VitalHealth e-Vita - Zelfmanagement

Interactief platform voor zelfmanagement in de zorg

Wat is e-Vita?

Het belang van zelfmanagement neemt toe. VitalHealth e-Vita, hét online platform voor zelfmanagement in de zorg, maakt het mogelijk om op een interactieve en digitale wijze in contact te blijven met de patiënt en stelt de patiënt in staat op zijn eigen niveau bezig te zijn met zelfmanagement. Met VitalHealth e-Vita werken patiënt en zorgverlener samen aan het individueel zorgplan (IZP). Afhankelijk van zijn eigen zelfredzaamheid en zijn zelfmanagementvaardigheden kan de patiënt daarin participeren. 160520-Home---imac-smallDe geïntegreerde zorgpaden van e-Vita maken dat de zorgverlener van tevoren een (online) behandeltraject kan uitzetten. Deze zorgpaden worden gebruikt om, binnen een protocol, per patiënt aan te geven wat het behandeltraject is en welke activiteiten daarbij horen. Ook educatie wordt via zelfmanagement door de zorgverlener door middel van zorgpaden aangeboden. Voor de ontwikkeling van deze educatie werkt VitalHealth Software onder meer samen met stichting September, gespecialiseerd in patiëntenvoorlichting.

Zelfmanagement in de zorgpraktijk

Bij zelfmanagement in de zorg gaat het erom dat de patiënt actief betrokken is bij de manier waarop hij zorg ontvangt. Zelfmanagement kan daarom pas effectief zijn wanneer het zorgvuldig in het zorgproces wordt ingebed en de benodigde interactie tussen patiënt en zorgverlener efficiënt wordt ondersteund. 160520-Educatie--ipad-smallPatiënt en zorgverlener leggen samen in het Individueel Zorgplan (IZP) vast met welke doelen ze aan de slag gaan en wie welke acties onderneemt. Door het IZP en het actieve aanbod van mogelijkheden op e-Vita is de patiënt actief betrokken en ervaart de zorgverlener dat de patiënt beter in beeld is tussen de reguliere controles door. e-Vita is breed inzetbaar, zowel huisarts en POH als andere zorgverleners kunnen gebruik maken van het zelfmanagementplatform. Gebruik van e-Vita is mogelijk in combinatie met het VitalHealth KIS en met het HIS of zelfs een ander KIS. Ook is het mogelijk e-Vita in te bedden in andere patiëntenportaal-oplossingen.

Voordelen zelfmanagement

Voordelen zorgverlener

 • Ontzorgen door inzet van geautomatiseerde zorgpaden
 • De patiënt wordt medeverantwoordelijk voor het behandelproces
 • Substitutie van werkzaamheden van 1e naar 0e lijn
 • Efficiënt benutten van de beschikbare consulttijd
 • Eenvoudig toekennen van acties en beschikbaar stellen van educatie aan de patiënt
 • Populatie is tussen de consulten in beter in beeld
 • Vergoed door zorgverzekeraars dankzij goedkeuring Zelfzorg Ondersteund (ZO!)

Voordelen patiënt

 • Kennis van de belangrijkste educatie, eigen dossierinformatie, actuele doelen en lopende acties op één portaal
 • Aantal bezoeken aan de praktijk kan verminderen en de patiënt is tussen de controles door beter in beeld
 • Gemakkelijk in gebruik op zowel desktop als tablet
 • Online betrouwbare educatie volgen op zelfgekozen momenten

Coaches

Binnen e-Vita is er specifieke functionaliteit ontwikkeld voor digitale coaching. Zo is het mogelijk gebruik te maken van zelfmanagement via MijnCOPDcoach, MijnAstmaCoach en MijnOncologieCoach. De digitale coaches werken ook met zorgpaden. Ze bieden op basis van een gevalideerde anamnese en tussentijdse metingen gepersonaliseerde activiteiten voor de patiënt in de vorm van zogenaamde ‘kenniskuren’. Dit kan gelijktijdig voor meerdere aandoeningen (multi-disease) waarbij functionaliteiten als een samenhangend geheel worden aangeboden.

ZO!-gecertificeerd

Zelfzorg Ondersteund (ZO!) realiseert ondersteunde zelfmanagement in de zorg door de krachten te 160520-Doel--imac-smallbundelen van vertegenwoordigers van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Ondersteunde zelfmanagement in de zorg wordt hierbij uitgelegd als de samenwerking tussen patiënt en zorgverlener met onder andere de inzet van ICT. Een onderdeel van de werkzaamheden van ZO! is het toetsen van zelfzorgplatforms op de basiseisen voor platforms ondersteunde zelfzorg. VitalHealth e-Vita is een ZO!-gecertificeerd zelfzorgplatform. Dit houdt onder andere in dat het gebruik van e-Vita in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de zorgverzekeraar.

Functionaliteiten zelfmanagementplatform

 • Dossierinzage inclusief medicatie- en hulpmiddelenregistratie
 • eConsulten en berichtenmodule
 • Zelfcontrole en -metingen
 • In de tijd uitzetten van acties voor de patiënt
 • Bibliotheekfunctie met content zoals video’s, afbeeldingen en documenten
 • Bi-directionele integratie met HIS en/of KIS
 • Herhaalrecepten
 • Invullen digitale vragenlijsten of formulieren

Meer weten over onze oplossingen?

Direct demo aanvragen
Vitalhealth Software

Software for Collaborative Health Management