GGZ in de Eerstelijn

Optimale ondersteuning voor de POH-GGZ

De ondersteuning voor patiënten met psychische klachten verschuift langzaam naar de eerstelijn. De POH-GGZ of de huisarts zijn het eerste aanspreekpunt voor de patiënt. Zij bieden passende zorg binnen de eerstelijn en verwijzen door wanneer specialistisch advies noodzakelijk is. Maar hoe stelt u vast wanneer doorverwijzen noodzakelijk is en waar de patiënt het best kan worden geholpen?

De VitalHealth Module GGZ biedt een eenvoudige manier van afname van gevalideerde screenings- en meetinstrumenten. Door de integratie met het HIS kan de POH-GGZ vanuit één systeem blijven werken. Bovendien wordt voorkomen dat er binnen de huisartspraktijk fragmentatie ontstaat door een diversiteit aan losstaande IT-tools. Deze manier van werken biedt ook de mogelijkheid voor extra vergoeding via de zorgverzekeraar. De Module GGZ biedt daarnaast een eenvoudige manier van afname van gevalideerde screenings- en meetinstrumenten. 

GGZ in de keten

Door de inzet van de Module GGZ kunt u niet alleen de problematiek van de patiënt inzichtelijk maken maar ook samenwerken met andere GGZ-ketenpartners. Zo kunnen de ketenpartners op basis van rechten samenwerken in het behandeltraject. Deze aanpak faciliteert het gericht doorverwijzen naar de juiste professional binnen de Basis GGZ, Specialistisch GGZ of Topzorg en biedt voor de patiënt het voordeel dat hij of zij nu maar eenmalig vragenlijsten hoeft in te vullen.

eHealth-interventies

De module GGZ biedt de POH-GGZ de mogelijkheid om binnen dezelfde omgeving eHealth-interventies aan te bieden. Voor deze eHealth-interventies werkt ook de koppeling met het HIS voor patiëntgegevens. Met behulp van het initiatief Koppeltaal worden de interventies naadloos gekoppeld. De patiënt kan de interventies thuis volgen waarbij de POH-GGZ, binnen de module, altijd inzicht heeft in de voortgang.

Voordelen Module GGZ 

  • Overzichtelijk dashboard voor de POH-GGZ
  • Integratie met HIS
  • Eenvoudig consulteren of verwijzen
  • Echelonadvies op basis van uitkomsten vragenlijsten/screener
  • Geïntegreerd eHealth-interventies aanbieden

Mogelijkheden binnen uw praktijk 

  • Koppeling met uw HIS
  • Beschikbaar als losse module zonder gebruik te hoeven maken van een KIS
  • Beschikbaar als module binnen het VitalHealth KIS

Meer weten over onze oplossingen?

Direct demo aanvragen
Vitalhealth Software

Software for Collaborative Health Management