VitalHealth KIS

De juiste zorg op de juiste plek
eBook KIS

Innovaties, mondige patiënten en vergrijzing leiden tot een stijging van de zorgvraag, terwijl zorgverzekeraars en gemeenten de zorgkosten proberen te drukken. Technologie zorgt voor snellere en betere zorg dichtbij de patiënt en tegen lagere kosten. De juiste zorg op de juiste plek, door samenwerking tussen alle zorgaanbieders in de gehele zorgketen. Herkent u deze uitdagingen als zorggroep of gezondheidscentrum? Dit zijn uitdagingen die met software zijn op te lossen. Weet u niet hoe? Wij vertellen het u graag!

De oplossing is een intensievere regionale en multidisciplinaire samenwerking in de zorg, met én rondom de patiënt. Het uitgangspunt hierbij is een Individueel Zorgplan voor iedere patiënt met het VitalHealth KIS. 

Voordelen en kenmerken VitalHealth KIS 

Modules binnen het VitalHealth KIS

Het VitalHealth KIS is een “volledig” breed pakket om chronische zorg te verlenen. Het VitalHealth KIS bestaat echter uit zeven modules die separaat aangeschaft kunnen worden:

Module Diabetes

Met onze module Diabetes is het mogelijk om naast het inzien van gebruikelijke medische gegevens, zoals bloeddruk en laboratoriumuitslagen, ook andere diabetes gerelateerde onderdelen online uit te voeren. Het instellen van insulinedosering met behulp van een overzichtelijke glucose-insulineschema bijvoorbeeld, of een screening op diabetische retinopathie.

Module COPD

Voor COPD-patiënten heeft VitalHealth een speciale COPD-module ontwikkeld. COPD-patiënten verdienen specifieke zorg en om die reden zijn er COPD-ketenzorgprogramma’s opgezet, die te contracteren zijn bij de zorgverzekeraar. Uitgebreide intake die risicoanalyse en ziektelastclassificatie genereert en inzicht geeft in de ervaren ziektelast van de patiënt: het kan met de module COPD van VitalHealth.

Module Astma

Ruim 610.000 mensen hebben astma. De module Astma is door VitalHealth ontwikkeld om astmapatiënten optimale steun te bieden. De module ondersteunt de rol van de patiënt bij zijn eigen behandeling. Door inzet van de module Astma in het Keten Informatie Systeem is er sprake van goed gecontroleerde zorg voor astmapatiënten.

Module CVRM

Ook voor CVRM-ketenzorg biedt het VitalHealth Keten Informatie Systeem (KIS) goede ondersteuning. Registratie van 24-uurs bloeddrukmeting en ECG-registratie zijn een tweetal functionaliteiten die de module CVRM bevat.

Module Ouderenzorg

Werken vanuit één bron en met de meest actuele informatie: dat kan met de module Ouderenzorg. Doordat het mogelijk is om alle type zorgverleners toe te voegen, kunt u moeiteloos zorg coördineren rondom de patiënt. Tijdens een MDO kunt u efficiënt aan de slag en bespreken wat er echt toe doet, doordat alle betrokkenen dezelfde informatie al vooraf tot hun beschikking hebben en ook vooraf input kunnen delen. Daar wordt iedereen beter van, zowel zorgverleners als patiënten.

Module GGZ

De module GGZ is afgestemd op een optimaal werkproces voor de POH-GGZ. De module helpt de POH-GGZ bij het eenvoudig en overzichtelijk registreren van alle zaken die bij de behandeling van een patiënt met psychische klachten komen kijken. De POH-GGZ kan via de module een of meerdere vragenlijsten (screeners) afnemen bij de patiënt. Dit kan in de huisartsenpraktijk, maar ook vanuit huis.

Module Hartfalen

VitalHealth heeft naast de module CVRM ook een module Hartfalen. Deze module biedt de mogelijkheid om de ernst en diagnose van hartfalen vast te leggen. Daarnaast bevat de module de mogelijkheid om labwaarden in te voeren.


VitalHealth KIS

Voor wie is het VitalHealth KIS?

Bent u bestuurder van een zorggroep of manager van een gezondheidscentrum? Dan wilt u uw zorg verder verbeteren middels nieuwe ontwikkelingen in de zorgwereld. De basis is het ondersteunen en het managen van chronische populaties. Centraal staat netwerkzorg, tussen uw zorggroep of gezondheidscentra, het ziekenhuis en de thuiszorg. Tegelijkertijd wilt u data inzetten om de totale populatie te begrijpen, verbeteringen te realiseren en het applicatielandschap te vereenvoudigen. Dit alles is mogelijk in een gebruiksvriendelijk, eenvoudig en tijdbesparend systeem.

white
Divider
white

COPD Module 

Snelle start, zonder zorgen

VitalHealth is meer dan alleen een softwareleverancier. Bij ons bent u verzekerd van een goede ondersteuning bij implementatie van begin tot eind. Tegelijkertijd staan onze accountmanagers en onze supportafdeling graag voor u klaar en worden zij met een negen enorm gewaardeerd door onze klanten. Daarnaast willen wij niet alleen verantwoordelijk zijn voor uw vraag van vandaag, maar willen wij ook strategisch meedenken met uw vragen voor de (nabije) toekomst.

Het voorbeeld van Zorggroep Synchroon

 

Meer weten over onze oplossingen?

Direct demo aanvragen
Vitalhealth Software

Software for Collaborative Health Management