Blog

In dit blog geven wij regelmatig onze gedachten en observaties weer over de huidige ontwikkelingen in de zorgsector. U wordt uitgenodigd om deze blog te volgen en uw reacties te delen.

Tijdwinst door informatie-uitwisseling

Arjan Karens schreef dit op woensdag 9 januari 2019

Het komt veel voor: patiënten die in korte tijd een aantal keer hetzelfde verhaal moeten doen. Het start bij de huisarts die aantekeningen maakt en de patiënt vervolgens doorstuurt naar een specialist. In het ziekenhuis moet de patiënt weer zijn verhaal doen en ook de specialist schrijft van alles op. De specialist stuurt de patiënt nog even langs zijn collega om het een en ander af te stemmen wat betreft zijn dieet en ook zij wil graag het verhaal van de patiënt horen. Voor de derde keer wordt de patiënt gevraagd om zijn verhaal te vertellen. Dit moet efficiënter kunnen. Wij van VitalHealth willen ons dan ook sterk maken voor een investering in informatie-uitwisseling ten bate van de zorggebruiker! Het eindresultaat: meer consulttijd, geen tegenstrijdige adviezen en een grotere therapietrouw.

Coordinate_VitaBreath_web_2000px-_DSC1187 (1)

In de praktijk blijkt dat zorgverleners weinig tijd hebben om aan hun patiënt te besteden. Neem een consult van een huisarts: dit duurt gemiddeld maar 10-15 minuten. Wanneer iedere zorgverlener telkens weer hetzelfde afvinklijstje moet langslopen, kost dat onnodig veel tijd. Tijd is kostbaar, zeker in het productiegedreven Nederlandse zorglandschap. Wij willen ons dan ook sterk maken voor het
‘hergebruiken’ van informatie die andere zorgverleners al hebben genoteerd. Het uitwisselen van deze informatie bespaart al snel vijf tot tien minuten of meer in een consult, blijkt uit een proef bij Gezondheidscentrum Dillenburg. 30% tijdwinst voor de zorgverlener en een prettigere ervaring voor de patiënt.  
 
Naast dat goede informatie-uitwisseling tijdbesparend werkt, voorkomt het ook dat de patiënt tegenstrijdige adviezen krijgt. Uit recent onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland meldde een kwart van de ruim 2000 ondervraagden dat zij te maken hebben met tegenstrijdige adviezen van zorgverleners. De cardioloog adviseert bijvoorbeeld om veel te drinken, terwijl het volgens de internist juist beter is om de vochtinname zoveel mogelijk te beperken. Patiënten hebben er last van wanneer zorgverleners niet goed met elkaar afstemmen, omdat ze niet weten naar wie ze moeten luisteren.

Beschikken over de juiste, actuele informatie is essentieel voor het bieden van de best afgestemde zorg voor patiënten. En dat is lastig. Dat komt door de huidige situatie, waarin de informatievoorziening verkeerd om is georganiseerd: gezondheidsinformatie wordt vanuit de betrokken zorgverleners gepusht richting de patiënt. Juist bij dit soort gegevens is het belangrijk dat de push vanuit de patiënt komt. Verbeter de communicatie door gezondheidsinformatie als een web rond de patiënt te weven en zorg dat alle zorgverleners daarbij kunnen.

Tot slot zal een goede afstemming leiden tot verbeterde therapietrouw. Wanneer artsen tegenstrijdige behandeladviezen geven, door slechte afstemming, heeft dit negatieve invloed op de mate waarin de patiënt zich houdt aan de met de zorgverlener afgesproken behandeling. Therapieontrouw heeft serieuze financiële gevolgen voor onze maatschappij. Een afname in therapietrouw van 10% leidt tot een stijging van de zorgkosten van 10%, aldus Therapietrouwmonitor, een initiatief gefinancierd door het RIVM. Bevorder daarom informatie-uitwisseling tussen de betrokken zorgverleners en voorkom dat de patiënt zijn aandacht en geduld verliest. Dit zal zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de zorg ten goede komen.

Een investering in informatie-uitwisseling is volgens ons hard nodig. Zorgverleners willen tijdwinst boeken en profiteren van elkaars kennis. Dat kan alleen als betrokkenen op iedere plek, op elk moment toegang hebben tot de laatste informatie over een patiënt. Hoe? Door niet langer af te wachten maar voor open informatiesystemen te kiezen, koppelingen met het HIS en EPD mogelijk te maken en zorgverleners aan boord te brengen. Dat is een investering die dubbel en dwars wordt terugverdiend!

Netwerkzorg, zorgcoördinatie en zelfmanagement voor zorggroepen en gezondheidscentra. Geïntegreerde zorg is de volgende stap. Lees hoe u het meeste uit uw zorg haalt met Coordinate!

Meer weten over onze oplossingen?

Direct demo aanvragen