Blog

In dit blog geven wij regelmatig onze gedachten en observaties weer over de huidige ontwikkelingen in de zorgsector. U wordt uitgenodigd om deze blog te volgen en uw reacties te delen.

Population Health Management door platform VitalHealth

Laurens van der Tang schreef dit op woensdag 16 januari 2019

Stichting Gezondheidscentra Nijkerk kiest voor Regionaal eHealth Platform

Donderdag 29 maart tekende stichting Gezondheidscentra Nijkerk een contract met VitalHealth, onderdeel van Philips, voor het Regionaal eHealth Platform. Stichting Gezondheidscentra Nijkerk is een regionaal, multidisciplinair eerstelijnssamenwerkingsverband van 200 zorgverleners. De stichting richt zich voornamelijk op chronische zorg, ouderen en jeugd. ‘’Het contract met VitalHealth past goed binnen ons beleid’’, aldus directeur Siemssen. ‘’Iedere inwoner van Nijkerk heeft recht op passende zorg, waarbij eigen verantwoordelijkheid en eigen regie zoveel mogelijk gestimuleerd en ondersteund wordt.’’ Het Regionaal eHealth Platform van VitalHealth biedt de mogelijkheid om dit te realiseren met behulp van eHealth-oplossingen. De visie van Gezondheidscentra Nijkerk is alle inwoners van passende zorg te voorzien. Deze zorg is gebaseerd op drie pijlers: persoonsgericht, preventief en transmuraal. ‘’Om deze pijlers in te kunnen richten, hebben we een platform nodig, waarmee we multidisciplinair kunnen samenwerken en waar de patiënt centraal staat’’, aldus Siemssen.

Insight_iStock-501127420

Populatiegebonden zorg

Het Regionaal eHealth Platform biedt de mogelijkheid om data van huisartsenpraktijken uit te wisselen met gegevens van ketenpartners, om snel inzicht te krijgen in de gehele populatie. ‘’Bij Gezondheidscentra Nijkerk zetten we in op populatiemanagement en daar is een goed ICT-fundament voor nodig.’’ Populatiemanagement is een proactieve benadering van de zorg om de gezondheid van de patiëntenpopulatie te verbeteren, met kwalitatief hoogwaardige zorg tegen lagere kosten. ‘’Met het platform is het mogelijk om analyses op data uit te voeren, zodat er daadwerkelijk ingezoomd kan worden op risicogroepen en er proactief interventies gedaan kunnen worden.’’ Gezondheidscentra Nijkerk heeft al een eerste stap gezet in populatiemanagement.

Ondersteuning zorgverlener

Met name de praktijkondersteuner zal gebruik gaan maken van het Regionaal eHealth Platform. Siemssen: ‘’Voor de zorgverlener wordt het makkelijker om met de patiënt te communiceren en om de status van de patiënt in de gaten te houden. Exacerbatie kan zo bijvoorbeeld voorkomen worden. Daarnaast kan de zorgverlener gemakkelijker inzoomen op een populatie en deze vervolgens managen.’’

Vergroten patiëntbetrokkenheid

Bij Gezondheidscentra Nijkerk gelooft men sterk in de inzet van digitale middelen. ‘’Wij gaan uit van het principe ‘digital first’’’, aldus Siemssen. Hij is van mening dat de inzet van digitale middelen de zelfredzaamheid van de patiënt verhoogt. De patiënt kan zelf bij zijn dossier, wordt goed geïnformeerd en wordt zo meer betrokken bij zijn eigen behandelplan. Gezondheidscentra Nijkerk was opzoek naar een platform waar patiënten voldoende informatie en instrumenten aangereikt krijgen om zelf de regie te nemen. ’’Via het platform krijgt de patiënt overzicht van alle relevante informatie, die te maken heeft met zijn aandoening. Daarnaast kan de patiënt samen met de behandelaar een behandelplan opstellen.’’ De zorgverlener kan bijvoorbeeld de uitkomsten van PROMs-vragenlijsten (Patient Reported Outcome Measures) gebruiken om behandelopties te bespreken. Samen beslissen verbetert de doelmatigheid en kwaliteit van de zorg.

Innovatieregio  

Eerder dit jaar is er al een intentieovereenkomst getekend met Gezondheidscentra Nijkerk. ‘’The needs of the patiënt come first is een belangrijk uitgangspunt van Mayo Clinic en dat blijft voor ons een prachtig voorbeeld. We ervaren dat ook in Nijkerk’’, aldus VitalHealth CEO Laurens van der Tang. ‘’We zouden graag samen met Gezondheidscentra Nijkerk (tele)monitoring verder ontwikkelen. Nijkerk past uitstekend bij de visie waar VitalHealth als Philips-onderdeel op inzet.’’ Ook Siemssen geeft aan te willen kijken of VitalHealth en Gezondheidscentra Nijkerk samen het platform verder kunnen uitbouwen op het gebied van tele-monitoring. ‘’We verwachten dat we samen echt verder kunnen komen.’’

Een wirwar van applicaties in uw organisatie? Eén integraal zorgplatform is de volgende stap. Lees hoe u het meeste uit uw zorg haalt met VitalHealth Platform!

Meer weten over onze oplossingen?

Direct demo aanvragen