Positief zijn over veranderingen in de zorg is een keus

Interview met Jan Huisman, huisarts en voorzitter bestuur Zorggroep Ridderkerk

Ridderkerk 250pxHuisartsenpraktijk ‘Het Doktershuis’ is met zeven huisartsen aangesloten bij Zorggroep Ridderkerk. Een zorggroep waaraan bijna alle huisartsen in Ridderkerk zijn verbonden. De praktijk heeft een academische status en is verbonden aan de afdeling huisartsgeneeskunde van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De huisartsenpraktijk staat altijd open voor nieuwe ontwikkelingen en blijft gericht op vernieuwing in de (keten)zorg, natuurlijk altijd in het voordeel van de patiëntenzorg. Volgens Jan Huisman is positief zijn over veranderingen in de zorg een keus die je maakt die je moet stimuleren en waar je samen voor gaat.

Academische praktijk 

‘Het doktershuis’ is sinds 1 december 2011 een academische praktijk. In samenwerking met het Erasmus leiden ze huisartsen en coassistenten op in hun praktijk. Daarnaast werken ze mee aan wetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen van nieuwe protocollen. ‘De huisartsen in onze praktijk waren voorheen al opleiders van huisartsen en coassistenten, daarnaast staan we altijd open voor ontwikkelingen en automatisering. Zowel administratief als medisch inhoudelijk. Een academische praktijk worden was dus eigenlijk vooral een logische stap. Zo maken we ons werk wetenschappelijk onderbouwd’. Op dit moment verleent de praktijk haar medewerking aan het dementieprotocol. ‘Op basis van de standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en adviezen vanuit de faculteit huisartsgeneeskunde wordt dit protocol verder ontwikkeld. Het is van positieve invloed op je werk om mee te werken aan dit soort vernieuwingen.’

Streven naar goede huisartsenzorg

Toen jaren geleden de praktijkaccreditatie, het kwaliteitskeurmerk van NHG voor de zorg, werd ingevoerd was ‘Het Doktershuis’ hier al bij betrokken. Ook toen MicroHIS uitkwam in 1988, dat nog steeds gebruikt wordt  bij de meeste praktijken uit de zorggroep, waren ze er al snel bij om dit te gebruiken. ´Goede processen in de  praktijk, praktijkondersteuning en een tevreden patiënt helpen mee naar ons streven voor goede en eigentijdse  huisartsenzorg. We zijn ingespeeld op de wensen van deze tijd. Zowel de wensen vanuit de gezondheidszorg als die van de patiënt.’ En die wensen veranderen snel. ‘Het Doktershuis’ merkt dit onder andere bij het beleid rondom de GGZ, waarbij de GGZ-zorg steeds meer verplaatst wordt naar de eerstelijn. ´Hierin kun je een keuze maken. Of je stapt er negatief in, maar van zuchten verandert het beleid niet, of je kijkt naar de mogelijkheden en de voordelen. En die zijn er! Door de vergoedingen die we voor de POH-GGZ ontvangen hebben we sinds vorig jaar een psycholoog in dienst en binnenkort een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige. Dit is een enorme aanwinst omdat de zorg laagdrempelig wordt. Mensen kunnen snel en dichtbij huis geholpen worden.’ De ervaring van ‘Het Dokterhuis’ is dat het vooral belangrijk is om vernieuwingen serieus te nemen, tijd voor patiëntenzorg te reserveren maar ook voor andere zaken. ‘Daardoor heb je ruimte om in te spelen op ontwikkelingen en hoeft dat niet noodgedwongen in de avonduren.’

Keten Informatie Systeem als basis voor DBC Diabetes

In 2011 is Zorggroep Ridderkerk van start gegaan met de ketenzorg voor Diabetes. Het bestuur besloot alleen te starten met ketenzorg als zij een goed instrument hiervoor hebben. Hiervoor werd het VitalHealth Keten Informatie Systeem (KIS) gekozen en er werd gestart met de Module Diabetes. ´Het heeft, zoals de ervaring is met software, ook bij het KIS even tijd nodig gehad om dit goed te implementeren. Eigen mensen en ketenpartners moesten goed geïnstrueerd worden en er moest gekoppeld worden met het huisartsinformatiesysteem (HIS) van Promedico en MicroHIS. Maar inmiddels draait het KIS naar wens en denken we erover om binnenkort ook te starten met de Module CVRM.’ Hierbij werken de praktijkondersteuners met het VitalHealth KIS maar kunnen de huisartsen gewoon vanuit hun HIS werken. Nadat het VitalHealth KIS was geïmplementeerd is pas de DBC voor Diabetes aangevraagd. 

Afgelopen november is er een kwaliteitsavond geweest. Hierbij konden vanuit het KIS gemakkelijk rapportages gedraaid worden met gegevens van de verschillende praktijken. ´Onze manager en huisarts Hans Bronsveld heeft gouden handjes op het gebied van automatisering. Hij verzorgde de rapportages en deze werden op de kwaliteitsavond besproken, zo houden we elkaar scherp en motiveren we elkaar. We haalden er verschillen uit tussen manier van werken en uitslagen tussen de praktijken en dat helpt elkaar. Dat wat we misten in de rapportages konden we als feedbackpunt terugkoppelen naar VitalHealth zodat ze dit kunnen aanpassen in het KIS.’ Ketenzorg en de daarbij behorende instrumenten kosten in de aanvangsfase soms meer tijd en energie, maar tegelijkertijd ervaart de zorggroep wel de voordelen.  

Visie op de toekomst

Ketenzorg is een gegeven volgens Jan Huisman maar zal zeker uitgebreid worden in de toekomst. Belangrijk is wel dat je huisarts bent, je wilt het overzicht hebben en alles weten van de patiënt. De verschillende zorgprogramma’s moeten niet los komen te staan van elkaar. ‘Gelukkig staat bij zorgverzekeraars de huisarts nog steeds centraal in de zorg rondom de patiënt en ik hoop dat dit ook zo blijft. Zelfmanagement kan een belangrijke toegevoegde waarde zijn maar zal nooit voor alle patiënten toegepast kunnen worden. Het is daarom belangrijk dat je de grip op de patiënt niet kwijt raakt. De keuzes die we nu hebben gemaakt zijn goed geweest maar we moeten altijd scherp blijven met elkaar. Dan houden we goede zorg. Uiteraard vraagt het invoeren van een nieuw systeem een investering in tijd en geld maar we zijn positief gestemd over de bijdrage aan de kwaliteit van zorg die het VitalHealth KIS ons biedt nu en naar de toekomst.’ 

Meer weten over onze oplossingen?

Direct demo aanvragen
Vitalhealth Software

Software for Collaborative Health Management