VitalHealth voor... Eerstelijnszorg

Zet de patiënt centraal, ondersteun uw huisarts.


Nederland verwacht de komende tijd veel van de eerstelijnszorg. Onze zorgvraag groeit en wordt steeds complexer. We worden ouder en krijgen meer chronische aandoeningen. Dat zet een enorme druk op de kosten binnen ons zorgstelsel. De eerstelijn voorkomt dat zorgkosten de pan uit rijzen, door er voor te zorgen dat deze zorg niet in onze dure tweedelijn beland. Cijfers liegen niet: meer dan 90% van de zorgvragen wordt in de eerstelijn behandeld voor slechts 4% van het totale zorgbudget. Dat is ontzettend knap. Maar juist onze huisartsen lopen gevaar achter te blijven in processen door een te snel veranderd zorglandschap.

Gecompliceerde zorgvragen vereisen een andere aanpak, anders daalt de kwaliteit van de geleverde zorg. Bij een ingewikkeld ziektebeeld met verschillende aandoeningen komen vaak meerdere zorgverleners in beeld. Zij moeten zich organiseren rondom de patiënt. Dat is niet makkelijk in ons gefragmenteerde zorglandschap, waarbij iedere organisatie zijn eigen processen en infrastructuur heeft.

Ook mensen met een chronische ziekte zijn grootgebruikers van zorg. Onderzoek van Nivel wijst uit dat een groot deel van de chronische zieken meerdere keren per jaar contact heeft met hun huisarts. Dat staat in schril contrast met de rest van de bevolking. Daarvan brengt slechts driekwart jaarlijks een bezoek aan hun huisarts.

Ondersteun uw huisartsen

De groeiende zorgvraag door complexe en chronische aandoeningen zet grote druk op onze eerstelijn. Digitalisering helpt om de juiste zorg aan patiënten te verlenen, zonder dat de kosten uit de hand lopen. Om praktijkondersteuners en huisartsen te ondersteunen, hebben onze medewerkers, waaronder ook zorgverleners, meerdere applicaties ontwikkeld die gemakkelijk in de dagelijkse praktijk gebruikt kunnen worden.

Deel veilig informatie uit zorgprogramma’s met uw ketenpartners, zónder dubbele registratie
» Meer over ons keteninformatiesysteem Coordinate

Reduceer overbodige consulten door thuismetingen en verdeel uw aandacht beter
» Meer over ons PGO-vriendelijke portaal Engage

Neem vandaag nog contact met ons op om samen te kijken hoe u uw zorgverleners beter kunt ondersteunen.  

Versoepel gegevensuitwisseling
met ketenpartners en tweedelijnscollega’s
door HIS en EPD-integratie onder behoud
van standaarden

Benchmark door het genereren van
betrouwbare spiegelinformatie op zowel
praktijk- als zorggroepniveau

Betrek patiënten in het zorgproces en
stimuleer zelfmanagement

Bespaar tijd, voorkom dubbele registratie
en onnodig switchen tussen beeldschermen

Meer weten over onze oplossingen?

Direct demo aanvragen