Keten Informatie Systeem - Astma

Multidisciplinair Keten Informatie Systeem voor ondersteuning van Astma

Module Astma

Met de Module Astma is het mogelijk meer specifieke zorg te leveren aan astmapatiënten. Astma is, net als COPD, als apart ketenzorgprogramma te contracteren. Met de module is het mogelijk specifieke astmazorg te leveren gebaseerd op de betreffende zorgstandaard. Zo krijgt u meer grip op uw astmapopulatie. Het VitalHealth Keten Informatie Systeem (KIS) biedt de mogelijkheid om de gebruikelijke medische gegevens als vitale parameters (zoals bloeddruk en BMI) en nevenpathologie vast te leggen. Binnen deze module zijn er ook specifieke Astma-gerelateerde onderdelen.

Specifieke onderdelen

  • Ricisoanalyse mede op basis van ACQ- en MRC-vragenlijsten
  • Uitgebreide intake die risicoanalyse en ernst astma vastlegt en mate van astma-controle

Naast deze specifieke onderdelen zijn er ook generieke functionaliteiten die zowel in de astma module zijn opgenomen als in de COPD module.

Generieke onderdelen

  • Koppeling voor spirometrie met beschikbaarheid van grafieken voor de longarts en andere ketenpartners
  • Specifieke pulmonale en allergie-anamnese en exacerbatieregistratie en -monitoring
  • Controle inhalatietechniek
  • Verwijzing naar en consultatie van de longarts

Kwaliteit met het KIS

Door inzet van de Module Astma in het Keten Informatie Systeem is er sprake van goed gecontroleerde zorg voor astmapatiënten waarbij verergering van klachten, zoals exacerbaties, beter te begeleiden zijn. Door proactief aan de slag te gaan met de astmapopulatie binnen de huisartspraktijk kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de kwaliteit van leven van de astmapatiënt De Module Astma is gebaseerd op de meest recente richtlijnen van het NHG en de LAN.

 

ce-mark-small

Meer weten over onze oplossingen?

Direct demo aanvragen
Vitalhealth Software

Software for Collaborative Health Management