Keukentafelmentaliteit bij Zorggroep Synchroon

Een interview met Jurgen van der Heijden, Algemeen Bestuurslid Synchroon en Huisartspraktijkhouder

150108 Customertestimonial Synchroon - foto Jurgen van der HeijdenDe hartelijkheid bij Huisartspraktijk Nistelrode, de praktijk waar huisarts Jurgen van der Heijden werkzaam is, valt direct op. Een open en positieve sfeer. En dat is ook de manier waarop Van der Heijden graag werkzaam is. Brabantse gezelligheid misschien? Van der Heijden duidt de manier van werken bij Zorggroep Synchroon zelf aan als lean en mean waarbij de keukentafelmentaliteit samen gaat met kwaliteit binnen de ketenzorg. 

Aanvankelijk begon Synchroon, zoals veel zorggroepen, met een samenwerking voor het zorgprogramma Diabetes. “De samenwerking die we daarin vonden liep eigenlijk naadloos over in een zorggroep. De 116 huisartsen uit de regio gingen hierin vrij vlot mee waardoor we een snelle ontwikkeling doormaakte. Een belangrijke voorwaarde hierbij was dat elke huisarts die lid werd ook een POH in dienst heeft”. Zorggroep Synchroon bestaat sinds 2008 en bedient gezamenlijk ongeveer 250.000 patiënten in de regio Oss-Uden-Veghel. Deze regio staat gelijk aan het voorzieningsgebied van het Bernhoven Ziekenhuis.

Samenwerking Bernhoven Ziekenhuis

Nadat het diabeteszorgprogramma op poten was gezet is Synchroon verder gegaan met de zorgprogramma’s COPD en CVRM. “De keuze om dit als één gezamenlijke zorggroep te starten was snel gemaakt. De huisartsen uit de verschillende regio’s wisten elkaar goed te vinden en gezamenlijk onderschreven we hetzelfde uitgangspunt voor zorg en de organisatie daar omheen”. De lijntjes tussen het ziekenhuis en de zorggroep zijn erg kort en zowel het ziekenhuis als de huisarts zijn erop gebrand om als eerste –en tweedelijn samen te werken. “Natuurlijk komt er ook veel bij kijken en kost het inspanning om altijd de neuzen dezelfde kant op te krijgen maar over het algemeen gaat dit heel makkelijk”. Inmiddels zijn ook Ouderenzorg en GGZ belangrijke programma’s binnen de ketenzorg. Voor al deze zorgprogramma’s is een goede samenwerking in de keten erg belangrijk.

Keukentafelmentaliteit

De bestuursleden bij Zorggroep Synchroon zijn verdeeld over de regio waarin de zorggroep werkzaam is en zijn allemaal praktiserende huisartsen. “Het voordeel hiervan is dat alle huisartsen in de regio iemand uit het bestuur persoonlijk kennen, daardoor begrijp je elkaar en weet je wat er speelt. Daarnaast bespreken we alles letterlijk aan de keukentafel van de voorzitter. Dit geeft aan hoe persoonlijk het is. We kennen elkaar goed en hebben geen groot kantoor of medewerkers die verder niet op de werkvloer komen.” Zorggroep Synchroon heeft geen personeel in dienst maar werkt veel samen met ZZP’ers voor onder andere management en ICT-projecten. Elk bestuurslid heeft zijn eigen aandachtsgebieden, voor Van der Heijden zijn dit ICT, datamanagement en declaratie.

Uitbreiding met ICT

De zorggroep hield al langer indicatoren bij rondom de chronische aandoeningen Diabetes, COPD en CVRM. Zij werkte hierin samen met de ketenpartners, veelal vrijgevestigde partners die verenigd zijn binnen overkoepelende organisaties. Voor deze ketenpartners was er binnen die werkwijze alleen geen mogelijkheid voor ketencommunicatie. “We besloten daarom met een Keten Informatie Systeem (KIS) te werken en zijn het selectietraject gestart. Hiervoor is een selectieteam in het leven geroepen met zowel ketenpartners, huisartsen als POH’ers”. Na verschillende Keten Informatie Systemen te bekijken besloot Synchroon voor de oplossing van VitalHealth Software te gaan. “We merkten direct dat niet alleen het KIS een toegevoegde waarde had door onder andere de meest uitgebreide mogelijkheden voor beslissingsondersteuning, maar ook het gedegen bedrijf erachter.”

Aan de slag met VitalHealth

Synchroon is in eerste instantie gestart met de Module Diabetes binnen het KIS en besloot al direct om, na de start met Diabetes, uit te breiden met de modules COPD en CVRM. Gezien de grootte van de zorggroep kozen zij ervoor om naast het projectmanagement van VitalHealth een eigen projectleider voor het KIS te betrekken. “Deze projectleider kent de smaken van de zorggroep en staat soepeler in contact met zowel de eindgebruikers als KIS-leverancier VitalHealth. Punten die dreigen fout te lopen worden dan in een vroeg stadium ondervangen”. De implementatie ging vrij snel, wel is ervoor gekozen om een aantal praktijken te selecteren als voorloper om eventuele zaken direct op te pakken en te verbeteren. Het KIS is tijdens de implementatie ook direct gekoppeld aan het HIS van elke praktijk. “En inmiddels zijn zelfs het Bernhoven Ziekenhuis, Zorggroep Synchroon en VitalHealth in gesprek om het Keten Informatie Systeem te koppelen aan het Ziekenhuis Informatie Systeem.”

Nieuwe zorgprogramma’s

In de afgelopen tien jaar is het takenpakket van de huisarts behoorlijk uitgebreid, voornamelijk op het gebied van chronische zorg. Veel taken komen hierbij van de tweedelijn naar de eerstelijn. Een recent voorbeeld hiervan zijn de veranderingen van de GGZ en Ouderenzorg. “Synchroon is toekomstgericht en daardoor meestal tijdig voorbereid op toekomstige ontwikkelingen, dat maakt het voor ons makkelijker om veranderingen op te pakken en uit te voeren.” De veranderingen rondom GGZ en Ouderenzorg worden zorggroep-breed opgepakt bij Synchroon zodat deze zorgprogramma’s en de bijbehorende ondersteuning voor alle huisartsen en ketenpartners beschikbaar zijn. Het KIS biedt hierbij ondersteuning met zowel de Module Ouderenzorg als de Module GGZ: een uitbreiding op de al bestaande modules Diabetes, COPD en CVRM. “We zijn bezig met een pilot rondom Ouderenzorg en voor de GGZ zitten we aan tafel met de betrokkenen binnen en buiten de zorggroep om een goede structuur voor Basis GGZ in deze regio op te zetten. Hierin kan het KIS een belangrijke rol spelen”.

VitalHealth is een gedegen bedrijf waarbij afspraken worden nagekomen en je niet voor verrassingen komt te staan. Er wordt gedacht vanuit de gebruikers, hoe zij er uiteindelijk mee aan het werk kunnen: binnen de gestelde kaders zo gebruiksvriendelijk mogelijk.” aldus Jurgen van der Heijden. 

Meer weten over onze oplossingen?

Direct demo aanvragen
Vitalhealth Software

Software for Collaborative Health Management