QuestManager voor Ziekenhuizen

Om de beste zorg aan de patiënt te (blijven) bieden is het noodzakelijk om zorguitkomsten en zorggerelateerde kwaliteit van leven te meten door het afnemen van vragenlijsten. Door het structureel meten van zorguitkomsten bij patiënten, registratie van klinische parameters door behandelaren en patiënttevredenheid na afloop van de behandeling kunnen ziekenhuizen, beroepsverenigingen en medisch specialisten kwaliteit en medische effectiviteit van behandelingen inzichtelijk maken. Dit geeft inzicht in uitkomsten van de behandeling en kan waar nodig resulteren in aanpassing in behandelingen. Daarnaast is deze informatie van essentieel belang voor onderzoek. Uitkomstendata is nodig omdat patiënten, verzekeraars en de overheid vragen stellen over kwaliteit van zorg. Het verzamelen van data kan veel van zorgprofessionals en behandelaren vragen waardoor het belangrijk is dat dit op een efficiënte wijze gebeurt.

Macbook_QM_scores

Wat maakt QuestManager uniek

Met QuestManager kunnen ziekenhuizen één centrale applicatie inzetten voor het uitvragen en verwerken van uitkomstenmetingen en klinische registratiedata. Hiermee voorkomt het ziekenhuis een wildgroei aan vragenlijstsystemen voor verschillende doeleinden. Daarnaast is deze data centraal beschikbaar en kan automatisering van ziekenhuisprocessen, zoals een koppeling met het EPD, hiermee centraal en kostenefficiënt geregeld worden voor alle specialismen. Binnen ziekenhuizen worden veel vragenlijsten afgenomen bij patiënten en specialisten. Dit vergt een organisatorische uitdaging. Van ondersteuning van de behandelaar bij het invoeren van klinische registraties tot het eenvoudig aanbieden van vragenlijsten (PROMs) aan patiënten en het eenvoudig beschikbaar krijgen van de data voor wetenschappelijk onderzoek. QuestManager ondersteunt en ontzorgt u hierbij. Met deze oplossing kunt u eenvoudig vragenlijsten digitaal uitzetten en zo verschillende typen zorguitkomsten meten, analyseren en rapporteren. Belangrijke aandachtsgebieden binnen QuestManager voor ziekenhuizen zijn Patient Reported Outcome Measures (PROMs) en kwaliteits- of klinische registraties. Ook het afnemen van andere vragenlijsten is mogelijk.

Meer weten over onze oplossingen?

Direct demo aanvragen