Blog

In dit blog geven wij regelmatig onze gedachten en observaties weer over de huidige ontwikkelingen in de zorgsector. U wordt uitgenodigd om deze blog te volgen en uw reacties te delen.

In gesprek met een Wassenaarse Praktijkondersteuner

Arjan Karens schreef dit op woensdag 19 december 2018

Verscholen tussen de riante villa’s in Wassenaar ligt huisartsenpraktijk van Dongen. Een gemoedelijke praktijkruimte, waar de 32-jarige POH, Lotje Scheuer, inmiddels al vierenhalf jaar werkzaam is. ‘’Patiënten zeiden laatst al: ben je er nou nog steeds? Ze verwachten waarschijnlijk dat ik snel de overstap zou maken naar iets anders, gezien de huidige trend en mijn leeftijd, maar ik heb geen behoefte om te switchen. Ik krijg van de huisarts veel verantwoordelijkheid, wat mijn werk heel leuk en divers maakt.’’ Lotje houdt zich voornamelijk bezig met CVRM, longziekte en ouderenzorg.

Coordinate_VitaBreath_web_2000px-_DSC1187 (1)

De Wassenaarse huisartsenpraktijk heeft een hoog sociaal-economische patiëntenpopulatie, die kritisch en hoogopgeleid is. ‘’Het komt regelmatig voor dat patiënten artsen in hun familie- en vriendenkring hebben zitten. Door gesprekken met hen hebben ze voorafgaand aan het consult al een behandelplan in gedachten.’’ Lotje merkt dat patiënten graag zelf iets inbrengen. Haar vraag is daarom voornamelijk: ‘wat wilt u?’ ‘’Op die manier komen we eigenlijk altijd tot een overeenkomst.’’ De vraag wat ze doet met betweterige patiënten, beantwoordde ze als volgt: ‘’Vaak gaan we dan mee in wat de patiënt wil. Tevreden patiënten vinden we heel belangrijk’’.

‘’Sommige patiënten kijken voorafgaand aan het consult al even in hun patiëntendossier van het ziekenhuis, waarin de bloeduitslagen staan weergegeven. Op die manier hebben ze soms al vragen over wat ze gezien hebben.’’ Lotje vindt het lastig om aan te geven of ze merkt dat patiënten het prettig vinden om betrokken te worden. ‘’Dat vind ik lastig te zeggen. Het is erg persoonsgebonden of de patiënt zelf de regie wil hebben of dat ze het juist volledig willen overlaten aan de huisarts of aan mij. Ik zie wel vaak een rust over de patiënt komen wanneer ik de vraag bij hen neerleg. Het is daarnaast ook makkelijk voor mij om het balletje terug te leggen bij de patiënt. Zelfmanagement van de patiënt is voor beide partijen prettig.’’

Iedere maand is er een Multidisciplinair Overleg (MDO) in het Gezondheidscentrum in Wassenaar. De rol van Lotje binnen het MDO is vooral aanwezig zijn. Op die manier is ze beschikbaar om vragen te beantwoorden en zelf vragen te stellen. Naast dit MDO zijn er ook andere korte lijntjes tussen de verschillende zorgverleners binnen Wassenaar. Een aantal werkt gezamenlijk in het KIS (keteninformatiesysteem). Hierin kan eenvoudig worden samengewerkt met de betrokken ketenpartners. ‘’Het is een heel handig systeem. Ik kan bijvoorbeeld alle verhalen van diëtisten lezen. Patiënten vertellen soms andere dingen dan wat de zorgverlener heeft gezegd. In dat geval is het dus ook handig om het verhaal rechtstreeks te horen. Er zijn ook zorgverleners die er niet in willen werken en zij sturen hun informatie via de zorgmail. Toen ik hier net begon, verstuurden we informatie zelfs nog per post.’’ Tijden veranderen. Lotje kan haar weg goed vinden in het KIS. Op de vraag of ze zichzelf typeert als een IT-held, zegt ze lachend: ‘’Nou, een held zou ik mezelf niet noemen. Ik kan er goed mee overweg, maar ik haal er vast nog niet uit wat erin zit. Ook omdat ik er gewoonweg geen tijd voor heb om het allemaal uit te vogelen.’’  

Wat consultvoorbereiding betreft, bekijkt Lotje voorafgaand het dossier van de patiënt. ‘’Bij de voorbereiding maak ik gebruik van het HIS (huisartsinformatiesysteem). Aan de patiënten vraag ik soms om zich vooraf in te lezen. Vooral oudere patiënten geef ik wat foldermateriaal mee. De jongere populatie verwijs ik naar het internet.’’

Huisartsenpraktijk van Dongen maakt nog geen gebruik van standaard vragenlijsten, waarmee, vanuit patiëntperspectief, de effectiviteit voor, tijdens en na de behandeling gemeten wordt. ‘’Voor de toekomst zou dit zeker een idee zijn. Ik zie hier het voordeel wel van in.’’  

Gezien Lotje nog niet de behoefte voelt om weg te gaan, hoeft een stukje toekomstvisie niet onbesproken te blijven. ‘’Mijn rol zal in de toekomst alleen maar uitgebreid worden verwacht ik. Er is op termijn ook sprake van meer ketenzorg op het gebied van hartfalen, osteoporose en oncologische nazorg. Daarnaast neemt de ouderenzorg ook alleen maar toe.’’ Naast uitbreiding van haar rol verwacht Lotje dat de patiëntbetrokkenheid ook zal toenemen. ‘’Je kunt al op heel veel plekken inloggen om je dossier te bekijken. Ik verwacht dat de betrokkenheid alleen maar meer gaat worden in de toekomst.’’

Netwerkzorg, zorgcoördinatie en zelfmanagement voor zorggroepen en gezondheidscentra. Geïntegreerde zorg is de volgende stap. Lees hoe u het meeste uit uw zorg haalt met Coordinate!

Meer weten over onze oplossingen?

Direct demo aanvragen