Social Impact

Betere gezondheid voor miljoenen mensen

Neem contact op

Social Impact

Een deel van onze bedrijfsvisie is specifiek gericht op het maken van maatschappelijke impact, ook wel genoemd: Social Impact. Het eerste onderdeel van deze visie is daarom identiek aan het eerste element:

"Betere gezondheid voor miljoenen mensen"

man-walking

Overview

Wereldwijd zijn er meer dan 2 miljard mensen met één of meer chronische aandoeningen, die samen zo'n 75% van de totale kosten van de gezondheidszorg vertegenwoordigen in ontwikkelde landen. VitalHealth heeft een aantal grensverleggende eHealth oplossingen ontwikkeld voor deze groep, die inmiddels ingezet zijn bij meer dan 100 zorgnetwerken en zorgaanbieders in verschillende landen, zoals de Verenigde Staten, Argentinië, China, Spanje, Frankrijk, Duitsland, India, Nederland en België. Hieronder is de impact van een aantal projecten beschreven.

 

man-walking

Saoedi-Arabië

 

Uitgangspunt

In Saoedi-Arabië komt Pre diabetes en Diabetes veel voor, ongeveer een derde van de bevolking lijdt hieraan. Dit valt waarschijnlijk te wijten aan klimaatomstandigheden, te weinig lichaamsbeweging, slechte eetgewoontes en obesitas.

Bij deze bevolkingsgroep mist de nodige kennis om goed met diabetes en de gevolgen daarvan om te gaan. Het Security Forces Hospital vond in VitalHealth Software een goede partner om op basis van het Keten Informatie Systeem (KIS) diabetespatiënten te ondersteunen.

Project

Het Security Forces Hospital maakt sinds 2010 gebruik van de Module Diabetes binnen het VitalHealth KIS. Een continu stijgende lijn aan patiënten met Pre diabetes of Diabetes beheert en monitort dagelijks de eigen gezondheid. De benodigde informatie wordt toegevoegd door de behandelaren. Voor elke behandelaar is een apart portaal ingesteld. Behandelaren in Saoedi-Arabië zijn voor een groot deel geen lokale bevolking. De portalen zijn om deze reden in het Engels ingesteld. De bevolking daarentegen spreekt Arabisch of een dialect hiervan. Alle benodigde informatie rondom de diabeteszorg is daarom vertaald in het Arabisch en wordt aangeboden aan de patiënt in de vorm van een folder. De patiënten zijn op deze manier in staat om te leren over hun aandoening. Daarnaast hebben zij de benodigde informatie tot hun beschikking, ook wanneer de kliniek sluit tijdens vakantieperiodes.
man-walking

China

 

Uitgangspunt

De zorgsector in China is anders georganiseerd dan in veel westerse landen. Een voorbeeld hiervan is dat de afstand tussen de woonplaats van de patiënt en de praktijk van de zorgverlener vaak erg groot is.

Bovendien is er in China nog geen model voor proactieve chronische zorg aanwezig. Daarnaast moet de zorg tegen een fractie van de kosten geleverd kunnen worden, mede omdat patiënten veelal zelf voor de zorg moeten betalen.

In dit project heeft het VitalHealth KIS als basis gediend. Dit is verder uitgebouwd naar de wensen en behoeften van de zorgverleners en patiënten in China in samenwerking met Comvee.

Project

De zorg in China verbeteren voor chronische patiënten en tegelijkertijd betaalbaar maken.

Dat is het uitgangspunt bij Comvee voor de start van het project. Een hiervoor belangrijke en noodzakelijke uitbreiding op het bestaande systeem is de realisatie van de telezorg-functionaliteit. Op die manier kan de zorgcoördinatie centraal uitgevoerd worden en teleconsults ondersteund. Wanneer artsenbezoek vereist is kan de patiënt door middel van een app op zijn smartphone zelf kiezen uit een database van artsen die geschikt zijn voor de zorgvraag. Elke zorgverlener werkt vervolgens in een gemeenschappelijk digitaal patiëntendossier. Vanuit dit dossier wordt een risicoprofiel opgesteld. Het digitale dossier geeft aanbevelingen op basis van de persoonlijke patiëntgegevens. De patiënt zelf heeft hierbij ook volledig inzicht in zijn eigen dossier, eveneens vanaf zijn smartphone. De verwachting is dat de dienst in zijn huidige vorm binnen twee jaar door meer dan 1 miljoen mensen wordt gebruikt.

man-walking

Argentinië

 

Uitgangspunt

De zorgverzekeraar OSDE constateerde twee problemen bij chronisch zieke patiënten: isolatie en stijgende kosten. Daarnaast groeit in Argentinië het aantal patiënten met een chronische aandoening met 10% per jaar, tegen 5% bevolkingsgroei. OSDE besloot een oplossing te bedenken. Doel van de operatie: hogere klantwaardering en minder acute opnames.

De oplossing richt zich niet op de behandeling van de patiënt en is geen vervanger van het doktersbezoek; OSDE biedt een extra service waarbij er via een callcenter contact wordt onderhouden met de patiënt om continuïteit in de behandeling te waarborgen. Daarnaast heeft de patiënt toegang tot een persoonlijke webpagina, het patiëntportaal.

De contactmomenten met het callcenter bestaan onder andere uit (periodieke) follow-ups en herinneringen op het gebied van preventieve diensten. De patiënt wordt bijvoorbeeld geattendeerd op het plannen van een periodieke controle of wordt gebeld na een behandeling (follow-up call).

Project

Uniek aan OSDE is de patiëntgericht behandeling. Het directe, persoonlijke contact met de patiënt biedt voor zowel de zorgverzekeraar als de patiënt mogelijkheden om chronische ziekte te volgen en acute zorg voor te zijn.

De medewerkers van het callcenter hebben verschillende achtergronden. Zij zijn arts, apotheker, bioloog of psychiater en ondersteunen de patiënten op zowel medisch als sociaal gebied. De call center operators (CCO’s) checken of de toestand van de patiënt niet verslechtert en sturen bij waar nodig. Daarnaast adviseren zij hen op het gebied van een gezonde levensstijl. De patiënt krijgt bij aanmelding een CCO toegewezen en kan via telefoon of het patiëntenportaal contact opnemen. Dit patiëntenportaal is samen met VitalHealth ontwikkeld en is direct gekoppeld aan het elektronisch patiëntdossier.

Via het patiëntportaal kan specifieke documentatie worden aangeboden, kunnen herinneringen worden gestuurd en kan de patiënt doelen (bijvoorbeeld op gebied van levensstijl) vastleggen.

Het callcenter ondersteunt op dit moment primair Diabetes, COPD, CVRM en hypertensie. OSDE handelt naar een holistische insteek en ondersteunt ook ziektes die niet standaard in hun pakket voorkomen.

Meer weten over onze oplossingen?

Direct demo aanvragen
Vitalhealth Software

Software for Collaborative Health Management