Philips VitalHealth verstuurt regelmatig nieuwsberichten over onderwerpen als product releases, nieuwe partnerships, nieuwe klanten of deelname in zorggerelateerde events. Hieronder vindt u een overzicht van de pers- en nieuwsberichten uitgegeven door VitalHealth Philips, eventueel in samenwerking met onze klanten en partners.

Integrated Care; het Europese antwoord op veranderende gezondheidszorg

VitalHealth ingezet in België, Duitsland en Zweden voor ketenzorg.

Het European Institute of Innovation & Technology (EIT Health) is vastbesloten om op Europese schaal een eenduidige oplossing te geven voor de veranderende gezondheidszorg. Sinds 1 januari jl. is er een consortium van Europese partners, met onder andere VitalHealth Software. Samen wordt er gebouwd aan het project KISS2.0. Dit unieke project focust op de ontwikkeling van efficiënte ICT voor een nieuwe stijl van zorgverlening. Het consortium voorziet in een generieke en schaalbare oplossing die kan worden ingezet in heel Europa. Belangrijk daarbij zijn de configuratie mogelijkheden voor lokale omstandigheden. De internationale ervaring van VitalHealth en de generieke onderliggende modelgedreven technologie helpt om Integrated Care verdergaand te implementeren in Europa.

De toename van chronische aandoeningen en multi-morbiditeit binnen Europa, zet veel druk op de bekostiging van de gezondheidszorg. Om deze druk te kunnen ondervangen moet de huidige organisatie van de zorg drastisch worden aangepast naar een nieuwe stijl van zorg: Integrale Zorg, waarbij preventie en zelfmanagement door patiënten centraal staat.

Om de implementatie van efficiënte en financieel haalbare ketensystemen in Europa te versnellen heeft EIT Health het KISS2.0 project gelanceerd. Gedurende een periode van iets meer dan een jaar (januari 2016 tot en met februari 2017) zal het consortium haar krachten bundelen. VitalHealth Software zorgt in dit consortium voor de inbreng van technologie van Nederlandse bodem. Als toonaangevende internationale speler en marktleider in Nederland ziet VitalHealth mogelijkheden voor verdere opschaling binnen Europa.

Wij doen graag mee met dit strategische project, omdat het uitstekend past in onze internationale strategie. Het platform van VitalHealth biedt een uitstekende flexibele basis voor een ambitieus project als KISS2.0. Tegelijk verwachten we dat we er veel van gaan leren. We zien uit naar de samenwerking met de betrokken partijen bij het consortium. vertelt Laurens van der Tang, CEO bij VitalHealth Software.

Persoonlijke ketenzorg

Kern van het project is persoonsgerichte zorg die, rekening houdend met de lokale context, zal worden ingezet in Vlaanderen, Duitsland en Zweden. Gebruik van zelfmanagement speelt hierbij een belangrijke rol, onder meer door het gebruik van wearables.

Bedrijfsscenario en ketenzorg tool

Het project heeft als primair doel om waardevolle informatie aan te bieden aan beleidsmakers en zorgverzekeraars in de genoemde pilot regio’s op basis van de ervaring die wordt opgedaan. Verder wordt er ingezet op het ontwikkelen van eHealth technology die gebruikt kan worden binnen diverse vlakken. Zo wordt de technologie gebruikt voor de coördinatie van zorg, de preventie en vroeg-signalering van multi-morbiditeit en voor zelfmanagement van de patiënten. Aan het einde van het project wordt de technologie getest onder een populatie met Diabetes Type-2 patiënten in de pilot regio’s en wordt het systeem gereed gemaakt voor commercieel gebruik op Europese schaal.

Het Europese KISS2.0 consortium bestaat uit negen organisaties. Naast VitalHealth Software zijn onder andere Philips, iMinds, OptiMedis en Vilans betrokken. Het project is inmiddels zeer voorspoedig en met veel enthousiasme gestart.

Meer weten over onze oplossingen?

Direct demo aanvragen
Vitalhealth Software

Software for Collaborative Health Management