Zorguitkomsten bereiken via uitkomstenmetingen

Het ‘International Consortium for Health Outcomes Measurement’ (ICHOM) is een non-profit organisatie die het doel heeft om wereldwijd de gezondheidszorg te veranderen richting Value Based Healthcare. Dit wordt onder andere bereikt door het faciliteren van het op gestandaardiseerd wijze meten en rapporteren van zorguitkomsten bij patiënten. VitalHealth Software ondersteunt hierin wereldwijd met haar ICHOM-gecertificeerde product VitalHealth QuestManager volgens de ICHOM meetsets. 

Gestandaardiseerde meetuitkomsten 

ICHOM brengt zorgprofessionals en patiënten in internationaal verband samen om behandeltrajecten te bespreken en de uitkomstenmaten te definiëren en begrijpen. Zodra de uitkomstenmaten zijn gedefinieerd worden deze omgezet in gestandaardiseerde meetsets. Deze worden vervolgens gedocumenteerd in zogenaamde Reference Guides die beschikbaar zijn per specifieke aandoening. Standaard meetsets zijn minimale datasets van ‘Patient Reported Outcomes Measures’ (PROMs) en geassocieerde risicofactoren (Doctor Reported) voor specifieke aandoeningen en aangevuld met de kwaliteit van leven-indicatorenstaat van de patiënt. ICHOM heeft voor 2017 als doel om vijftig standaard sets te hebben gepubliceerd. De sets dekken meer dan 50% van de wereldwijde ziektelast.

Hieronder vindt u een grafische weergave van de totstandkoming van de standaard meetsets.

The ICHOM Working Group Approach

Waarom ICHOM?

Wat is de meerwaarde van ICHOM meetsets? We zetten een paar voordelen op een rij:

  • De ICHOM werkgroepen zorgen voor een “gouden standaard” op het gebied van meetsets voor zorguitkomsten. Dit voorkomt een wildgroei aan instrumenten en het risico van “het heruitvinden van het wiel”.
  • ICHOM biedt een objectief wereldwijd perspectief op het standaardiseren van uitkomstenmetingen.
  • Duidelijk gedefinieerde en gedocumenteerde standaard meetsets met uitkomstenmetingen voor individuele ziektes en aandoeningen die kant-en-klaar zijn om te implementeren binnen uw organisatie.
  • De standaard meetsets zijn gedefinieerd met zowel de patiënt als de zorgverlener in gedachten.

VitalHealth QuestManager - ICHOM Certified 

VitalHealth QuestManager is een flexibel platform voor al uw zorggerelateerde vragenlijsten, inclusief de ICHOM standaard meetset. QuestManager kan naadloos worden geïntegreerd in met de bestaande zorg-IT infrastructuur en daarmee de processen rondom het meten van zorguitkomsten faciliteren. Dit leidt tot waardevolle inzichten voor zowel zorgverlener als patiënt. Beiden kunnen hiermee voor-, tijdens-, en na de behandeling hun voordeel doen. Denk hierbij aan beslisondersteuning of “shared decision making”. ICHOM heeft VitalHealth QuestManager geëvalueerd en gecertificeerd voor het afnemen van de ICHOM standaard meetsets binnen zorginstellingen.

De certificering als ICHOM Certified Supplier betekent dat VitalHealth QuestManager voldoet aan de privacy-, veiligheids- en functionaliteitseisen van ICHOM. QuestManager helpt bij het implementeren van Value Based Healthcare binnen de zorginstelling, bijvoorbeeld door het geautomatiseerd beschikbaar stellen van de ICHOM standaard meetset.

Voortdurend in ontwikkeling

Zoals aangegeven zullen er vijftig standaard meetsets beschikbaar komen voor 2017. VitalHealth maakt deze beschikbaar zodra ze uitkomen zodat deze direct ingezet kunnen worden in de zorgpraktijk. Ook functionaliteiten die van meerwaarde zijn bij het meten met de ICHOM meetsets op een patiëntvriendelijke manier zullen door VitalHealth worden aangeboden. Denk hierbij aan de inzet van mobiele apps.

Meer weten over onze oplossingen?

Direct demo aanvragen