Ziekenhuizen

Stijgende werkdruk, stijgende vraag naar doelmatigheid


In 2018 zijn er volgens het UWV tussen de 100.000 en 130.000 vacatures in de zorg. Het invullen van deze vacatures is slechts een van de vele uitdagingen waar ziekenhuizen in Nederland op dit moment mee te maken hebben.

Ziekenhuizen moeten van de overheid een lagere omzet halen, maar tegelijkertijd hebben ze te maken met een groeiend patiëntenaantal. Een tekort aan zorgverleners zorgt voor een verminderde operatiecapaciteit, maar tegelijkertijd zijn er bij bepaalde afdelingen lange wachttijden.

Administratieve last

Vanuit de overheid komt steeds meer vraag naar meer doelmatigheid en patiëntvriendelijkheid, denk aan het VIPP-programma. Medisch specialisten besteden nu zo’n 40 procent van hun tijd aan administratieve handelingen, zoals het verzamelen, bewerken en registreren van informatie. Tijd die de zorgverlener liever gebruikt voor goede zorg, maar de kwaliteit van zorg moet wel inzichtelijk gemaakt worden.

IT-landschap

Het IT-landschap in ziekenhuizen is complex en gefragmenteerd. Vanuit de overheid wordt het verplicht gesteld om patiëntgegevens beschikbaar te stellen voor de patiënt, maar het huidige, gefragmenteerde IT-landschap maakt dit lastig.

Verbeterde patiëntervaring, waardegedreven zorg


Deze uitdagingen vragen om een oplossing die zich concentreert op het vergroten van de zelfredzaamheid van patiënten en het monitoren van patiënten door proactieve interventies. Een laagdrempelige, makkelijk inzetbare oplossing waarmee zorgverleners patiënten basisinformatie kunnen verschaffen en met ze kunnen communiceren, alsmede met het zorgteam, om de nazorg te vergemakkelijken

Eén duidelijk overzicht van patiëntgegevens en geef de patiënt de regie
» Meer over ons PGO-vriendelijke portaal Engage

Krijg inzicht in de zorguitkomsten vanuit patiëntperspectief en voorkom herhaalconsulten en heropnames
» Meer over QuestManager, onze oplossing voor uitkomstenmetingen <

Meer weten?


Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken welke oplossingen wij voor u hebben.

  • Bied patiënten meer ondersteuning voor zelfzorg door coaching, educatie en inzicht in hun ziekteverloop.
  • Verminder administratieve lasten door middel van betere consultvoorbereiding en mogelijkheden om de patiëntenstroom effectiever te managen.
  • Krijg inzicht in de patiëntvoortgang om onnodige zorgactiviteiten, zoals herhaalconsults en heropnames, te verminderen.
  • Betrek patiënten actief in de besluitvorming.
  • Verbeter de samenwerking tussen zorgverleners door een gedeeld dossier en houd meer tijd over voor kwalitatieve zorg.

Meer weten over onze oplossingen?

Direct demo aanvragen
Vitalhealth Software

Software for Collaborative Health Management