VitalHealth Coordinate

Hoe draagt VitalHealth bij aan goede zorgcoördinatie?
download_ebook_button

Alle zorgverleners die betrokken zijn bij een patiënt worden samen vaak het zorgnetwerk genoemd. De grootte van een zorgnetwerk verschilt per patiënt. In de praktijk blijkt dat de verschillende zorgverleners niet allemaal beschikken over dezelfde informatie van de patiënt. Daarnaast ontbreekt vaak een goede koppeling met de dossiers in de tweedelijn. Dit vereist afspraken over zorgcoördinatie.

Software zoals een keteninformatiesysteem (KIS) is speciaal ontworpen om informatie-uitwisseling en samenwerking tussen zorgverleners te verbeteren. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat door bijna de helft van de zorggroepen mét een KIS de uitwisseling van informatie met de tweedelijn niet langer een knelpunt wordt genoemd.

Zorgprogramma icoon

Kant-en-klare zorgprogramma’s

VitalHealth denkt mee in oplossingen voor de eerstelijnszorg. Zo beschikt ons KIS, over diverse modules die bestaande ketenzorgprogramma’s zoals diabetes, CVRM, COPD en astma, ouderenzorg en de GGZ ondersteunen. Op deze manier kunnen zorgverleners geprotocolleerd werken en ontvangt de praktijk hiervoor de juiste vergoeding. Zorgverleners hebben binnen het KIS de mogelijkheid om een derde partij, met toestemming van de patiënt, toegang te geven tot het dossier. Hierdoor heeft elke betrokken partij dezelfde medische informatie van de patiënt. Maar een KIS kan veel meer toevoegen dan koppelingen voor gegevensuitwisseling. Daarom bevat ons KIS ook andere functionaliteiten, zoals consultvoorbereiding, het online multidisciplinair overleg en beslisondersteuning.

OZ2

Consultvoorbereiding

“Er wordt steeds meer gevraagd van de zorgprofessional, maar niemand vraagt zich af wat er nu afgehaald kan worden”, aldus huisarts Hans van Selm. Het KIS bevat consultvoorbereiding voor patiënten. Normaalheeft een huisarts gemiddeld 20 minuten per consult, waarvan tien minuten gebruikt worden voor het invullen van standaard vragenlijsten. Met de consultvoorbereidingsfunctie in Coordinate kunnen patiënten de standaardvragenlijst voor het consult invullen. Zo kan de huisarts tijdens het consult gelijk ingaan op de persoonlijke input van de patiënt, wat resulteert in efficiëntere en effectievere consulten.

OZ3

Online multidisciplinair overleggen

“Voor de behandeling van sommige patiënten is een multidisciplinaire samenwerking en overleg nodig. Het multidisciplinair overleg (MDO) wordt dan ook steeds vaker genoemd als belangrijk middel om kwaliteit van zorg te garanderen. Uit een Amerikaanse studie blijkt dat MDO’s worden gelinkt aan betere patiëntuitkomsten, minder conflicten in teams en een afname van onnodige schade bij patiënten. Met het KIS kan het overleg met verschillende zorgverleners online plaatsvinden.

OZ4

Zorgtoewijzing

Wanneer patiënten hulp nodig hebben van bijvoorbeeld een specialist op het gebied van geestelijke gezondheid, worden zij doorgestuurd naar een psycholoog. Dit wordt zorgtoewijzing genoemd. Om zorgtoewijzing zo makkelijk mogelijk te maken, bestaan er ondersteunde functies binnen ons keteninformatiesysteem. Een voorbeeld hiervan is de screener van Transparant Next. De screener is een beslisondersteuner voor verwijzing naar GGZ-zorg en bevat meerdere digitale vragenlijsten. Uit iedere ingevulde vragenlijst rollen uitkomsten en op basis van de combinatie van die uitkomsten wordt gekeken wat het echelonadvies is, oftewel waar de patiënt het beste behandeld kan worden.

De POH-GGZ zet een vragenlijst klaar voor een patiënt en de patiënt vult deze zelf thuis in. De screener zegt niet of er sprake is van een stoornis, maar geeft aanwijzingen om ergens op door te vragen, waarna een (vermoedelijke) diagnose kan worden gesteld. Sterre Buitenhuis, kwaliteitsmedewerker GGZ bij Haarlemmermeer Ketenzorg, vindt de screener van toegevoegde waarde bij het gesprek met de patiënt: ‘’Als behandelaars lijden we soms aan zelfoverschatting. We denken een goed beeld te kunnen schetsen op basis van een intake van een half uur tot drie kwartier. Maar soms sluit je al te snel dingen uit, waardoor bepaalde vragen achterwege blijven. Een screener kan voorkomen dat je dingen over het hoofd ziet. Het is echt een extraatje.’’ Naast bovengenoemde functionaliteiten bevat ons KIS ook basisfunctionaliteiten, zoals veilige communicatie en declareren en factureren.

Snelle start, zonder zorgen

VitalHealth is meer dan alleen een softwareleverancier. Bij ons bent u verzekerd van een goede ondersteuning bij implementatie van begin tot eind. Tegelijkertijd staan onze accountmanagers en onze supportafdeling graag voor u klaar en worden zij met een negen enorm gewaardeerd door onze klanten. Daarnaast willen wij niet alleen verantwoordelijk zijn voor uw vraag van vandaag, maar willen wij ook strategisch meedenken met uw vragen voor de (nabije) toekomst.

Het voorbeeld van Zorggroep ZORROO

white
Vraag hier meer informatie aan
white
white

Meer weten over onze oplossingen?

Direct demo aanvragen