Keten Informatie Systeem - COPD

 KIS 4.0 Ziektelastenmeter (laptop)

Klik op de afbeelding om te vergroten

Multidisciplinair keteninformatiesysteem voor ondersteuning van COPD

Module COPD

COPD-patiënten verdienen specifieke zorg, om die reden zijn er COPD-ketenzorgprogramma’s opgezet en te contracteren bij de zorgverzekeraar. Het Keten Informatie Systeem (KIS) biedt niet alleen de mogelijkheid om gebruikelijke medische gegevens als vitale parameters (zoals bloeddruk en BMI) en nevenpathologie vast te leggen maar biedt ook COPD-specifieke onderdelen. Deze zijn opgenomen in de Module COPD.

Specifieke onderdelen

  • Ziektelastmeter COPD geeft de behandelaar inzicht in de ervaren ziektelast van de patiënt. De ziektelastmeter COPD is een gebruiksvriendelijk meetinstrument waarmee de ziektelast op een eenvoudige, gebruiksvriendelijke en praktische manier kan worden weergegeven.
  • Risicoanalyse en ziektelastclassificatie mede op basis van CCQ, BORG en MRC
  • COPD-diagnose GOLD-classificatie
  • Uitgebreide intake die risico analyse en ziektelastclassificatie genereert

Naast bovengenoemde specifieke onderdelen zijn er ook een aantal generieke functionaliteiten die zowel in de COPD-module als in de astma-module zijn opgenomen.

Generieke onderdelen

  • Koppeling met spirometers waardoor grafieken beschikbaar zijn voor ketenpartners zoals de longarts
  • Specifieke pulmonale en allergie-anamnese en exacerbatieregistratie en - monitoring
  • Controle inhalatietechniek
  • Verwijzing naar en consultatie van de longarts

Kwaliteit met het KIS

Verergering van klachten, zoals exacerbaties zijn beter te begeleiden door de inzet van het Keten Informatie Systeem. Op die manier is er sprake van goed gecontroleerde zorg voor COPD-patiënten. De Module COPD is gebaseerd op de meest recente richtlijnen van het NHG en de LAN. Door proactief aan de slag te gaan met de COPD-populatie binnen de huisartspraktijk kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de kwaliteit van leven van de COPD-patiënten.

 

ce-mark-small

Meer weten over onze oplossingen?

Direct demo aanvragen
Vitalhealth Software

Software for Collaborative Health Management