Samen werken aan de kwaliteit van zorg met VitalHealth QuestManager

Wat zijn Kwaliteits- en klinische registraties?

Kwaliteit van zorg is een actueel thema. Inzicht in zaken als complicaties en sterftecijfers zijn van groot belang voor patiënten, zorgverzekeraars en bestuurders. Kwaliteitsregistraties zijn een methode om deze indicatoren te voeden en daarmee de kwaliteit van zorg continu bij te sturen en te verbeteren.

Zorgprofessionals, zoals specialisten, vullen registratieformulieren in om tot valide indicatorendata te komen. De data op deze formulieren kan voor een deel uit het EPD worden gehaald maar vraagt daarnaast om input van de behandelaar. De verzamelde gegevens worden vervolgens omgezet in leesbare rapportages die gebruikt kunnen worden voor externe verantwoording aan bijvoorbeeld patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars. Daarnaast kunnen de rapportages een rol spelen in interne analyse en evaluatie binnen een beroepsvereniging.

VitalHealth QuestManager

QuestManager faciliteert het uitvragen van de gegevens bij de zorgprofessional, koppelt met het EPD om dubbele invoer van data tot een minimum te beperken en zorgt voor een juiste verwerking van de data. Dit alles waar nodig in nauwe samenwerking met partners en beroepsverenigingen en ziekenhuizen. Ook het automatisch aanleveren van data aan derden kan met goedkeuring van gebruikers volledig worden geautomatiseerd.

Kwaliteit van zorg

Zowel voor patiënten als specialisten is het in kaart brengen van kwaliteit van belang. Kwaliteitsregistraties gecombineerd met PROMs kunnen hierin een belangrijke rol vervullen. De uitkomsten kunnen helpen bij het verbeteren van de patiëntenzorg, het inzichtelijk maken van kosten en opbrengsten en het zichtbaar maken van kwaliteit. Zo kunnen de gegevens gebruikt worden als keuze-informatie voor patiënten, als inkoopinformatie voor zorgverzekeraars, als toetsinformatie voor inspectie en voor verantwoording aan het ministerie van VWS. Op die manier kan QuestManager u als ziekenhuis verder helpen bij het vormgeven en uitvoeren van intern en extern kwaliteitsbeleid.

Voordelen kwaliteitsregistraties binnen VitalHealth QuestManager

 • Gegevens makkelijk te delen voor benchmark en onderzoek
 • Oplossing sluit aan bij de eisen van zorgverzekeraar en overheid
 • Eenvoudig te koppelen met externe systemen (ZIS/EPDs)
 • Voldoet aan internationale standaarden (ICHOM, ISO, NEN, HIPPA)
 • Lage total cost of ownership (geen server en beheer)
 • PROMs, kwaliteitsregistraties en overige lijsten samen in één oplossing
 • Data vrij beschikbaar voor onderzoek en verwerking in verschillende data-formaten (o.a. SPSS, CSV, XML)
 • Uniformiteit gewaarborgd door eenduidige data-definities
 • Automatische aanlevering aan derde partijen beschikbaar

Enkele functionaliteiten 

 • Vergelijking binnen eigen patiëntpopulatie
 • Verzamelen van gegevens voor onderzoek en benchmark
 • Uitgebreide exportmogelijkheden voor de verzamelde data
 • Eenvoudig aanpassen van data-definities door gebruiker

Meer weten over onze oplossingen?

Direct demo aanvragen
Vitalhealth Software

Software for Collaborative Health Management