Blog

In dit blog geven wij regelmatig onze gedachten en observaties weer over de huidige ontwikkelingen in de zorgsector. U wordt uitgenodigd om deze blog te volgen en uw reacties te delen.

In gesprek over de verbeterde versie van de Screener Transparant Next

Kees van Ooik schreef dit op dinsdag 16 oktober 2018

De klinische blik geconcretiseerd

Al nippend aan een kop dampende koffie in het centrum van Hoofddorp, maken we kennis met Sterre Buitenhuis. Sterre is 32 jaar en werkzaam als Kwaliteitsmedewerker GGZ. Ze is verantwoordelijk voor het opzetten en coördineren van zorgprogramma’s en de coördinatie van de eHealth-omgeving. Naast haar werk voor Haarlemmermeer Ketenzorg freelancet Sterre op verschillende projecten. Vanuit die positie was ze ook betrokken bij het verbeterproces van de Screener Transparant Next: het onderwerp van dit interview.
    
Voordat we ingaan op de rol die Sterre heeft gespeeld in het verbeterproces, allereerst een stukje achtergrond bij de screener. De Screener Transparant Next is een beslisondersteuner voor verwijzing naar GGZ zorg. ‘’De screener bevat meerdere digitale vragenlijsten. Uit iedere ingevulde vragenlijst rollen uitkomsten en op basis van de combinatie van die uitkomsten wordt gekeken wat het echelonadvies is, oftewel waar de patiënt het beste behandeld kan worden (o.a. huisartsenzorg, GBGGZ, SGGZ).’’ De POH-GGZ zet een vragenlijst klaar voor een patiënt en de patiënt vult deze zelf thuis in. ‘’De screener zegt niet of er sprake is van een stoornis, maar geeft aanwijzingen om ergens op door te vragen en daarna een (vermoedelijke) diagnose te stellen.’’ De vragenlijst an sich bepaalt dus niet wat er met de patiënt gebeurt. ‘’De screener helpt daarnaast bij het bepalen van de behandeldoelen. Op basis van de output ga je als hulpverlener in gesprek met de patiënt en stel je samen behandeldoelen op. De output kan daarbij ondersteunen.’’  

Sterre heeft heel wat ervaring met de Screener Transparant Next, mede doordat ze zelf een aantal jaar werkzaam is geweest als POH-GGZ. De zorggroep waar Sterre werkt, heeft meegedaan aan de pilot van de screener. ‘’Uit de pilot bleek dat de praktische uitvoering nog wel wat verbetering kon gebruiken. Het raamwerk stond er wel, maar de output van de data was nog onoverzichtelijk en niet gebruiksvriendelijk.’’ De rol die Sterre had in het proces, was nadenken over het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid. ‘’Wat ik concreet heb gedaan, is de inhoud van feedback voorzien, vanuit de spreekkamer; wat wil je zien aan output als hulpverlener en hoe wil je dat weergegeven hebben.’’ Sterre heeft samengewerkt met Barend Top en Michel van Hulst. ‘’Zij beheersten de techniek achter de software volledig en hadden zich inhoudelijk ook ingelezen. Daardoor begrepen we elkaar goed en verliep de samenwerking erg soepel.’’  

Naast dat Sterre enthousiast is over de samenwerking, is ze ook positief over de screener. ‘’De screener verhoogt de kwaliteit van de zorg die je levert. Wat ik vooral goed vind, is dat de screener de uitkomsten van de vragenlijsten combineert met elkaar. Dus niet alleen de resultaten van de vragenlijsten afzonderlijk worden weergegeven, maar er wordt ook gekeken naar versterkende en verzwarende factoren onderling.’’ Daarnaast vindt Sterre de screener van toegevoegde waarde bij het gesprek. ‘’Als behandelaars lijden we soms aan zelfoverschatting. We denken een goed beeld te kunnen schetsen op basis van een intake van een half uur tot drie kwartier. Maar soms sluit je al te snel dingen uit, waardoor bepaalde vragen achterwege blijven. Een screener kan voorkomen dat je dingen over het hoofd ziet. Het is echt een extraatje.’’

Behalve positieve punten, noemt Sterre ook nog een aantal verbeterpunten. ‘’Er zijn nog steeds dingen die ik zou willen verbeteren. Zo zou ik graag willen dat er op itemniveau gekeken kan worden naar de antwoorden. De schaal ‘depressie’ bestaat bijvoorbeeld uit meerdere vragen en daar rolt iets uit, maar er kan nu nog niet gemakkelijk per item worden gekeken wat er precies op de verschillende vragen geantwoord is. Het is in te zien, maar met een omweg. Daar heb je in de spreekkamer geen tijd voor. Dit zou een goed punt voor de doorontwikkeling zijn. Daarnaast zou het wenselijk zijn dat de alarmsignalen nog eens apart en overzichtelijk onder het echelonadvies komen te staan, zodat in een oogopslag te zien is of je acuut moet doorvragen op ernstige symptomen waarop de patiënt positief geantwoord heeft.’’  

We vroegen haar naar de patiëntervaringen met de Screener Transparant Next: ‘Een duidelijke minderheid van de patiënten vindt het invullen lastig of best lang duren. Dit is vaak bij mensen waar op veel verschillende vlakken problemen zijn; dan krijgen ze het maximum aan vragen op basis van hun antwoordenpatroon. Als je dit al vermoedt, dan kan je ze hier alvast op voorbereiden. Alsnog duurt het invullen dan meestal een kleine 45 minuten. De vragenlijst bevat één vraag die patiënten vrijwel structureel verkeerd begrijpen, ondanks de uitleg die erbij staat. Die gaat over dwanggedachten, maar mensen vatten dat vaak op als piekeren en beantwoorden dit dan bevestigend (terwijl ze geen dwanggedachten hebben volgens de definitie van de DSM). Maar dit item kan niet worden aangepast, omdat het onderdeel is van een wetenschappelijk gevalideerde lijst.’’ Sterre merkt dat patiënten altijd erg benieuwd zijn naar de uitkomst. ‘’Wanneer ze op gesprek komen na het invullen, vragen ze altijd gelijk ‘en?’. Het is heel belangrijk dat je de uitkomsten bespreekt. Zij doen moeite om de vragenlijsten in te vullen, dus het is ook belangrijk dat je de uitkomsten vervolgens met hen doorneemt.’’ Volgens Sterre vergroot de screener de patiëntbetrokkenheid, mede doordat er sprake is van samen beslissen.
‘’Uiteindelijk worden er samen met de patiënt behandeldoelen opgesteld en wordt samen de keuze gemaakt voor het echelon waarin de patiënt behandeld wordt.’’

De Screener Transparant Next ondersteunt de klinische blik van de zorgverlener. ‘’De klinische blik kan naar mijn mening niet zonder staving door middel van vragenlijsten, maar de vragenlijsten kunnen ook niet zonder de klinische blik.’’ Zo vormen beiden vormen dus een goede aanvulling op elkaar!

Netwerkzorg, zorgcoördinatie en zelfmanagement voor zorggroepen en gezondheidscentra. Geïntegreerde zorg is de volgende stap. Lees hoe u het meeste uit uw zorg haalt met Coordinate!

Meer weten over onze oplossingen?

Direct demo aanvragen