GGZ in de Eerstelijn

Optimale ondersteuning voor de POH-GGZ

Module GGZ

Patiënten met psychische klachten worden door de POH-GGZ en/of de huisarts behandeld in de huisartspraktijk. Door de inzet van de juiste software ontvangt de patiënt binnen de eerstelijn passende zorg op het juiste moment en kan waar nodig gericht doorverwezen worden. Daarnaast biedt deze ondersteuning de mogelijkheid voor extra vergoeding via de zorgverzekeraar. De Module GGZ biedt optioneel een eenvoudige manier van afname van gevalideerde screenings- en meetinstrumenten. Met de afname van deze instrumenten wordt de problematiek van de patiënt inzichtelijk gemaakt. Op basis van deze informatie kan vervolgens in samenspraak tussen de POH-GGZ en de huisarts een behandeltraject worden bepaald. Daarnaast kan de informatie, met behulp van geavanceerde beslisondersteuning, als belangrijke input voor effectieve doorverwijzing dienen.

Functionaliteiten Module GGZ 

 • Eenvoudige en overzichtelijke registratie van relevante zaken
 • Snel en makkelijk één of meerdere vragenlijsten naar keuze afnemen als consultvoorbereiding
 • Echelonadvies op basis van uitkomsten vragenlijsten/screener
 • Optimale ketencommunicatie door elektronische of schriftelijke doorverwijzing
 • Consultatie van een specialist, zoals psychiater of verslavingsarts
 • Eenvoudig aanbieden van eHealth-interventies binnen de huisartspraktijk
 • Voor meer inzicht in de functionaliteiten van de GGZ Module kunt u via het contactformulier de uitgebreide handleiding opvragen.

GGZ in de keten

Door de inzet van de Module GGZ kunt u niet alleen de problematiek van de patiënt inzichtelijk maken maar ook samenwerken met andere GGZ-ketenpartners. Zo kunnen de ketenpartners op basis van rechten samenwerken in het behandeltraject. Deze aanpak faciliteert het gericht doorverwijzen naar de juiste professional binnen de Basis GGZ, Specialistisch GGZ of Topzorg en het geeft een voordeel voor de patiënt omdat deze nu maar eenmalig vragenlijsten hoeft in te vullen. Door de integratie met het HIS kan de POH-GGZ vanuit één systeem blijven werken. Bovendien wordt voorkomen dat er binnen de huisartspraktijk fragmentatie ontstaat door een diversiteit aan losstaande IT-tools.

Maximaal aanvullende vergoeding

Met de Module GGZ komt elke praktijk in aanmerking voor maximaal aanvullende vergoeding door de zorgverzekeraar. Dankzij de mogelijkheden met betrekking tot registratie komt u in aanmerking voor de basisvergoeding. Omdat de Module GGZ ook screening, consultatie en eHealth biedt komt u daarnaast in aanmerking voor de aanvullende vergoeding. Naast de vergoeding wordt, dankzij de IT-ondersteuning, ook de declarabiliteit van de POH-GGZ verhoogd. De module vormt daarmee een financieel aantrekkelijke investering terwijl gelijktijdig de kwaliteit van de GGZ in de huisartspraktijk een impuls krijgt. 

Voordelen Huisarts

Module GGZ
 • Compleet patiëntendossier geïntegreerd met uw HIS
 • Tijdwinst door effectieve en efficiënte ondersteuning voor de POH-GGZ
 • Mogelijkheid voor aanvullende POH-GGZ financiering binnen de huisartspraktijk
 • Geen Keten Informatie Systeem nodig

Voordelen POH-GGZ 

 • Efficiënte bedrijfsvoering dankzij consultvoorbereiding door patiënt
 • Uitgebreid aanbod van gevalideerde vragenlijsten en screeners
 • Flexibele en gestructureerde registratie van consulten
 • Geen dubbele registratie
 • Flexibel inrichten van het meetproces
 • Resultaten van screening beschikbaar voor zorg in de GGZ-keten
 • Multidisciplinaire samenwerking in de keten met onder andere de eerstelijnspsycholoog, apotheek en psychiater 

Voordelen Patiënt 

 • Betere input vanwege consultvoorbereiding die thuis (online) in te vullen is
 • Snellere doorverwijzing naar de juiste behandelaar
 • Zelfzorg via eHealth-interventies met rapportage naar POH-GGZ of andere behandelaar

eHealth-interventies

De module GGZ biedt de POH-GGZ de mogelijkheid om binnen dezelfde omgeving eHealth-interventies aan te bieden. Voor deze eHealth-interventies werkt ook de koppeling met het HIS voor patiëntgegevens. VitalHealth heeft veel ervaring met het integreren met eHealth-oplossingen binnen de GGZ. Door deze ervaring en het bestaande eHealth-aanbod te combineren met de Module GGZ wordt de POH-GGZ nog beter ondersteund in het bieden van passende zorg voor de patiënt. Met behulp van het initiatief Koppeltaal worden de interventies naadloos gekoppeld. De patiënt kan de interventies thuis volgen waarbij de POH-GGZ, binnen de module, altijd inzicht heeft in de voortgang. Voorbeelden van interventies zijn Minderdrinken, Kleurjeleven.nl, FearFighter, Rebalance en Psyfit. 

Mogelijkheden binnen uw praktijk 

 • Koppeling met uw HIS
 • Beschikbaar als losse module zonder gebruik te hoeven maken van een KIS
 • Beschikbaar als module binnen het VitalHealth KIS

Meer weten over onze oplossingen?

Direct demo aanvragen
Vitalhealth Software

Software for Collaborative Health Management