Blog

In dit blog geven wij regelmatig onze gedachten en observaties weer over de huidige ontwikkelingen in de zorgsector. U wordt uitgenodigd om deze blog te volgen en uw reacties te delen.

Huisarts en cardioloog werken in één dossier voor hartfalenpatiënten

Hero Torenbeek schreef dit op dinsdag 2 april 2019

Ziekenhuis Bernhoven en Zorgroep Synchroon beschikken over gedeeld dossier

Ziekenhuis Bernhoven en Zorggroep Synchroon beschikken sinds begin dit jaar over een gedeeld dossier voor patiënten met hartfalen. Huisarts, specialist en verpleegkundigen werken in hetzelfde systeem en beschikken daardoor altijd over de meest recente informatie. Ziekenhuis Bernhoven is een ziekenhuis in de regio Oss-Uden-Veghel, met een tweetal poliklinieken speciaal voor chronisch zieken. Zorggroep Synchroon is een samenwerkingsorganisatie van huisartsen in diezelfde regio, die zich inzet voor het bieden van de best mogelijk zorg voor chronisch zieken. Patiënten met hartfalen hebben te maken met meerdere zorgverleners. Met het gedeeld dossier wordt vertraging door verwijzing en gegevensoverdracht voorkomen en wordt de kans op misverstanden beperkt tot een minimum.  

Questlink_US_iStock-518285260

Met het gedeeld dossier kunnen consulten van hartpatiënten eenvoudig worden vastgelegd en kan er snel berichtenverkeer plaatsvinden tussen huisarts en cardioloog. Zorgverleners hoeven patiënten niet meer te verwijzen. ‘’Hierdoor staat niet het verwijsproces centraal, maar dat wat de patiënt nodig heeft’’, aldus Frank van Summeren, projectleider eHealth bij zorggroep Synchroon. “De zorg wordt op die manier georganiseerd rondom degene die zorg vraagt, in plaats van degene die zorg verleent.”

Inzicht in patiëntenpopulatie

Het idee voor de ontwikkeling van het gedeeld dossier is afkomstig van enkele cardiologen vanuit Bernhoven en de kaderarts Hart en Vaatziekten van Synchroon. De benodigde IT-module is in samenwerking met Philips VitalHealth ontwikkeld en functioneert op het keteninformatiesysteem (KIS) dat in gebruik is bij Synchroon. Frank: ‘’De patiëntenpopulatie met hartfalen is een groep die nog niet goed inzichtelijk is en tegelijkertijd hoge gezondheidsrisico’s heeft. De module Hartfalen geeft inzicht in de populatie en geeft aanbevolen acties. Zo kunnen we proactief ingrijpen.’’ 

Samenwerking 

Frank van Summeren: ‘’Het is bijzonder om te zien dat de samenwerking tussen ziekenhuis en huisartsenpraktijk gewoon geworden is. Zorgverleners kunnen van elkaars kennis profiteren. De patiënt hoeft niet drie keer zijn verhaal te doen, omdat niet iedere zorgverlener weer opnieuw hetzelfde afvinklijstje hoeft langs te lopen. Het uitwisselen van informatie bevordert de samenwerking.’’

Zorg op afstand  

In de volgende fase zal de patiënt verder bij het zorgproces worden betrokken. Door deze beter te informeren, kunnen leefstijl- en behandeldoelen gezamenlijk afgestemd en uitgevoerd worden. Frank: “De hartfalenpatiënt is dan beter geïnformeerd en kan daardoor samen met behandelaars bepalen wat de best passende behandeling is en haalbare doelen stellen. Daarnaast gaan we gebruik maken van tele-monitoring, zodat patiënten thuis kunnen meten en minder vaak naar het ziekenhuis of de huisarts hoeven. Zorgverleners zien op afstand hoe het gaat en kunnen ingrijpen bij bijzonderheden.” Recent bleek ook in Alphen aan de Rijn dat thuismeten voor hartpatiënten veel voordelen heeft: drie van de doktersbezoeken blijkt overbodig en patiënten zijn erg tevreden over de manier van werken.

Netwerkzorg, zorgcoördinatie en zelfmanagement voor zorggroepen en gezondheidscentra. Geïntegreerde zorg is de volgende stap. Lees hoe u het meeste uit uw zorg haalt met Coordinate!

Meer weten over onze oplossingen?

Direct demo aanvragen