Keten Informatie Systeem - CVRM

Multidisciplinair Keten Informatie Systeem voor ondersteuning van CVRM

Module CVRM

Ook voor CVRM-ketenzorg biedt het VitalHealth Keten Informatie Systeem (KIS) goede ondersteuning. Dit geldt voor zowel de primaire- als secundaire CVRM-patiënten die binnen de ketenzorg worden behandeld. Naast het vastleggen van de gebruikelijke medische gegevens als bloeddruk, laboratoriumuitslagen en vitale parameters biedt het VitalHealth KIS daarom ook specifieke CVRM-gerelateerde onderdelen.

Functionaliteiten CVRM Module 

  • Geautomatiseerde risicobepaling aan de hand van de nieuwste risicotabel op ziekte en sterfte door hart- en vaatziekten, inclusief trendgrafiek
  • Registratie van 24-uurs bloeddrukmeting
  • ECG registratie
  • Digitale ondersteuning preventieconsult
  • Uitgebreid met Submodule Hartfalen

Kwaliteit met het KIS

De CVRM module sluit aan bij de meest recente richtlijnen zoals die zijn opgesteld door het CBO/NHG en is in samenwerking met kaderartsen CVRM ontwikkeld.

 

ce-mark-small

Meer weten over onze oplossingen?

Direct demo aanvragen
Vitalhealth Software

Software for Collaborative Health Management