te verlagen. Zo selecteert u bijvoorbeeld patiënten met minder gezondheidsrisico’s die u op afstand kunt begeleiden via zelfmanagement.

VitalHealth Insight biedt dit inzicht in uw data. Met meer inzicht in uw populatie helpen we u om patiënten te identificeren die extra aandacht nodig hebben. Ook kunnen we u helpen inzicht te krijgen in het gebruik van bepaalde (voorkeurs)medicatie. Dat helpt bij de verantwoording richting uw patiënten. Met overzichtelijke en interactieve rapporten worden complexe zorgvraagstukken inzichtelijk gemaakt.

Benchmarken in de zorg

Door middel van benchmarken weet u niet alleen hoe uw populatie ervoor staat, maar ook hoe u ervoor staat ten opzichte van anderen. Het vergelijken van zorgdata, tussen collega’s en tussen zorginstellingen helpt de kwaliteit van zorg te verbeteren. VitalHealth Insight biedt u het inzicht om behandelingen bij te sturen op basis van best practices. Door big data van verschillende behandelaren te combineren leert u van elkaar en stuurt u bij waar nodig. 

De voordelen van VitalHealth Insight

  • Eenvoudige risicostratificatie binnen uw instelling;
  • 170419_IMac_InsightEenvoudig schakelen tussen rapportages en het patiëntdossier;
  • Actiegericht werken met big data;
  • Eenvoudig inzicht in patiënten die zorg mijden en zorg vragen;
  • Data-analyse van uw zorgdata met één druk op de knop;
  • Resultaten benchmarken;
  • Overzichtelijk (KPI) dashboard.

Maatwerk data-analyse

Naast een breed aanbod van standaardrapportages is er ook maatwerk mogelijk voor specifieke vraagstukken met behulp van data-analyse. Uw vragen worden in kaart gebracht door een consultant, die gespecialiseerd is in rapportage. Samen ontwerpt u een (KPI) dashboard of interactieve rapportage, voor een data-analyse die naar uw wens is.

Meer weten over onze oplossingen?

Direct demo aanvragen
Vitalhealth Software

Software for Collaborative Health Management