VitalHealth QuestManager

VitalHealth QuestManager is een oplossing voor het uitvoeren van diagnose-, kwaliteits- en effectmetingen binnen de zorg. De patiënt kan thuis of op locatie via internet één of meerdere vragenlijst(en) invullen die zijn toegewezen door de zorgverlener. Dit geeft de zorgverlener direct informatie over o.a. de status, voortgang van een behandeling en zorgervaring van de patiënt. Deze informatie levert waardevolle data op voor (wetenschappelijk) onderzoek, bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit. 

Patiënt betrokken

Tijdens de behandeling kan, op elk gewenst moment, een (tussen)meting plaats vinden. Hierdoor is er direct een goed inzicht in het verloop en effect van de behandeling, voor zowel behandelaar als patiënt. Dit kan online of door het achteraf invoeren van op papier afgenomen vragenlijsten. Op basis van de uitkomsten kan de behandeling waar nodig worden bijgesteld. Door de uitkomsten te delen met de patiënt, bijvoorbeeld in de vorm van overzichtelijke rapporten, wordt deze meer betrokken bij de behandeling. Vragenlijsten kunnen ook afgenomen worden bij betrokkenen, zoals ouders of kinderen van de patiënt.

Uitgebreide vragenlijstfunctionaliteit

Door de uitgebreide set aan standaard beschikbare vragenlijsten biedt VitalHealth QuestManager de mogelijkheid om op basis van wensen de best passende meetmomenten in te richten voor het zorgtraject. Er is een bibliotheek met meer dan 250 vragenlijsten beschikbaar, welke aan te vullen is met eigen in te voeren vragenlijsten. 
Op basis van de gehanteerde diagnose of zorgprogramma’s kan QuestManager een suggestie doen voor de af te nemen vragenlijsten. Deze vragenlijsten worden vervolgens voor de patiënt klaargezet. De patiënt kan de vragen beantwoorden door gebruik te maken van het online patiëntenportaal. De ingevulde vragenlijsten worden direct verwerkt waardoor het resultaat van de meting gelijk op  een overzichtelijke wijze beschikbaar is voor de zorgprofessional.

Macbook_QM_dashboard

Voordelen QuestManager

 • Grote diversiteit aan meet- en screeningsinstrumenten
 • De standaard voor het uitvoeren van ROM en PROMs
 • Uitgebreide integratiemogelijkheden met uw EPD/ECD/ZIS
 • Data altijd beschikbaar voor onderzoek en analyse

Integratie

VitalHealth koppelt het huidige registratiesysteem (EPD/ECD/ZIS) met QuestManager. Door middel van de inzet van een Single Sign-On koppeling is één keer inloggen en eenmalig invoeren van patiëntgegevens voldoende. QuestManager maakt het gemakkelijk de resultaten te delen met andere zorgverleners in de keten. Elke behandelaar heeft op die manier automatisch toegang tot de gegevens die voor hem belangrijk zijn om de patient van een uitstekende behandeling te voorzien. 

Functionaliteiten QuestManager

 • Persoonlijk en beveiligd webportaal voor cliënten, behandelaars en derden
 • Diagnose afhankelijke vragenlijstondersteuning
 • Signaleringsfunctie voor risicovolle beantwoordingen
 • Open bibliotheek met een groot aantal (gevalideerde) meet- en screeningsinstrumenten
 • Efficiënt plannen van metingen en trajecten
 • Uitgebreide koppelmogelijkheden met o.a. EPD’s en patiëntenportalen
 • Uitgebreide en aanpasbare rapportages in overzichtelijke weergave
 • Geschikt voor aanlevering aan o.a. SBG en de LROI
 • Uitgebreide data exportmogelijkheden

ROM, PROMs en andere vragenlijsten

VitalHealth QuestManager kan door ziekenhuizen, zorginstellingen en vrijgevestigden op verschillende gebieden binnen de zorg worden ingezet.. Onder andere op het gebied van Patient Reported Outcome Measures (PROMs), Kwaliteits- en klinische registraties en Routine Outcome Monitoring (ROM) wordt QuestManager al succesvol ingezet. 

Vraag hier vrijblijvend informatie aan

 

ce-mark-small

Meer weten over onze oplossingen?

Direct demo aanvragen